Kiinteistöjen vesijärjestelmät

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Legionellat erilaisissa vesijärjestelmissä

Luonnonveden ja vesilaitosten käsittelemän veden mukana pääsee kiinteistöjen vesijärjestelmiin, kuten lämmin käyttövesi-, kylmävesi-, kostutusvesi-, jäähdytys- ja prosessivesijärjestelmiin pieninä pitoisuuksina erilaisia mikrobeja, joita vastaan desinfektiomenetelmiä ei ole käytetty tai joihin ne eivät ole tehonneet. Lisäksi kostuttimiin ja jäähdytysjärjestelmiin pääsee ulkoilman mikrobeja.

Vesijärjestelmissä mikrobien pitoisuudet suurenevat, jos kasvuolosuhteet ovat niille suotuisat. Mikrobit voivat aiheuttaa veden laadun huononemista tai putkistojen korroosiota. Osa tällaisista vesijärjestelmissä viihtyvistä mikrobeista voivat aiheuttaa sairastumisia, mikäli niitä pääsee myös ihmisen elimistöön. Tunnetuimmat vesijärjestelmiin liittyvistä taudinaiheuttajamikrobeista ovat legionellabakteerit, jotka aiheuttavat sairastumisia erityisesti päästessään hengitysteihin. Legionelloja voi esiintyä runsaana kasvustona myös jäteveden käsittelyn eri vaiheissa, osana jäteveden biologista puhdistusprosessia.

Legionellat voidaan torjua huolehtimalla siitä, että kylmä vesi on kylmää (<20 oC) ja lämmin vesi kuumaa (>50-55 oC). Sellaisissa vesijärjestelmissä, joissa riittävän matalat tai korkeat lämpötilat eivät ole mahdollisia, legionellat voidaan yleensä torjua desinfiointiaineilla. Jos teollisissa prosesseissa ja jätevesijärjestelmissä legionellojen pitoisuutta ei saada pienenemään varmuudella haitattomalle tasolle, aerosolien muodostumista pitää välttää ja legionelloja vastaan suojautua hengityssuojaimin.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>