Juomaveden mikrobit

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Juomaveden välityksellä tauteja voivat aiheuttaa sekä bakteerit, virukset, sienet sekä parasiitit eli loiset. Vaikka taudinaiheuttajat eivät pysty yleensä lisääntymään puhtaassa vedessä, niin ne saattavat säilyä siinä hengissä riittävän kauan päästäkseen ihmiseen. Taudit, jotka leviävät talousveden välityksellä, ovat lähes poikkeuksetta äkillisiä suolistosairauksia.

Bakteerit

Salmonella

Salmonellojen suureen ryhmään kuuluu monta sataa bakteeria, joista satakunta aiheuttaa sairauden ihmisille. Tyyfuksen (lavantaudin) aiheuttaja on Salmonella typhi ja paratyyfuksen (pikkulavantauti) aiheuttaja Salmonella paratyphi B. Nämä aiheuttavat suolistoinfektion lisäksi vakavan yleisinfektion. Muut salmonellakannat aiheuttavat lievemmän taudin, joka yleensä rajoittuu suolistotulehdukseen.


Tartunnan saannin jälkeen henkilö sairastuu muutaman päivän - parin viikon itämisajan jälkeen kuumeeseen, vatsakipuun, oksennuksiin ja ripuliin. Tauti voi olla niin ankara, että potilas menettää parissa päivässä jopa kymmenesosan kehonsa painosta ripulin ja kuivumisen seurauksena. Lavantautiin liittyy usein ennen suolisto-oireita vakavia tulehduksia kehossa, mm. aivokalvontulehdus tai munuaistulehdus. Lisäksi tulee mm. suolistoverenvuotoja. Hoitona salmonelloissa nestehoito, hyvä yleishoito ja tarvittaessa antibiootit. Lavantautia vastaan on rokote niille, jotka matkustavat pitkäksi aikaa tartunnanvaaralliselle alueelle.


Viime aikoina ei Suomessa ole todettu laajoja saastuneen talousveden aiheuttamia salmonellaepidemioita. Niitä on todettu lähinnä maaseudulla, kun yksittäisten kaivojen vedet ovat saastuneet eläinten ulosteista. Usein syynä on karjan ja muiden hyötyeläinten ulosteiden epäasiallinen käsittely. Myös luonnonvaraiset eläimet kuten linnut voivat levittää salmonellaa. Tautitapauksia esiintyy maassamme noin 5000 - 8000 vuosittain ja näistäkin 80-90 % on peräisin turistimatkoilta. (Musssalo-Rauhamaa & Jaakkola 1993, 84.) Juomaveden välityksellä saatu salmonellatartunta on siis harvinaisempi kuin elintarvikkeiden välityksellä saatu ja lähinnä onnettomuustilanteiden seurauksena mahdollinen.

Kampylobakteeri

Kampylobakteerin aiheuttamaa suolistoinfektiota ei voi oireidensa perusteella erottaa salmonellainfektiosta. Tautia esiintyy noin 2000 tapausta vuosittain ja se leviää saastuneen juomaveden välityksellä, mutta myös elintarvikkeista tai sairastuneesta lemmikkieläimestä, lisäksi myös luonnonvaraiset eläimet levittävät sitä.

Vibriot

Vibrioista tunnetuinta vibrio choleraeta eli koleraa aiheuttavaa bakteeria ei Suomessa tavata yksittäistapauksia enempää korkean hygieniatason ansiosta. Tosin meressä elävä muoto voi aiheuttaa lievempiä suolistotulehduksia tai muita infektioita henkilöille, joilla on alentunut vastustuskyky.

Pseudomonas

Talousvedessä voi esiintyä myös opportunistisia bakteereita eli bakteereita, jotka voivat aiheuttaa taudin henkilölle, joiden puolustuskyky on heikentynyt, kuten Pseudomonas-suvun bakteereita, jotka kasvavat kaikissa luonnon vesissä. Nämä saattavat aiheuttaa tauteja huonokuntoisilla vanhuksilla, vastasyntyneillä tai immunosupressiota sairastavilla. Tartunta tapahtuu tosin tällöin yleensä kylpemisen, harvemmin juomisen, välityksellä. Pseudomonas voi aiheuttaa mm. virtsateiden infektion, haavojen infektion tai korvakäytävän infektion. Hoitona on tarkoin valittu antibiootti.

E. coli

Escherichia coli on suoliston happea käyttävän mikrobikasvuston valtabakteeri ja on hyödyllinen tuottaen ihmiselle K-vitamiinia. Kuitenkin se pystyy aiheuttamaan ihmiselle myös infektioita kuten ripulia, haavatulehduksia ja myös verenmyrkytyksen. Ripulia aiheuttava E.coli leviää juomaveden ja elintarvikkeiden välityksellä. Hoitona antibiootit. Juomaveden laatuvaatimuksena onkin korkeintaan 0-1 e.colibakteeria/1000 l juomavettä.


Virukset

Virusten kulku vesistöihin tapahtuu jätevesien ja eläinten ulosteiden välityksellä. Ja vaikka virukset eivät pystykään lisääntymään isäntäelimistönsä ulkopuolella, voivat ne säilyä vedessä elävinä viikkoja tai jopa kuukausia. Tavanomaiset jäteveden ja talousveden puhdistuskeinot eivät riitä tuhoamaan kaikkia viruksia, vaikka ne vähenevätkin olennaisesti niin, etteivät ne pysty aiheuttamaan epidemioita.


Virukset ovat olleet vesiepidemian aiheuttajina Suomessa 18 vuoden aikana yhdeksässä tapauksessa 38:sta. Virusta on vaikea eristää ja epäillään, että niissäkin tapauksissa, joissa syy on jäänyt tuntemattomaksi (25), lienevät virukset todennäköisin syy vesiepidemioihin.


Rotavirus

Rotavirus aiheuttaa talviaikoina ja keväisin n. 60 lasten ripulitapauksista. Muutenkin virukset ovat lasten ripulisairauksien aiheuttajina yli puolessa kaikista tapauksista.


Tyypillinen ikä, jolloin lapset sairastuvat rotaviruksen aiheuttamaan ripuliin, on 6 - 18 kk, mutta vanhemmillakin lapsilla sitä esiintyy ja sen osuus sairaalahoitoa vaativista lasten ripulitapauksista on 50-60 %. Aikuisillakin sitä jonkin verran esiintyy, mutta lievempänä. Hoitona on nesteen ja ravinnon saannista huolehtiminen.


Norovirus

Todennäköisesti Suomessa ja mm. Yhdysvalloissa Norovirus on yleisin vesiperäisten sairauksien välittäjä, vaikkakin talousveden ja virusten aiheuttamien sairauksien yhteys tunnetaan vielä puutteellisesti.


Norwalk -virus aiheuttaa myös talvisin esiintyvää suolistoinfektiota kuten rotavirus, mutta isommilla lapsilla, ja siihen liittyy vain vähän tai ei ollenkaan ripulia. Hoitoperiaatteet samat kuin rotaviruksessa.

Enterovirukset

Enteroviruksiin kuuluu runsaasti viruksia, mm. Poliovirus ja Hepatiitti A -virus. Niiden tartunta tapahtuu yleensä samalla tavalla: virus tulee elimistöön suun, ruoan tai juoman, tai hengitysteiden kautta. Niitä esiintyy eniten syksyllä ja ne kestävät hyvin erilaisia kemikaaleja sekä pH-vaihteluja. Niiden osoittaminen juomavedestä on hankalaa, sillä tartunta voi tapahtua myös henkilöstä toiseen.


Polio

Polio eli lapsihalvaus on äkillinen infektio- eli tulehdustauti, jonka tyypillinen oire on velttohalvaus tahdonalaisissa lihaksissa ja halvaus saattaa jäädä pysyväksi. Kuitenkin yli puolet halvausoireita saaneista toipuu muutaman kuukauden kuluessa täysin oireettomiksi, loppuosalla toipuminen on vain osittaista. Ihmisen ollessa poliovirusten ainoa luonnollinen isäntä uskotaan, että polio voidaan saada tehokkaalla rokotusohjelmalla ja tehostetulla hygienialla poistettua maapallolta kokonaan. (

Hepatiitti A

Hepatiitti A -virus leviää ulosteen välityksellä ja tartunnan lähde on useimmiten saastunut juomavesi. Viruksen levinneisyyden voidaan katsoa kuvastavan alueen hygieenisyyden tasoa. Virusta esiintyy runsaasti kehitysmaissa, mutta Suomessa kyseinen tarttuva keltatauti on vähentynyt romahdusmaisesti viime vuosikymmenien aikana. Nykyään tauti saadaan yleensä ulkomaanmatkoilta. Taudinkuva vaihtelee runsaasti, ollen pienillä lapsilla usein oireeton, mutta aikuisilla yleensä oireellinen kuumeineen, oksennuksineen ja keltaisine ihoineen. Virusta vastaan on kehitetty rokote.


Parasiitit eli loiseliöt

Giardia Lamblia

Giardia on alkueläin, joka aiheuttaa suoliston infektioita. Tartunnan saa yleensä ulosteen saastuttaman ravinnon kautta tai vesijohtovedestä (ei tosin Suomessa). Pienikin määrä mikrobia suuhun saatuna voi aiheuttaa taudin. Giardiaa tavataan lähes kaikkialla maapallolla ja suomalaiset sairastuvat yleensä ulkomaanmatkoilla, lähimpinä paikkoina Pietari ja Viro. Sairaus kestää yleensä alle kolme kuukautta, mutta ihminen voi kantaa giardiaa suolistossaan useita vuosia ja toimia näin taudinkantajana. Parasiittien aiheuttamissa suolistoinfektioissa käytetään aina lääkehoitoa.

Sienet

Asbergillus

Asbergillus on sienilaji, joka voi lisääntyä vesijohtoverkostossa ja aiheuttaa suurina määrinä esiintyessään allergisia oireita, kuten ihottumaa hengitysteiden ärsytystä, hengenahdistusta ja joskus ripulia ja oksentelua. Altistuminen voi tapahtua siis ihon kautta sekä hengityksen ja juomisen välityksellä. Oireet ovat yleensä lyhytaikaisia ja häviävät itsestään, jos altistuminen lakkaa.


Sädesienet ja homeet

Kumpikin on varteenotettava taudinaiheuttaja, jotka runsaina vesijohtovedessä esiintyessään voivat saada aikaan kuumetta, yskää, hengenahdistusta tai iho-oireita kylvyn tai saunomisen jälkeen.