Jätteenpolttolaitos

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Jätteenpolttolaitos: uuni jätteiden täydelliseen polttamiseen. Yhdyskuntajätteen polttouunit ovat olleet eräs tärkeimmistä PCDD/F-yhdisteiden lähteistä Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa (ks. PCDD/Flähteet). PCDD/F-yhdisteitä muodostuu, kun mukana on klooria (etenkin polyvinyylikloridimuoveista, PVC) ja kuparia tai muita metalleja, jotka katalysoivat PCDD/F-yhdisteiden muodostumista, ja kun lämpöolosuhteet ovat suotuisat. Jätteenpolttouuneista saattaa myös haihtua polttoaineessa olevia PCDD/F- ja PCB-yhdisteitä sekä niiden epäpuhtauksia, mikäli palamisolosuhteet eivät ole riittävät. Jätteenpoltto on täysin hyväksyttävä keino hävittää PCDD/F-yhdisteitä (ja PCB-yhdisteitä), mutta jätteenpolttolaitokselle asetetut vaatimukset ovat varsin tiukat. Lämpötilan on oltava riittävän korkea, ja laitoksessa tulee olla kunnollinen suodatusjärjestelmä lentotuhkan keräämistä varten. Lentotuhka voi sisältää vielä jäähtymisen yhteydessä muodostuneita PCDD/F-yhdisteitä. On huomattava, että dioksiineja voi muodostua minkä tahansa epätäydellisen palamisprosessin yhteydessä, jos tarvittavat materiaalit ovat mukana; mm. moottoriajoneuvoissa ja erilaisten materiaalien pienimuotoisessa polttamisessa (ks. myös Palaminen).[1]

Viitteet

  1. Jouko Tuomisto, Terttu Vartiainen and Jouni T. Tuomisto: Dioksiinit ja PCB-yhdisteet: synopsis. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0089 ; Raportti 23/2011 [1]