Hyvinvointi osaksi kuntien taloussuunnittelua

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Hyvinvointi osaksi kuntien taloussuunnittelua

Tähän syntyy uusi sisältösivu thl.fi Terveyden edistäminen -aihesivustolle. Sivulla kerrotaan siitä, kuinka hyvinvointi ja terveys saadaan kiinteäksi osaksi kuntien taloussuunnittelua, ja kerrotaan esimerkkejä kunnista (Kouvola, Salo ja Kaarina, Oulu).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulisi sitoa kiinteäksi osaksi kuntien talouden suunnittelua ja seurantaa. Kuntataloutta seurataan tarkasti ja talouteen liittyviä perusteluja käytetään päätöksenteossa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet tulee tehdä näkyväksi - sen osalta, mitä toimet maksavat mutta myös vaihtoehtoiskustannuksina. Tuottaako panostus näihin toimenpiteisiin säästöjä korjaavissa toimenpiteissä? Väheneekö hintalappu korjaavalla puolella jos ennaltaehkäisyyn panostetaan?

Hyvinvointikertomus osana kunnan strategiatyötä

Jotta hyvinvointi saataisiin osaksi kuntien taloussuunnittelua ja seurantaa, olisi tärkeää työstää kuntastrategiaa ja hyvinvointikertomusta yhtäaikaisesti tai ainakin yhteensopivina toisiaan täydentävinä asiakirjoina. Kaarinan kaupungissa Hyvinvointikertomusta ja strategiaa on työstetty viime vuosina vuorovedoin, erillisinä prosesseina – yhteensopivuutta ei ole huomioitu merkittävästi aikaisemmin.Seuraava hyvinvointikertomus 2017-2020 työstetään valmiiksi uuden valtuustokauden alkuun mennessä lautakunta- ja valtuustokierrosta varten, eli uudet luottamushenkilöt käsittelevät sen kesän 2017 korvalla. Seuraavan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosa linkitetään voimassaolevaan strategiaan siten, että suunnitelma tarkentaa ja konkretisoi kaupungin strategisia tavoitteita & kriittisiä menestystekijöitä.

Hyvinvointitavoitteiden toteutumista seurattava osana talousarvioprosessia

Kaarinan kaupungissa hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittaisen talousarvioprosessin eri vaiheissa: Tilinpäätöstä ennen helmikuussa katsotaan miten on onnistuttu. Puolivuosikatsauksen yhteydessä kesäkuussa katsotaan taas miten on onnistuttu ja mitä tavoitteita nostetaan ylös seuraavan vuoden talousarviossa. Talousarvioprosessin yhteydessä syksyllä pohditaan mitä tavoitteita kirjataan talousarviokirjaan ja nostetaan ylös vastuualueiden käyttösuunnitelmissa.

Kaarinassa SHVK:n hyvinvointisuunnitelma on vuonna 2017 ensimmäisen kerran osana talousarvion 2016 toteutumisen puolivuosittaista raportointia ja talousarvion 2017 suunnittelua. Tavoitteena on, että vuonna 2020 Kaarinan kaupungin strategia ja hyvinvointikertomus työstetään samana vuonna, samalle ajanjaksolle rinnakkaisina. https://www.kaarina.fi/kaarina-info/fi_FI/strategia/

Kouvolassa on valmisteltu Hyvinvoiva Kouvola –ohjelma, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2016. Ohjelmasta on nostettu tavoitteita kaupungin talousarvioon.

Resurssit näkyväksi

Hyvinvointikertomuksessa olisi hyvä tuoda esille suunniteltujen tavoitteiden ja toimenpiteiden vastuutahot ja resurssit. Näin ollen sitominen talousarvion suunnitteluun ja seurantaan on helpompaa.

Kaarinassa tavoitteiden ja toimenpiteiden vastuutahot ja resurssit puuttuvat voimassaolevasta hyvinvointisuunnitelmasta, mutta jatkossa näin aiotaan toimia. "Jatkossa vastuutahot ja resurssit kirjataan suunnitelmaan, ja niitä hyödynnetään myös talousarvion suunnittelussa ja seurannassa. Kaarinan voimassaolevassa strategiassa on osio (s.19-22) ”yhteenveto strategisista päämääristä, kriittisistä menestystekijöistä ja toimenpiteistä”. Strategiaan on listattuna hyvinvointikertomuksen mittarin alle osin eri toimenpiteitä kuin hyvinvointisuunnitelmassa. Jatkossa hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet ja kaupungin strategian hyvinvointikertomuksen mittareilla arvioitavat toimenpiteet muotoillaan keskenään yhteensopiviksi.

Hyvinvoiva Kouvola -ohjelman val­mis­te­lua varten perustettiin monialainen työryhmä, joka toimii nyt ohjelman toimeenpano- ja seurantaryhmänä. Työryhmä koordinoi ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista osana kunnan talousarvion suunnittelua ja raportoi hyvinvointiryhmälle. Kouvolassa tavoitteiden toteutumisen seurantaa tehdään Opiferus -ohjelman avulla. Käyttösuunnitelman toimenpiteille voidaan myös asettaa henkilötyövuodet, kustannukset, toteutumistilanne ja toteumaprosentti


Vuosikello

Liikennevalot