Big Data 5: Läpileikkaavia teemoja

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Mydata

My Data viittaa toimintakulttuuriin, jossa organisaatio palauttaa keräämäänsä yksilökohtaista tietoa ihmiselle itselleen. Sen jälkeen ihminen voi hyödyntää sitä suoraan tai jakaa sen edelleen haluamallaan tavalla. Edelleen jaettu tieto voi olla analysoimatonta raakadataa tai se voidaan jalostaa esimerkiksi visualisoimalla muotoon, jossa muut voivat sitä hyödyntää.

My Data -näkökulmat ovat tärkeitä big dataan liittyvissä keskusteluissa, koska niiden avulla voi purkaa big dataan ja yksityisyyteen liittyviä uhkia. My Data -aloitteiden päämääränä on ollut henkilöitä koskevan tiedon ympärille syntyvien sovellusten, palveluiden ja toimintarakenteiden kehitys tavalla, jossa ihmisillä on keskeinen päätösvalta tiedon keräämisen, jalostamisen ja hyödyntämisen suhteen. My Data -aloittesiin liittyvä keskustelu yksityisyydestä korostaa ihmisten valtaa päättää siitä, kuka heidän tietojaan saa käyttää ja uusiokäyttää sen sijaan, että ihmiset antavat kerralla suostumuksen aineistojen käyttöön. Digitaalisuuteen liittyy nimenomaan mahdollisuus monistaa ja käyttää tietoa yhä uudelleen, jolloin ihminen ei suostumustaan antaessaan voi tietää tai hallita tulevaisuuden käyttötarkoituksia.

Onnistunut My Data -työskentely edellyttää, että yhteisistä henkilökohtaisiin aineistoihin liittyvistä periaatteista pystytään sopimaan. Tarvitaan viisasta sääntelyä, jonka avulla aineistojen jakaminen on mahdollista. Tarvitaan koneluettavia rajapintoja aineistojen jakamisen tueksi, standardeja ja palveluita tiedon hallittuun siirtämiseen, varastointiin, käsittelyyn ja analysointiin. Nämä pyrkimykset tukevat myös big datan hyötykäyttöä tulevaisuudessa.

Quantified self

Quantified Self –liikkeen juuret ovat Kaliforniassa ja erityisesti Wired-lehden ympärillä. Liikkeen keskeisenä ajatuksena on yksilöllisen mittaustiedon hyötykäyttö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Viime vuosien aikana liike on levinnyt eri puolille maailmaa, ja saanut uusia muotoja. Kyse ei ole enää yksinomaan superterveydestä haaveilevien teknointoilijoiden liike vaan mittaamista istutetaan yhä uusille elämänalueille. Big data ja QS –näkökulmilla on paljon yhteistä, koska QS on yksi mahdollinen big datan tuottaja. Digitaalisten itsenmittausaineistojen arkistointiin tarvitaan uusia ratkaisuja. Tiedon hallinta on turvattu, kun yksilö omistaa tietonsa ja antaa sille käyttöoikeuden halutessaan. Kun itsenmittaajat haluavat jakaa aineistoja myös muille, tiedon käyttö on turvattava tavalla, joka hyödyttää sekä tiedon jakajaa että hyödyntäjää.

Itsenmittauksen ympärillä on paljon uusia aloitteita, joita motivoi myös terveydenhuollon toimialamuutos. Suomessa itsemittausteknologioita kehittäneitä, kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä on useita, muun muassa Firstbeat, Suunto ja Polar. Lisäksi alalla on lukuisia lupaavia start up -yrityksiä. Mittalaitteiden avulla ihmiset saavat uudenlaista tietoa itsestään. Itsehoito on aiempaa helpompaa, kun ihmiset voivat mitata kotona verenpainettaan tai seurata unen laatuaan. Tämä voi muuttaa vähitellen terveydenhuollon painopistettä ja lääkärien työtä. Lääkärit voivat keskittyä tiukemmin nimenomaan erikoistuneeseen sairauksien hoitoon, kun sairauksien ennaltaehkäisyyn on uudenlaisia vaihtoehtoja.

Toisaalta QS haastaa myös käsityksiä terveydenhallinnasta ylittämällä olemassa olevan terveystoimialan. Itsenmittaajat ovat osoittaneet, että esimerkiksi ajankäyttödata voi olla terveysdataa. Esimerkiksi riippuvuuksia voi tarkastella ajankäytön avulla. Kiinnostavaa on myös terveydentila suhteessa ympäristöntilaan. Voiko ilmanlaatusta ennakoida tulevaisuudessa keuhkoahtaumapotilaan kohtauksen?

QS-näkökulma on alkanut levitä myös muille toimialoille, esimerkiksi oman talouden hallintaan tai koulutukseen. Mittatietoa voi käyttää esimerkiksi omaehtoisen oppimisen seurantaan tai tekemään näkyväksi opettajien pärjäämistä eri luokkien kanssa.

Tiedon etsintä

Tietomäärien valtava lisääntyminen luo päivittäisiin työtehtäviin lisähaasteita myös kaikille tietotyöntekijöille. Esimerkiksi tiedonetsintä on alue, jota paremmin tukemalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Erilaisille tietotulvaa helpottaville työkaluille ja mm. etsintämentelmille on monkansallisten jättien hallitsevasta asemasta huolimatta vielä kysyntää esimerkiksi tutkimuksen parissa. Tietotyö sinällään lisääntyy jatkuvasti, joten erilaisiin tarpeisiin räätälöidyllä, erilaisen tiedon etsintää helpottavia työkaluja tarvitaan monilla aloilla.Suomessa tehdään merkittävää alaan liittyvää tutkimusta.

Alalta voi oikeilla panostuksilla löytyä hyvin erilaisia hyötyjä. Tietyn alan työhön kuuluva tietotulvan hallinta ei välttämättä onnistu vielä nykyisillä työkaluilla. Uusilla tiedonhakumenetelmillä, esimerkiksi vuorovaikuttaisesti oppivan visuaalisen järjestelmän, avulla voidaan löytää relevantimpaa tietoa helpommin ja nopeammin. Näin työn laatu ja tehokkuus paranee.

SCINET tekee parempia hakuja

HIITissä on kehitetty SCINET-tiedonhakujärjestelmä, joka on testeissä todettu Google Scholaria tehokkaammaksi. SCINET hakee tällä hetkellä tieteellisiä
artikkeleita. Konseptia ollaan kuitenkin laajentamassa myös muunlaiseen  
tiedonhakuun.http://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/suomalaistutkijat_tekivat_uudenlaisen_hakukoneen. 
http://research.ics.aalto.fi/mi/online-papers/Ruotsalo13cikm.pdf 

Suomessa on erittäin korkealaatuista ja monitieteellistä tutkimusta alueella (HIIT:istä 7 tutkimusryhmää ja Työterveyslaitoksen Aivot työssä -tutkimusryhmä, www.reknow.fi / Tietotyön vallankumous). Panostuksia alalle olisi saatavissa: Tietotyön vallankumous on TEKESin toinen strateginen tutkimusavaus syksyllä 2013.

Paikka/lokaatiotieto

TULOSSA


Paluu pääsivulle Big_Data_-strategia