Kvartsipöly

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Altistus

Altisteen mittasuure ja yksikkö kuvaus

milligrammaa kuutiometrissä (alveolijae, respirable dust) mg/m3

Altistumisreitit ja rajaukset kuvaus

Hengitystiet, muut reitit eivät merkityksellisiä

Altistuneen väestön kuvaus ja arvio altistuvien lukumäärästä

Lähes kaikki altistuminen työperäistä (> 0.02 mg/m3) Työperäinen altistuminen, arvio yhteensä 70 000 henkeä (Heikkilä ym. Y&T,2006;10:24-31).

Altistuvien keskimääräinen altistus kuvaus

0.04 mg/m3 (min 0.02, max 0.1 mg/m3)

Tausta- tai kynnysaltistus kuvaus

Ei tunneta, mutta lähes kaiken silikoosin katsotaan olevan työperäistä. Lyhytaikaista altistumista kaupungeissa keväällä ja eräissä harrastuksissa.


Annos-vaste

Tärkeimpien vaikutusten valinta kuvaus

Silikoosi

Keuhkosyöpä

Riskinarviointimenetelmä kuvaus

Silikoosi

Epidemiologinen, absoluuttinen riski ( silikoosiriski, 15 v. altistuminen) Riski = keskimääräinen altistiumistaso (mg/m3) x yksikköriski (0.125 per mg/m3)

Buchananin laskelmat perustuvat ILO:n radiologisen pneumokonioosiluokituksen luokan 2/1 mukaiseen keuhkofobroosiin, joka vastaa jo varsin selkeää kliinistä keuhkofibroosia. Lievemmille tautimuodoille ei tehty arvioita.

Buchanan D et al. Quantitative relationship between exposure to respirable quartz dust and risk of silicosis , IOM , Edinburg 2001; SCOEL-EU (2002). Recommendation from SCOEL for silica, crystalline (respirable dust), EU June 2002.


Keuhkosyöpä

Syyosuuslaskenta , kohorttikaava (Levinin yhtälö)

VSO= [P × (RR-1)] / [P × (RR-1) + 1]

Attributable cases = syyosuus x tapausten lukumäärä


RR per altistusyksikkö kuvaus

Keuhkosyöpä RR=1.4 (min 1.1, max 2.2),

Nurminen M & Karjalainen A, Epidemiologic estimate of the proportion of fatalities related to occupational factors in Finland, Scand J WEH 2001;27(3):161-213 Smith et al. Meta-analysof studies of lung cancer among silicotics, Epidemiol. 1995:6:617-624 Partanen T et al., Increased incidence of lung and skin cancer in Finnish silicotic patients, JOM 1994;36:616-622

Altistumisen prevalenssi kohdeväestössä kuvaus

70000 /altistuminen > 0.02 mg/m3, prevalenssi 70000/3507000=0,013=2,0% Työperäinen altistuminen. Erityisesti rakennusala, betonituoteteollisuus, kivityö, valimotyö
Huom. Kvartsipölyn mittausmenetelmä on muuttunut Suomessa viime vuosina (2007-), jolloin on siirrytty käyttämään sykloniesierotusta. Nykyinen mittausmenetelmä antaa pääosin huomattavasti pienempiä (>50%) tuloksia kuin aiemmin käytetty nestedimentaatioesierotus. Altistumistasot aiemmissa epidemiologissa tutkimuksissa perustuvat pääosin syklonin käyttöön esierottimena.


Kausaliteetti

Silikoosi on vanhin tunnettu ammattitauti, sille tyypillisiä kuvauksia esiintyy kirjallisuudessa jo 1500-luvulla. Vaikka taudin tarkkaa patogeneesia ei vieläkään tunneta, voidaan kausaaliyhteys kvartsipölyn ja silikoosin välillä katsoa pitävästi osoitetuksi. (Oikarinen H ym. Kvartsipöly - edelleen ajankohtainen ongelma työelämässä. Työterveyslääkäri 2008;26:105-11) [1]


Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) on luokitellut kvartsin ihmiselle syöpävaaralliseksi aineeksi (ryhmä 1) ja keuhkosöyövän sellaiseksi syöpämuodoksi, jonka osalta on riittävää ihmistutkimuksiin perustuvaa näyttöä (Lancet Oncology 2009;10:453-4).


Keskeiset epävarmuudet kuvaus

Epidemiologisen datan soveltaminen koko altistuvien ryhmään, onko RR oikea arvio?