Jokapuoluehallitus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämän artikkelin tarkoituksena on tutkia, miten voidaan muodostaa hallituspohja siten että sillä on takanaan eduskunnan enemmistön tuki vaalikoneissa esiintyneiden kysymysten suhteen. Motivaationa tutkimuksen taustalla ovat vaikeudet hallituksen muodostamisessa v. 2011 eduskuntavaalien jälkeen. Tutkimuksessa tarkastellaan kahta eri tapaa muodostaa hallitusohjelma, jota enemmistö kansanedustajista voi tukea vaalilupaustensa mukaisesti. Ensimmäistä kutsutaan poikkipuoluehallitukseksi ja sen ohjelmaa on tarkasteltu tällä sivulla. Poikkipuoluehallitus ei huomioi ryhmäkurin vaikutuksia. Toinen tapa muodostaa hallitus on päätellä ryhmäkurin vaikutus vaalikonevastauksista siten että yksittäisten edustajien vastauksien sijaan hallituspisteet määräytyvät sen perusteella mitä vaihtoehtoa kunkin puolueen enemmistö kannattaa.

Tulokset havainnollistavat myös sitä, kuinka puoluekuri todellisuudessa toimii (vertailtaessa eduskunnassa todellisuudessa toteutuneisiin päätöksiin). Vaalikonevastausten perusteella idealisoitu puoluekurioletus tarkoittaa sitä että puolueen kanta määräytyy puolueen enemmistön kannan perusteella. Tässä tapauksessa enemmistö tarkoittaa eduskuntaan valittua enemmistöä. Tulokset voitaisiin laskea myös kaikkien puolueen ehdokkaiden vastausten perusteella (siis myös heidän, jotka eivät tulleet valituksi), ja tällöin on mahdollista että puolueen enemmistön kanta muuttuisi nyt lasketusta.


Jokapuoluehallituksen ohjelma - uudempi versio

Laskentakoodi lukee vaalikonedatan ja analysoi sen. Koodi ei ole suoraan ajettavissa tältä sivulta vaan sen voi kopioda omalle koneelleen R-laskentaympäristöön ja syöttää alkuperäisdatan täältä. Tämän linkin takaa löytyvät myös vaalikonekysymykset selkokielisessä muodossa.

+ Näytä koodi


Tulokset

Vasemmassa laidassa oleva numero kertoo vaalikonekysymyksen järjestysnumeron ja oikeassa laidassa oleva numero vastausta kannattavien kansanedustajien määrän kun puoluekuri huomioidaan. Toisin sanoen jos enemmistö puolueen kansanedustajista on esityksen kannalla, saa esitys taakseen kaikki puolueen kansanedustajien ääneet vaikka osa puolueen edustajista olisi esitystä omassa vaalikonevastauksessaan vastustanutkin. Esimerkiksi kysymyksen 1 tapauksessa 105 puoluekurin sitomaa kansanedustajaa kannattaa esitystä "Tuloeroja on kavennettava huomattavasti". Joidenkin ehdotusten perässä on teksti Huomaa ero edelliseen versioon, millä viitataan joihinkin poikkeamiin edellisellä koodiversiolla ajettuihin tuloksiin.


1 Tuloeroja on kavennettava huomattavasti. 105 Huomaa ero edelliseen versioon!

2 Kyllä. 120 Huomaa ero edelliseen versioon!

3 Ei. 146

4 Lapsilisän ei pidä vaikuttaa toimeentulotulen määrään, vaan toimeentulotuen varassa elävän tulee saada sekä tuki että lapsilisä. 156

5 Kyllä. Ikäihmisillä pitää olla subjektiivinen oikeus hyvään hoitoon. 200

6 pitää nykyisellään. 200

7 En käyttäisi mitään näistä. 200

8 Indeksin tulisi seurata palkkojen nousua hieman nykyistä suuremmalla painolla. 77 Huomaa ero edelliseen versioon!

9 Puolustusmäärärahojen leikkaaminen 56 Huomaa ero edelliseen versioon!

10 Vaikeuksissa olevan euromaan tukeminen on Suomen oma etu, sillä yhden euromaan ajautuminen vararikkoon vaarantaisi koko eurojärjestelmän ja samalla myös Suomen talouden. 141

11 Transaktiovero pitäisi ottaa käyttöön, mikäli kyseessä olisi maailmanlaajuinen järjestelmä. 134

12 Pääomatuloveroa. 156

13 En mitään näistä. 116

14 Säilyttää nykyisellään. 184

15 Ei. 148

16 Nykykäytäntö on hyvä. 190

17 Ei alkavalla vaalikaudella. 132

18 Kyllä, Suomen ulkopolitiikan lähtökohtana tulee olla kansalaisten oikeudet ja yleisesti hyväksytyt arvot. 165

19 Suomessa pitäisi rajoittaa venäläisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata, kunnes Suomen ja Venäjän maa- ja kiinteistökaupoissa vallitsee vastavuoroisuus. 148

20 Kehitysyhteistyövaroja voi maltillisesti lisätä, mikäli valtiontalous sen sallii. 121 Huomaa ero edelliseen versioon!

22 Aselaki on nyt hyvä. 131

23 Kyllä. 142 Huomaa ero edelliseen versioon!

24 Kyllä, se kuuluu suomalaiseen kevätjuhlaperinteeseen. 186

25 Sopivaa. 161 Huomaa ero edelliseen versioon!

26 Verkkokalastus pitäisi kieltää kokonaan saimaannorpan keskeisillä pesimäalueilla. 184

27 Ulkoistamista pitää lisätä, mutta kuntien pitää oppia kilpailuttamaan ulkopuoliset palvelunsa paremmin hinnan ja laadun kannalta. 99

28 290–339 65

29 Yhteistyötä on lisättävä, mutta vapaaehtoisesti kuntien aloitteesta. 200

30 Nykyinen verotulojen tasausjärjestelmä on hyvä. 200


Jokapuoluehallituksen ohjelma - vanhempi versio

Koodi ei ole suoraan ajettavissa tältä sivulta vaan sen voi kopioda omalle koneelleen R-laskentaympäristöön ja syöttää datan täältä. Vanhempi koodiversio antaa muutamalle päätökselle hieman erilaiset painokertoimet.


+ Näytä koodi


Tulokset

1 Tuloeroja on kavennettava lievästi.

2 Ei.

3 Ei.

4 Lapsilisän ei pidä vaikuttaa toimeentulotulen määrään, vaan toimeentulotuen varassa elävän tulee saada sekä tuki että lapsilisä.

5 Kyllä. Ikäihmisillä pitää olla subjektiivinen oikeus hyvään hoitoon.

6 pitää nykyisellään.

7 En käyttäisi mitään näistä.

8 -

9 Yritystukien leikkaaminen

10 Vaikeuksissa olevan euromaan tukeminen on Suomen oma etu, sillä yhden euromaan ajautuminen vararikkoon vaarantaisi koko eurojärjestelmän ja samalla myös Suomen talouden.

11 Transaktiovero pitäisi ottaa käyttöön, mikäli kyseessä olisi maailmanlaajuinen järjestelmä.

12 Pääomatuloveroa.

13 En mitään näistä.

14 Säilyttää nykyisellään.

15 Ei.

16 Nykykäytäntö on hyvä.

17 Ei alkavalla vaalikaudella.

18 Kyllä, Suomen ulkopolitiikan lähtökohtana tulee olla kansalaisten oikeudet ja yleisesti hyväksytyt arvot.

19 Suomessa pitäisi rajoittaa venäläisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata, kunnes Suomen ja Venäjän maa- ja kiinteistökaupoissa vallitsee vastavuoroisuus.

20 Suomen tulee sitoumuksensa mukaan nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin seuraavalla vaalikaudella.

21 -

22 Aselaki on nyt hyvä.

23 Ei.

24 Kyllä, se kuuluu suomalaiseen kevätjuhlaperinteeseen.

25 Liian löysää.

26 Verkkokalastus pitäisi kieltää kokonaan saimaannorpan keskeisillä pesimäalueilla.

27 Ulkoistamista pitää lisätä, mutta kuntien pitää oppia kilpailuttamaan ulkopuoliset palvelunsa paremmin hinnan ja laadun kannalta.

28 290\x96339

29 Yhteistyötä on lisättävä, mutta vapaaehtoisesti kuntien aloitteesta.

30 Nykyinen verotulojen tasausjärjestelmä on hyvä.

31 -


Katso myös