Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi säädösvalmistelussa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Jokaisella ministeriöllä on runsaasti tehtäviä, joiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että väestö on hyvinvoivaa ja tervettä. Hyvinvointi ja terveys vaikuttavat suoraan muun muassa oppimiskykyyn, työntekokykyyn ja tehokkuuteen, mahdollisuuksiin osallistua aktiivisesti lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan, auttaa muita sekä tuottaa ja hyödyntää palveluita.

Samanaikaisesti jokaisen ministeriön vastuualueella on tehtäviä, jotka vaikuttavat merkittävästi väestön hyvinvointiin, terveyteen ja väestöryhmien välisiin terveyseroihin.

STM on käynnistänyt työn säädösvaikutusten arvioinnin opasmateriaalin tekemiseksi. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä Oikeusministeriön Paremman sääntelyn toiminnan kanssa ja valmis materiaali tulee mm. osaksi Senaattorin säädösvalmisteluprosessin ohjeistusta.

STM:n toimialalla on käytössä useita rinnakkaisia ennakkoarvioinnin malleja. Nyt tekeillä olevan opasmateriaalin ajatuksena on ottaa nämä kaikki nyt erilliset ja keskenään kilpailevat ennakkoarvioinnit mukaan. Materiaalissa on kaikille ennakkoarvioinneille yhteinen prosessi- ja laatuohjeita sekä erikseen vaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin liittyviä menetelmiä niitä tarvitseville.

Käsikirjoituksen aihetta on opastettu säädösvaikutusten arvioinnin ohjeessa [1] ”muut vaikutukset”-luvussa. Materiaalin ensisijainen kohderyhmä on ministeriöiden säädösvalmistelijat ja toissijainen kohderyhmä ovat kansanedustajat. Materiaalin tavoitteena on olla 1) kannustava, 2) matalakynnyksinen ja 3) maallikkoymmärrettävä.

Näillä sivuilla käsikirjoitusta kirjoitetaan, kommentoidaan ja testataan laajasti eri ministeriöiden ja sisältötahojen kanssa. Opas on julkaistu STM:n julkaisusarjassa (STM 2016:2) Aiempi työskentelyversio on päivitetty kesäkuussa 2015, jonka jälkeen käsikirjoitusta on työstetty ohjausryhmässä Ihminen_SäVAssa 2015_09_03. Kaikkia kommentteja vastaanotetaan edelleen: tapani.kauppinen(at)thl.fi

Tervetuloa mukaan!

Katso myös