Laki-IVA opas

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämä on muuttuva työversio. Ajantasaisimman version saa sivulta Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi säädösvalmistelussa. Kaikkia kommentteja vastaanotetaan edelleen: tapani.kauppinen(at)thl.fi.

Tervetuloa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi säädösvalmistelussa oppaaseen. Opas on koottu Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla ja tarkoitettu ensisijaisesti ministeriöiden säädösvalmistelijoille.

Materiaali täydentää Oikeusministeriön säädösarviointioppaita, eikä tässä materiaalissa esitellä säädösarvioinnin prosessia tai arvioinnin peruskäsitteitä.

Lue lisää hankkeesta ja valmiin materiaalin käytöstä

Vaikutusten tunnistustyökalu

Tarkista aina,

  1. Miten valmisteltava säädös vaikuttaa ihmisiin
  2. Onko joku erityinen väestöryhmä vaikutuksen kohteena
  3. Onko valmisteltavalla säädöksellä merkittävää vaikutusta

Väestöryhmä tarkoittaa ihmisryhmää, jota yhdistää jokin yhteinen ominaisuus ja johon vaikutusten arvioinnissa oletetaan kohdistuvan samanlainen vaikutus. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on tärkeää, että vaikutukset tunnistetaan ja arvioidaan väestöryhmittäin aina kun se on mahdollista.

Alla on kaksi nopeaa vaikutusten tunnistamiskeinoa. Jos vaikutuksia oletettavasti syntyy, etene yksityiskohtaisiin menetelmiin.

A) Vaikutusten tunnistusmismatriisi:

Vaikutusten tunnistamisen voit aloittaa mistä kohdasta tahansa, mutta käy kaikki ruudut läpi.


Vaikutuskokonaisuus /Vaikutuksen kohde hyvinvointi ja sen jakauma, tasa-arvo, yhdenvertaisuus terveys ja sen jakauma, ympäristöterveys, mielenterveys
eri ikäryhmät
eri sukupuolet
eri kieli- ja kulttuuriryhmät
eri sosioekonomiset ryhmät
eri alueilla asuvat
joku muu, mikä

B) Tarkistuslista:

Kun pohdit vaikutusten kohdistumista tai kun tunnistat vaikutuksen kohteen, tutustu tarkemmin erityisiin menetelmiin.

Menetelmiä ja tietolähteitä

Vaikutusten merkittävyyden harkinta

Indikaattoreita ja tietovarantoja

Yhteiset menetelmät

Arvioinnin laatu

Linkki kaikille väestöryhmille yhteisiin hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointeihin

Linkki vaikutusten arviointeihin elämänkaaren ja perusoikeuksien kautta jaoteltuna

Katso myös