Aurinkoenergia Suomessa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Tuontantopotentiaali

Kuva 1. Optimaalisessa kulmassa etelään suunnatun paneelin arvioitu kuukausituotanto. Lähde: Huld & Dunlop (2014) [1]

Vuotuinen säteilymäärä on Etelä-Suomessa samaa luokkaa kuin Tanskassa, Belgiassa ja Pohjois-Saksassa. Vuotuisen tuotantopotentiaalin tarkastelu ei kuitenkaan kerro mitään sähköenergian tuotannon vuoden sisäisestä jakaumasta. Allaolevassa kuviossa on esitetty aurinkosähkön odotettu tuotanto kuukausittain Antwerpenissa, Helsingissä ja Münchenissä optimaaliseen kulmaan asetetuille ja etelään suunnatuille aurinkopaneeleille. Tiedot pohjautuvat Euroopan komission ylläpitämään PVGIS-tietokantaan (Huld & Dunlop, 2014). PVGIS-järjestelmän oletusarvojen mukaisesti aurinkopaneelin tuottoa arvioitaessa on oletettu, että järjestelmän tehohäviöt ovat kaupungista riippumatta 14 %. Tämän lisäksi järjestelmä arvioi heijastumien ja lämpötilan vaikutukset sähköntuotantoon erikseen kullekin alueelle.[1]

Kuva 1 havainnollistaa hyvin kuinka Suomessa aurinkosähkön tuotanto painottuu erittäin vahvasti kevät- ja kesäkuukausille. Tämän lisäksi Etelä-Suomessa todelliset tuotantomäärät ovat lumipeitteen takia todennäköisesti huomattavasti pienemmät, sillä aurinkopaneelit eivät tuota sähköä ellei niitä puhdisteta lumesta. Näin ollen on todennäköistä että joulu- ja helmikuun välillä tuotantoa ei saada juuri laisinkaan. Helmi- ja maaliskuussa paneelien puhdistaminen lumesta voi kuitenkin merkittävästi nostaa vuotuista kokonaistuotantoa.

Koska sähkön kulutus on kesäaikaan alimmillaan, on aurinkosähkön vuotuinen tuotantojakauma täysin päinvastainen kuin sähkön kysyntäjakauma. Sähköjärjestelmän toimivuuden näkökulmasta tuotannon ja kulutuksen kohtaamattomuus aiheuttaa ongelmia, mutta merkittävissä määriin vasta kun aurinkoenergian markkinaosuus kasvaa. Alla olevassa kuvassa 2 on hahmoteltu erisuuruisen aurinkosähkökapasiteetin tuotannon ja kulutuksen kohtaantoa vuoden 2013 heinäkuun 13–15 päivä. Tuotantoarviot perustuvat Ilmatieteen laitoksen Östersundomissa toteuttamiin säteilymittauksiin ja kulutus Fingridin julkaisemiin tietoihin. Kuviossa esitetty ajanjakso oli aineiston säteilymäärältään neljänneksi suurin kolmen päivän jakso, mutta sijoittuu viikonlopulle, jolloin sähkön kysyntä on pienimmillään.

Kuva 2. Aurinkoenergian tuotannon ja sähkön kysynnän kohtaanto Heinäkuussa. Lähde: Fingrid (2015); Lindfors et al. (2014); Hyvönen & Lindfors (2014)[1]

Kuvasta nähdään kuinka aurinkoenergiantuotanto heinäkuussa osuu hyvin yhteen kulutushuippujen kanssa. Koska tuontisähkön osuus Suomessa on todella suuri, ei edes 2000 MWp aurinkosähkökapasiteetti erittäin aurinkoisena viikonloppupäivänä pysty korvaamaan koko tuontisähköä. 2000 MWp aurinkosähköpotentiaali vastaisi asukasta kohden likimäärin Saksan nykyistä aurinkosähkökapasiteettia. Vasta noin 2900 MWp aurinkosähkökapasiteetti ylittäisi hetkellisesti tuontisähkön määrän. Kuten kuviosta nähdään, on hyvin epätodennäköistä, että aurinkosähkökapasiteetin nosto Tanskan tai jopa Saksan tasolle vaarantaisi verkon toimintavarmuutta, sillä tällä hetkellä se lähes yksinomaan vähentäisi Suomen riippuvuutta tuontisähköstä. Aurinkosähköllä on näin ollen mahdollista kesäaikaan lisätä Suomen sähkö- omavaraisuutta ja tätä kautta luonnollisesti myös vähentää vaihtotaseen alijäämää.

On syytä kuitenkin huomioida, että lisääntynyt aurinkosähkökapasiteetti vaikuttaa pidemmällä aikavälillä sähkömarkkinoiden rakenteeseen. Nykyteknologialla aurinkosähkön varastoiminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, jolloin vaihtelevan energian tuotannon lisään- tyminen tulee muuttamaan sähkömarkkinoiden toimintalogiikkaa. Kun vaihtelevan energian osuus kasvaa riittävästi, tulee sähköntuotannossa lisätä säätövoiman määrää suhteessa perusvoimaan. Samaan tapaan liiallinen aurinkosähkökapasiteetti voi tulla kalliksii myös kotita- louksille. Jos aurinkosähkön tukikustannukset siirretään kuluttajien maksettavaksi, on mahdollista että aurinkosähkö nostaa markkinahintoja aiheuttaen näin kustannuksia kuluttajille, jotka eivät hyödynnä aurinkosähköä. Toisaalta kapasiteetin kasvu voi heikentää myös aurinkosähköinvestointien tuottoa, jos aurinkoiseen aikaan verkkoon syötetystä sähköstä saatu hinta alenee lisääntyneen tarjonnan vuoksi. [1]

Suomen suurimmat aurinkovoimalat

Suomessa on tällä hetkellä arviolta noin 10 MW aurinkosähköä asennettuna. Lukuun on laskettu mukaan sekä sähköverkkoon liitetyt että erillään toimivat voimalat. Alla on lueteltu yli 15 kW:n tehon omaavat aurinkosähkövoimalat Suomessa. [2]

Suomen suurimmat aurinkovoimalat [2]
Sija Omistaja Paikkakunta Teho (kWp)
1 Helen Oy Helsinki 340
2 Astrum-liikekeskus Salo 322
3 Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) LPR 220
4 DB Schenker Vantaa 200
5 ABB Oy Helsinki 181
6 Vaisala Oyj Helsinki 101
7 Autosalpa Oy Kouvola 100
8 Kauppakeskus Skanssi Turku 70
9 Kiilto Oy Lempäälä 66
10 Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsinki 60
11 Espoon kaupungin varikko, Mankkaa Espoo 55,2
12 Vacon Oyj Vaasa 55
13 Porin uimahalli Pori 52,5
14 LHJ Group Oy Forssa 50
15 Etelä-Savon Energia Mikkeli 49,5
16 Kiinteistö Oy Aurinkopaja Pori 49,5
17 Vuores-talo Tampere 45
18 Cargotec Finland Oy Tampere 45
19 Derby Business Park Espoo 40
20 Citymarket Lielahti Tampere 39
21 Neste Oil- huoltoasema Kemiönsaari 33,8
22 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Hamina 33,75
23 Satmatic Oy Ulvila 33,5
24 ABC Perniö Salo 33
25 Kanteleen Meijeri Kantele 30,5
26 Saamelaisalueen koulutuskeskus Inari 30
27 Jyväskylän ammattiopisto Jyväskylä 25,6
28 Kerrostalo Helsinki 25
29 Kerrostalo, Viikki Helsinki 24
30 Lammaisten Energia Oy Harjavalta 24
31 Talousrakennus Kitee 22
32 Luhtaan päiväkoti Tampere 21,5
33 Porin kaupungin ympäristövirasto Pori 21
34 Omakotitalo Mäntsälä 21
35 Aurinkolahden peruskoulu Helsinki 20,9
36 Savon koulutuskuntayhtymä Siilinjärvi 20,8
37 Omakotitalo Haarajoki 20,7
38 Vaasan sähkö Oy Vaasa 20
39 Cafe Carusel Helsinki 19,6
40 Päiväkoti Pikkulauri Mynämäki 18
41 Asuinrakennus Adjutantti Espoo 18
42 Korttelitalo Kanava Helsinki 17,25
43 Teollisuushalli Lievestuore 17
44 NCC Oy Helsinki 16,5
45 Porvarinkadun koulu Vaasa 15,6
46 Järvenpään nollaenergiatalo Järvenpää 15
47 Kerrostalo Hämeenpuisto Tampere 15
48 Solkulla Stiftelsen Kemiö 15

Katso myös

Lähteet