Arviointi kaupunkitason politiikkojen ilmasto- ja terveysvaikutuksista Pääkaupunkiseudulla

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Arviointi kaupunkitason politiikkojen ilmasto- ja terveysvaikutuksista Helsingissä tarkastelee kaupunkitason mahdollisia politiikkavaihtoehtoja erityisesti niiden ilmasto- ja terveysvaikutusten kannalta EU:n kasvihuonekaasujen päästökaupan asettamissa rajoissa. Varsinainen arviointi tehdään englanniksi englanninkielisessä Opasnetissä, tällä sivulla esitellään koosteena arviointiin liityviä keskeisimpuiä tietoja. Osallistu arviointiin! Arvioinnissa käytettävä laskentamalli löytyy täältä.

Arvioinnin tarkoitus

Arvioinnin tarkoitus on arvioida vaihtoehtoisia kasvihuonekaasujen päästökauppamekanismeja, joiden avulla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja sitä myöten säteilypakotetta. Arviointi tehdään kaupunkitasolla, ja EU:n päästökauppamekanismia tarkastellaan kaupunkitason politiikkavaihtoehtojen reunaehtona. Arviointi keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntakeinoissa keskeisimpiin toimintasektoreihin: lämmöntuotantoon ja liikenteeseen. Vaikutusten osalta tarkastellaan: a) kasvihuonekaasupäästöjä, b) terveysvaikutuksia kaupungin sisällä ja c) torjuntatoimien suorat ja epäsuorat kustannukset. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia ei tarkastella, vaan nimenomaan terveysvaikutuksia niistä ilmastonmuutoksen torjuntatoimista, joita toteutetaan kaupunkitasolla. Yksilöiden ja yhteiskunnan intressit ja päätökset, sekä näiden yhteispeli, ovat arvioinnissa erityisen mielenkiinnon kohteena. Arvioinnissa pyritään tunnistamaan ja tutkimaan tilanteita, joissa yksilön ja yhteiskunnan arvot tai intressit ovat ristiriidassa ja löytämään näitä ristiriitoja vähentäviä politiikkavaihtoehtoja.

Arviointi on alkanut syksyllä 2008, ja sen toivotaan tuottavan käytännöllisiä tuloksia ja päätelmiä Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 järjestettävän YK:n kansainvälisen ilmastonmuutoskokouksen hyödynnettäväksi. Lisäksi arvioinnin on määrä tuottaa käytännöllisiä tuloksia hyödynnettäväksi syksyn 2009 aikana tapahtuvassa päätöksenteossa Helsingissä tehtäviin lähitulevaisuuden energiantuotantoinvestointeihin liittyen.

Arvioinnin rajaus ensimmäisessä vaiheessa

Alue: Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) Toimintasektorit: Henkilöliikenne ja lämmöntuotanto rakennusten ja veden lämmitykseen Saasteet: CO2 ja pienhiukkaset (PM2.5) Vaikutukset: Sydänkuolleisuus (DALY), toimintakustannukset, päästökauppakustannukset, päätösten toimeenpanokustannukset Väestö: Koko pääkaupunkiseudun väestö sekä aktiivisena toimijana että terveysvaikutusten kohteena Aika: 2013-2030, erityisesti 2013, 2020, 2030

ET CL model overview.PNG

Tarkasteltavat päätösvaihtoehdot

Ylikansalliset päätökset:

 • Tieliikenne mukaan EU:n päästökauppaan? (kyllä/ei)
 • Ns. pienet energiantuotantolaitokset mukana EU:n päästökaupassa? (kyllä/ei)
 • Selvästi aiottua tiukempi EU:n laajuinen päästökatto? (kyllä/ei) - määritettävä kuinka paljon tiukempi päästökatto

Kaupunkitason päätökset:

 • Lisää tukea julkiselle liikenteelle (kyllä/ei) - tuki suoraan lipun hintaan
 • Kaukolämpöverkon laajennus (kyllä/ei) - kuinka paljon ja missä laajennetaan?
 • [:[op_en:Composite traffic|Yhdistelmäliikennejärjesetelmän]] käyttöönotto pääkaupunkiseudulla (kyllä/ei) - missä laajuudessa?
 • Uuden kaukolämmön tuotantotavan valinta: ydinvoimakaukolämpöä vai uusi bioenergialaitos?

Kansalaistason päätökset:

 • Matkustustavan valinta (henkilöauto/yhdistelmäliikenne/julkinen liikenne)
 • lämmitystavan valinta uusissa omakotitaloissa (sähkö/öljy/hake)
 • Energiatehokkuusremontti (kyllä/ei)

Tavoitellut käyttäjät ja osallistujat

Tämä on avoin arviointi, ja kuka tahansa saa osallistua. Arviointi tapahtuu avoimessa internetissä englanninkielisellä Opasnet-sivustolla (en.opasnet.org). Osallistu!

Aiheeseen liittyviä muita projekteja

 • CLAIH: ilmastonmuutos, ilmanlaatu ja energiatehokkuus
 • BIOHER: kaukolämpö vs. talokohtainen lämmitys / öljy vs. hake
 • INTARESE & HEIMTSA: yhteinen EU:n laajuinen[[|op_en:Mega case study|Mega Case study]] ilmastonmuutokseen liittyen.

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>