Ympäristöterveysindikaattori

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ympäristöterveysindikaattori on elinympäristön tiettyä ominaisuutta mittaava asia, joka kertoo ympäristön terveellisyydestä ihmiselle.

Kysymys

Mitkä ovat hyödyllisiä indikaattoreita Suomen ympäristöterveystilanteen seuraamiseksi ja parantamiseksi?

Vastaus

Ympäristötervyden keskeiset tekijät, toimenpiteet ja mittarit.

Nämä indikaattorit ovat olemassa tai suunnitteilla:

 • Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo (Yhteistyötilat)
 • Sisätilaongelmista koulussa raportoivat koululaiset
 • Vesivälitteisten epidemioiden lukumäärät ja sairastuneiden lukumäärät
 • Elintarvikevälitteisten epidemioiden lukumäärät ja sairastuneiden lukumäärät

Näkemysverkot Shinyssa

Tämä koodi piirtää näkemysverkkoja Shinylla. Koodi lukee alkuperäiset nettisivut ja muodostaa siitä tarvittavan datan. Koodi on ajettava omalla koneella.

Shinyssa aluksi valitaan aihepiiri, sen jälkeen askelien määrä verkossa aiheen mukaisista kiintopisteistä lähtien. Koodi vaatii paketit OpasnetUtils, DiagrammeR ja Shiny. ----arg5167: . Uusi koodi, jossa shinyssa on jo kelvollinen käyttöliittymä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 29. heinäkuuta 2018 kello 20.05 (UTC) (type: ; paradigms: science: comment)

+ Näytä koodi

Perustelut

Data

Data on muodostettu koodilla:

+ Näytä koodi

Graafilista 4.8.2018 [1]

+ Näytä koodi

Työlista

Ajankohtaisia töitä tärkeysjärjestyksessä

 • Näkemysverkko (jossa metsämittareita)
 • Janne Hukkinen: miksi sääntelyä tarvitaan ilmastoasioissa
 • Metsäteollisuuden puunkäyttö:
  • Kannattaako sellunkeittoa lisätä, kun silloin käytetään nuorta ja ohutta puuta, joka on huono hiilinielu ja hiilivarasto?
  • Ilmastohyötyjä, rikkaampi luonto ja metsänomistajille lisää rahaa – Metsäprofessori: avohakkuut voidaan lähes unohtaa menettämättä mitään
 1. uutisvahti

https://yle.fi/uutiset/3-10777521

Kesän 2018 töitä

 • T2b-taulukot uusitaan sivulle op_en:Open policy ontology
 • Näkemysverkkojen muotoiluun liittyviä töitä:
  • Solmujen reunojen vaalentaminen. Musta otetaan pois käytöstä.
  • Sellaisen fontin etsiminen, jossa on joko valkoiset reunat tai valkoinen tekstin mustalla reunuksella.
  • Toiminnallisuus, jolla voi zoomailla näkemysverkossa. Kaksi mahdollista ratkaisua:
   • Shinyssa säätö, jolla voi zoomata kuvaa isommaksi kuin käytettävissä oleva alue.
   • DiagrammeRiin dynaamisuus, jolla voidaan valita pois solmuja kaaviosta. Tämä kuitenkin edellyttää jotain ratkaisua, jossa käyttäjän klikkaus välittyy tiedoksi Diagrammerille.
  • Näkemysverkkoihin legend. Tämä edellyttää, että perustetaan uusi taulukko, johon tulee jokaista oliotyyppiä yksi solmu, ja sen Kuvaukseen laitetaan tarvittavat selitykset. Voi aloittaa Gsheetiin.
 • Numerointi ja nimeäiminen on ollut epäjohdonmukaista. Korjatkaa tämän ohjeen mukaisesti. ----arg5748: . Helsinki kytkennät -taulukko käyty läpi, tosin muutama epäselvyys oli. --Pieta Tuomisto (keskustelu) 21. elokuuta 2018 kello 16.58 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)
  • Taulujen nimeäminen: Aiemmin joka taululla oli oma muutaman merkin mittainen tunniste eli Id. Sitten luovuttiin taulukohtaisuudesta ja siirryttiin aihekohtaisiin tunnisteisiin. Tämän takia on nyt varmistettava, että esim. lukuisissa Goherr-tauluissa on jokaisessa oma juokseva numerointinsa eikä samoja numeroita käytetä, PAITSI tietenkin jos asia on sama eli:
  • Saman solmun numeron pitäisi olla jokaisessa taulussa sama. Myös samassa taulussa toistuva asia saa aina saman vanhan numeron. Esim. Ruuhkamaksu-taulussa tämä on virheellisesti.
  • Google-sheeteillä Ruuhkamaksu ja Helsinki kytkennät 2.0 ei ole taulun Id:tä ollenkaan. Tämä johtuu siitä, että tauluissa yhdistetään eri taulujen ja aiheiden asioita toisiinsa ja siksi eri riveillä voi olla asioita eri tauluista. Niinpä näihin kahteen tauluun on merkittävä myös taulun tunniste Obs-sarakkeeseen. Laitoin jo muutaman esimerkin valmiiksi. Huom1. Jos taulussa ei ole Obs- tai muuta numerosaraketta (kuten Sitra100), juokseva numerointi lisätään automaattisesti ja se alkaa ykkösestä ensimmäiseltä datariviltä. Huom2. Ne ilmiöt, jotka yhdistävät HNH2035- ja Sitra100-toimenpiteitä tai ruuhkamaksukeskustelua mutta eivät esiinny niissä suoraan, saavat tunnisteeksi "Ilmasto".
  • Tähän saakka Sitran toimenpiteet eivät ole linkkautuneet oikein. Syitä on ainakin kaksi: edellä mainitut numeroinnin epäjohdonmukaisuudet ja toisaalta se, etteivät eri esiintymät ole täsmälleen samalla tavalla kirjoitettuja. Esim. isoissa alkukirjaimissa pitää olla tarkkana. Kielioppisääntöjen mukaan mennään eli sanat pienellä elleivät ne ole erisnimiä, mutta kokonaiset lauseet voi kirjoittaa isolla alkukirjaimella. Itemissä, Namessa ja labelissa ei kuitenkaan laiteta pistettä loppuun vaikka olisi lausekin. Sen sijaan Descriptionissa on suositeltavaa käyttää pisteitä lauseen lopussa. Joihinkin kirjoitusasuihin emme voi vaikuttaa, kuten HNH2035-toimenpiteisiin, joten niissä on mukauduttava Helsingin käytäntöihin.
 • Lista kaikista taulukoista, joita käytetään näkemysverkkojen piirtämiseen: [2]
 • Kirjoittakaa google docsiin kuvaus tähän astisesta työstä ja mitä siitä on opittu. Ladataan kokeilun paikkaan, kunhan saadaan ensimäminen versio valmiiksi. Koetetaan saada muokkausoikeudet koko tiimille. [htps://docs.google.com/document/d/1W-AcKL-4sFyiTqNlSy0tF7a3FFI0rItuMgUrlvFZDrA/edit]
 • Katsokaa ja kommentoikaa ilmasto-ohjelman seuranta- ja vaikutusarviointityökalua. Sen avulla on tarkoitus seurata, miten toimenpiteet etenevät ja millaisia vaikutuksia niillä on tärkeisiin asioihin kuten ilmastopäästöihin. Linkkejä tähän arviointityöhön:
  • Hakemisto, jossa olennaiset vaikutusarviointityökalun materiaalit ovat [3]
  • Toimenpiteen seurantataulukko [4]
  • Seurantatyökalun kuvaus (ei aivan ajan tasalla) [5]
 • Ilmasto-ohjelman toimenpiteitä pitää alkaa liittämään niiden valmistelemiin päätöksiin, niistä koituviin kustannuksiin/investointeihin tai muihin yleisempiin ilmiöihin. Näistä päätöksistä, kustannuksista ja ilmiöistä pitää siis tehdä omat olionsa. Oliot listataan Goherr-kaaviot-taulukon Ruuhkamaksu-sheetille.
  • Uudet relaatiot 'valmistelee/prepares' ja 'kustantaa/pays'. Käänteisrelaatiot (inverse) ovat 'valmistelijana/prepared by' ja 'maksajana/paid by'. Nämä ovat toiminnallisia relaatioita (operational link).
 • Luo uusia solmuja ja linkkejä, jotka kytkevät yhteen Helsingin ilmasto-ohjelman ja a) ruuhkamaksukeskustelua, b) Sitran 100 ilmastotekoa, tai c) ympäristöterveysindikaattoreita. Myös muita kaavioita voi yhdistellä jos löytyy kytkentöjä. Kaikki aihepiirit ja linkit taulukoihin on lueteltu Yhteistyötiloissa.
 • Katso sivun op_en:Congestion charge keskusteluja ja täydennä niihin eri paradigman mukaisia relaatioita.----arg6137: . Tehty. Kaikki argumentit on myös vaihdettu uuden templaatin mukaisiksi ja korjattu niiden totuuksia ja relevansseja. --Pieta Tuomisto (keskustelu) 29. heinäkuuta 2018 kello 12.09 (UTC) (type: ; paradigms: science: comment) Käytettävät paradigmat:
  • science: templaatissa mainittu relaatio on science-paradigman mukainen. Perussääntö: argumentti on epäpätevä, jos siinä ei ole viittausta taustatietoon (havaintoihin) tai jos sitä vastaan hyökätään pätevällä argumentilla.
  • unattackedstand: Perussääntö: argumentti on epäpätevä, jos sitä vastaan hyökätään pätevällä argumentilla.
  • personaltine: Perussääntö: argumentti on epäpätevä, jos sen on esittänyt Tine Bizjak tai Tamara Gajst tai jos sitä vastaan hyökätään pätevällä argumentilla.
 • Tutustu uuteen kuvaukseen Helsingin ilmastopolitiikasta:
 • Tutustu sanastoon sivulla op_en:Structure of shared understanding ja kommentoi kummallisuuksia ja epäselvyyksiä.
 • Tutustu ympäristöterveyden indikaattoreihin sivulla Ympäristöterveys
 • Käytä uutta argument-templaattia toimintonapeista, kun haluat kommentoida sivun sisältöä Opasnetissä. ←--arg8375: . Huom! Ohje muuttunut. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 24. heinäkuuta 2018 kello 04.47 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defense)

Jounin työt

 • Labeleiden rivittäminen kuntoon: järkevän mittaisia eikä joka sanavälistä poikki. (Jouni)
 • Ääkköset eivät toimi. Etsi vika ja korjaa. Johtunee graafin tallennusvaiheesta.

Tehdyt työt

 • Palkat maksettu 12.5.2019 mennessä tehtyjen tuntien perusteella.
  • Uusi substanssiolio 'kustannus/expense'. Tavanomainen kustannus substanssityypin olio (tummanvihreän värinen ympyrä) mutta lisäksi on 'kustannustavoite/expense objective' joka on yhdistelmä kaikista kustannuksista ja jota pyritään päätöksenteossa minimoimaan. Kustannustavoite on tyyppiä objective. ----arg7263: . Näiden kuvaaminen oikeisiin taulukoihin tuli Pietalle tehtäväksi. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 25. heinäkuuta 2018 kello 07.17 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment) ----arg7263: . Uudet relaatiot liitetty op_en:Structure of shared understanding sivulla olevaan taulukkoon. --Pieta Tuomisto(keskustelu) 27. heinäkuuta 2018 kello 09.30 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)
  • Uusi relaatio 'omistaa perustelun/has rationale', käänteisrelaationa 'perustelee/is rationale for'. Nämä ovat toiminnallisia relaatioita (operational link).
 • Lukekaa vastine Homströmille ja kommentoikaa a) tekstin selkeyttä ja b) sisältöä. Koetetaan saada juttu lähtemään sunnuntaina.
  • Kirjoittakaa eri keskustelijoiden argumentit päätöksenteon avoimuuteen liittyen saman sivun alkuun.
 • Indikaattorin ja ilmiön välinen suhde on "kuvaa" (käänteisrelaatio "kuvautuu") Taulukoista löytyy tämmöisessä tilanteessa relaatiota "omistaa osan", ja nämä pitäisi vaihtaa oikeaan relaatioon.
 • HNH2035-ohjelman (ks alla) lopussa on listattu organisaatioiden pitkät nimet. Nämä pitäisi täydentää taulukkoon toimijat sivulla Hiilineutraali Helsinki 2035#Data. Nykyään taulukko sisältää erilaisia nimiversioita samasta organisaatiosta, mutta ne voi poistaa, koska ne korjataan alkuperäiseen googlesheetiin. ----arg5114: . Tehty. Toimijoista jotka olivat yhdistetty kauttaviivalla (esim. Kanslia/Aluerakentaminen) oletin jälkimmäisen kuuluvan ensimmäiseen, ja liitin ne toisiinsa relaatiolla "on osana". --Pieta Tuomisto (keskustelu) 29. heinäkuuta 2018 kello 10.10 (UTC) (type: ; paradigms: science: comment)
 • Asentakaa koneillenne R, Rstudio ja paketit OpasnetUtils, rvest, ggplot2, DiagrammeR ja Shiny. Sen jälkeen kuvien piirtämisen pitäisi onnistua ajamalla omalla koneella koodi kohdassa #Vastaus.
 • Goherr
  • Täydennä Goherr-projektin käsin piirrettyjen kaavioiden tiedot Google-taulukkoon Goherr-kaaviot tässä hakemistossa. ←--arg7263: . Tehty. Jouni Tuomisto (keskustelu) 24. heinäkuuta 2018 kello 04.47 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defense)
  • Ohjelma täyttää tyhjiä rivejä edellisillä samasta sarakkeesta, sillä Helsingin taulukossa teemarivi. Muodostuu ongelmaksi Goherreissa kun käsitellään oliota joka ei tee itse yhtään nuolta. ←--arg7263: . Korjattu. Jouni Tuomisto (keskustelu) 24. heinäkuuta 2018 kello 04.47 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defense)
 • Ruuhkamaksu
  • Lisää kaikkiin sivun op_en:Talk:Congestion charge keskusteluihin argumenttien tunnisteet, jotka ovat muotoa keskustelunnimi.juoksevanumero eli esim. health.4. Keskustelut nimetään ylhäältä alas seuraavasti: airquality, health, choice, economy, mobility, unfair, tragedy, dynamic, inefficient, distribution. ←--arg7263: . Tehty. Jouni Tuomisto (keskustelu) 24. heinäkuuta 2018 kello 04.47 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defense)
 • Ilmastonmuutos
  • Tee Google sheet, jonne listataan kaikki Sitran 100 fiksua tekoa siten, että sarakkeisiin tulevat. Mieti yhteisesti kattava teemalista ja käytä sitä yhdistämään Helsingin ja Sitran toimepiteitä. ←--arg7263: . Tehty. Jouni Tuomisto (keskustelu) 24. heinäkuuta 2018 kello 04.47 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defense)
  • Nimi (arjen teon nimi)
  • Suuruus (onko vaikutus pieni, keskisuuri vai suuri), tämän voisi merkata descriptioniin
  • Aihepiiri (liittyykö teko asumiseen, matkustamiseen jne)
  • URL sivulle, jossa teko esitellään
 • Menetelmällisiä töitä
  • Tutustu kaavioiden muotoiluihin sivulla op_en:Extended causal diagram ja kommentoi kummallisuuksia ja epäselvyyksiä. Kaavioiden toteutus R-paketilla DiagrammeR nettisivu, dokumentaatio.
  • Kommentoi ideaa sivulla op_en:Template:Argument ja
   tägien käytöstä parametrien löytymiseksi sivulta. (Koskee Pietaa tai muitakin jos osaatte html:ää). ←--arg7263: . Valmis. Jouni Tuomisto (keskustelu) 24. heinäkuuta 2018 kello 04.47 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defense)
  • Kommentoi paradigmaidean käytettävyyttä ja mielekkyyttä yleensä ja sen sovellettavuutta eri paradigmojen osalta erityisesti. ←--arg7263: . Valmis. Jouni Tuomisto (keskustelu) 24. heinäkuuta 2018 kello 04.47 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defense)
 • Tutustu kuvaukseen ruuhkamaksuista (Decision analysis and risk management 2017 -kurssilla tehty) ⇤--arg7263: . Ei kannata tutustua näihin vaan uudempiin sisältöihin. Jouni Tuomisto (keskustelu) 25. heinäkuuta 2018 kello 07.17 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)

Laskenta

Syykaaviot

 • Taulukko näkemysverkoiksi soveltuvista taulukoista Yhteistyötiloissa [8]
 • Ehdotus sosiaali- ja terveyspalveluiden uudeksi kansalliseksi mittaristoksi VN-TEAS 15.3.2017 [9]
 • Alueuudistus: tietojohtaminen [10]
 • KUVA-mittaristo 23.4.2018 [11]
 • Tietoikkuna [12]
 • Sotkanet [13]


+ Näytä koodi

Sisäilma kouluissa

Kouluterveyskysely tuottaa jotakin tietoa myös sisäilmasta, oppimisympäristöstä yleensä ja oppilaiden raportoimista yleisistä oireista. Katso lisätietoa näistä linkeistä:

+ Näytä koodi

Aluejaottelun muodostava koodi

Tämä koodi ottaa Sotkanetin aluejaottelun ja muodostaa siitä data.framen Quilt-palveluun, josta se on helppo noukkia aluejaottelua vaativaan laskentaan R:ään käyttämällä quiltr-pakettia.

+ Näytä koodi

Indikaattorien lataus Sotkanettiin

Katso yksityiskohtaiset ohjeet lataamisesta Terhosta. ⇤--arg7508: . Nämä pitäisi siirtää yhteistyötiloihin tai muualle avoimeen sijaintiin. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 10. elokuuta 2018 kello 06.55 (UTC) (type: ; paradigms: science: attack)

Tässä ollut koodi käytti vanhentunutta pea-pakettia. Katso sen sijaan uudempi esimerkki Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo#Upload aggregate data to Sotkanet.

Katso myös

Noudettu kohteesta https://fi.opasnet.org/fi-opwiki/index.php?title=Ympäristöterveysindikaattori&oldid=35709