Radonin terveysvaikutukset

Kohteesta Opasnet Suomi
Versio hetkellä 23. huhtikuuta 2014 kello 19.46 – tehnyt Jouni (keskustelu | muokkaukset) (pientä viilausta)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kysymys

Mitkä ovat radonin terveysvaikutukset Suomessa? Erityisesti pitäisi tarkastella näitä kysymyksiä:

 • Mikä on radonin kokonaistautitaakka?
 • Kuinka suuri on radonin ja tupakan yhteisvaikutus?
  • Onko kyseessä riippumaton, additiivinen, multiplikatiivinen tai yhteisvaikutus, ja mitä nämä tarkoittavat?
 • Miten radonin tautitaakka jakautuu erilaisissa asunnoissa asuvien kesken (esim. yli tai alle 300 Bq/m3)?
 • Mitä eri toimenpiteitä olisi mahdollista tehdä radonin tautitaakan pienentämiseksi?
  • Mitä muita vaikutuksia näillä toimepiteillä on (kustannukset, kiellot, elämäntapamuutokset, terveyssynergiat?)
 • Mitkä arvoarvostelmat määräävät sitä, mitkä toimepidevaihtoehdoista näyttäytyvät suositeltavina?

Vastaus

Radonin kokonaistautitaakka näyttäisi olevan 1973 DALY /vuosi (ks. Tautitaakka Suomessa ja SETURI/TEKAISU: Sisäilman radonin tautitapausmäärä ja tautitaakka arviot

Kuinka suuri on radonin ja tupakan yhteisvaikutus?

 • Riippumaton: BoD = Tr + Tt - T(r ja t)
 • Additiivinen: BoD = BG * RRr * RRt
 • Multiplikatiivinen: BoD > BG * RRr * RRt
 • Yhteisvaikutus: jotain muuta vai mikä tahansa noista?

Jossa

 • BoD: burden of disease eli tautitaakka
 • T: tapausmäärä (ilmoitettuna DALYina)
 • r: radon
 • t: tupakka
 • BG: taustariski

Ne asunnot, joissa radonpitoisuus on yli 300 Bq/m3, johtavat arviolta 65-80 keuhkosyöpätapaukseen vuodessa. Näistä pelkän radonin aiheuttamia on noin kymmenen tapausta (loput: radon + tupakka). Tämän verran siis vähenisivät tapaukset , jos kaikki 300 Bq/m3 ylitykset korjattaisiin tasolle 0 Bq/m3.

Jos yli 300 Bq/m3 radonpitoisuudet korjataan tasolle 300 Bq/m3, vähenevät keuhkosyöpätapaukset noin 25-40 tapauksella vuodessa (näistä 3- 5 keuhkosyöpää on pelkän radonin aiheuttamaa).

Arvioinnissa on otettu huomioon 300 Bq/m3 ylittävän väestön altistusarvion epätarkkuus 95% luottamusvälillä (10%). Kaikkien radonin (tai radon+tupakka) aiheuttamien keuhkosyöpien määrä, 300 kpl vuodessa, on oletettu tässä arvioinnissa tarkaksi, vaikka vaihteluväli onkin 100 – 600 tapausta. Eli näihin lukuihin täytyy suhtautua lähinnä suuntaa antavina.R↻

Toimenpiteitä radonin tautitaakan pienentämiseksi?

 • Radontuuletus kaikkiin uusiin rakennuksiin.
 • Radontuuletusvalmius kaikkiin uusiin rakennuksiin, tuuletus vain jos mittaus osoittaa korkeita pitoisuuksia.
 • Radontuuletus myös vanhoihin rakennuksiin.
 • Tupakointikielto.
 • Kansalaistiedotus.
 • Radonmittausten kannustaminen tiedolla tai rahallisella tuella.
 • Edellä mainittujen toimien kohdistaminen vain tupakoiviin.
 • Edellä mainittujen toimien kohdistaminen vain radonalueille.

Radontoimepiteiden muita kuin terveysvaikutuksia:

 • Kustannukset.
 • Kiellot ja itsemääräämisoikeus.
 • Elämäntapamuutokset.
 • Vaikutusten kohdistuminen erilaisena kansalaiseen, lähimmäiseen tai yhteiskuntaan.

Arvoarvostelmia:

 • Tautitaakkaa on pienennettävä.
 • Tautitaakkaa on pienennettävä kaikilla toimilla, jotka ovat halvempia kuin 10000 € / DALY (tai jokin muu raja).
 • Kansalaisten itsemääräämisoikeuteen ei saa puuttua.
 • Kansalaisia ja erityisesti lapsia on suojeltava altisteilta, jonka määrään ei voi itse vaikuttaa.

Näkökulmia radonhaitan torjuntaan

Perustelut

Vastaus on alustava, ja malli pitäisi tarkistaa ennen kuin vankkoja päätelmiä tehdään. Kehityskohteita:

 • Maakuntien ja kuntien yhdistäminen pitäisi tehdä jotenkin älykkäästi skräpätystä datasta eikä tässä koodissa.
 • Itä-Uudenmaan kunnat voisi korjata näin: out$Kunta[out$Kunta %in% c("Mäntsälä", "Pornainen", "Porvoo", "etc", "", "", "")] <- "Itä-Uusimaa"
 • Radonpitoisuudet pitää sämplätä maakunnittain, ei kunnittain kuten nyt. Pienillä ännän arvoilla tulee isoja eroja kuntien välille, mutta se on pelkkää harhaa.
 • Epävarmuudet voiti ottaa myös annosvasteisiin.
 • Pitoisuusjakaumat voisi toteuttaa oikeasti jakaumina olettaen esim. lognormaalijakauman epävarmoilla parametreilla joka maakuntaan. Nyt kuvaajiin tulee harhaisia piikkejä. Jos olisi alkuperäisdata, niin voisi tehdä pikku Bayes-mallin.
 • Kartan piirtäminen ja muutamat muut jutut voisi tehdä funktioiksi ja pistää jollekin järkevälle sivulle, josta ne inkludeerataan tähän.
 • Miksi yksikköriski näyttää tosi isolta, mutta kun summataan yli koko väestön, talo*tupakointikohtaiset luvut näyttävät tosi pieniltä.
 • Pitäisi katsoa, onko puuttuvia arvoja, jotka mergatessa slaissaavat dataa pois.
 • Satunnaistaminen pitäisi tehdä sellaisissa vaiheissa, että se olisi nopeaa.
 • Miten pitäisi käsitellä asuntojen radonpitoisuuksien vaihtelu vs. epävarmuus syöpäriskistä? Meneekö 2DMC liian raskaaksi ja onko siitä vastaavaa hyötyä? Voiko saman toteuttaa 1DMC:na siten, että haluttu epävarmuus käsitellään vaihteluna eri tavalla kuin muut?

Laskenta

N:

Minkä tekijän mukaan haluat erotella terveysvasteen (x-akseli)?:

Minkä toisen tekijän mukaan haluat erotella terveysvasteen (väri)?:

Haluatko nähdä välivaiheet?:

+ Näytä koodi

Riippuvuudet

Data

Maakunnat ja sairaanhoitopiirit(-)
ObsMaakuntaSairaanhoitopiiri
1AhvenanmaaÅland
2Etelä-KarjalaEtelä-Karjala
3Etelä-PohjanmaaEtelä-Pohjanmaa
4Etelä-SavoEtelä-Savo
5UusimaaHelsinki ja Uusimaa
6Itä-UusimaaHelsinki ja Uusimaa
7Itä-Savo
8KainuuKainuu
9Kanta-HämeKanta-Häme
10Keski-PohjanmaaKeski-Pohjanmaa
11Keski-SuomiKeski-Suomi
12KymenlaaksoKymenlaakso
13Länsi-Pohja
14LappiLappi
15Päijät-HämePäijät-Häme
16PirkanmaaPirkanmaa
17PohjanmaaVaasa
18Pohjois-KarjalaPohjois-Karjala
19Pohjois-PohjanmaaPohjois-Pohjanmaa
20Pohjois-SavoPohjois-Savo
21SatakuntaSatakunta
22Varsinais-SuomiVarsinais-Suomi
23YhteensäKoko maa

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>