Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020

Kohteesta Opasnet Suomi
Versio hetkellä 9. kesäkuuta 2014 kello 03.50 – tehnyt Jouni (keskustelu | muokkaukset)
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tulevaisuuskatsaus LVM 2014
LVM logo.png

Pääsivu · Ohje · Sisällönanalyysi· Tulosta: Taustamateriaali · Keskustelut · Yhteenveto
Teema I. Kommentoi: Palvelumarkkinat Energiareformi Digipalvelut Sisällöt Oma painotus
Teema II. Kommentoi: Oma tieto Luottamus Dataliiketoiminta Digi-liikenne Oma painotus
Teema III. Kommentoi: Turvallisuus Yhteydet Arktis Rahoitus Oma painotus


Tervetuloa mukaan pohtimaan liikenteen ja viestinnän tulevaisuutta. Olemme liikenne- ja viestintäministeriössä laatineet luonnoksen tulevaisuuskatsauksemme tausta-aineistoksi. Sitä valmistellaan eteenpäin joukkoistaen ja tiiviissä vuorovaikutuksessa teidän kanssanne. Tulevaisuuskatsauksemme tausta-aineisto koostuu kolmesta pääteemasta, joilla kaikilla on kolme etenemispolkua: edistyvä, uudistuva ja rohkea Suomi.

Ministeriöt ovat valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta ainakin vuodesta 2006 lukien laatineet tulevaisuuskatsauksia puolueiden käyttöön hallitusneuvotteluita varten. Yhtenä osana valmistelutyötä ministeriöt ovat yhdessä laatineet luonnoksen toimintaympäristökuvaukseksi. Tämän pohjalta ministeriöt laativat omia tulevaisuuskatsauksiaan, jotka on määrä julkaista syksyllä 2014 ja toimittaa kaikkien eduskuntapuolueiden käyttöön.

Tämä liikenne- ja viestintäministeriön luonnos tulevaisuuskatsauksen tausta-aineistoksi perustuu sidosryhmien kanssa eri yhteyksissä käytyihin keskusteluihin ja virkamiesten omiin arvioihin ajankohtaisista liikenne- ja viestintäpolitiikan kysymyksistä.

Aikaisempien tulevaisuuskatsausten tavoin tässäkään aineistossa esitetyt vaihtoehtoiset ratkaisuehdotukset eivät ole ministeriön kantoja liikenne- ja viestintäpolitiikan ongelmiin. Tulevaisuuskatsausta sen paremmin kuin tätä aineistoa ei käsitellä poliittisesti eivätkä ministerit osallistu niiden valmisteluun. Luemme ja otamme huomioon kaikki kommentit ja käytämme niitä soveltuvin osin jatkotyössä. Katsaus on avoinna kommentoinnille 5.5.-25.5.2014 ja tuotettu materiaali jää wikiin jälkeenpäinkin hyödynnettäväksi.


LVM:n TUKA-tiimin puolesta: Sami Majaniemi, Elina Normo, Piia Karjalainen, Petri Jalasto, Johanna Stenholm, Johanna Ikävalko


TIIVISTETTY KUVAUS: Mitä_tulevaisuuskatsaus_pitää_sisällään_16_5_2014

TUKA-ekosysteemi.PNG TUKA-teemat.PNG


Sisällysluettelo

Alla olevista linkeistä pääset katsauksen teemakohtaisille sivuille. Teemakohtaisten sivujen skenaariotaulukot on koostettu LVM:n virkamiesten näkemyksien pohjalta esimerkiksi ja keskustelun pohjaksi. Teemakohtaisilta sivuilta pääset navigoimaan editoitaville sivuille, jossa voit kommentoida virkamiesten ehdotuksia tai lisätä omia painopisteitäsi. Editoiminen vaatii kirjautumisen (ks. selaimen vasen yläkulma).

  1. Ohjeita wikin käyttöön
  2. Teema I: Liikenne ja viestintä palveluna
  3. Teema II: Digitaalinen tieto hyvinvoinnnin ja kilpailuedun lähteenä
  4. Teema III: Infrastruktuuri kasvun alustana


Skenaariokuvaukset

TUKA-skenaariot.PNG

Voit laajentaa eri skenaarioiden kuvaustekstit klikkaamalla ao. taulukon Näytä yksityiskohdat -laatikoissa show-kenttää.

Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Edistyvän Suomen skenaariossa lähtökohtana on sopeutua toimintaympäristöön muutoksiin, kartoittaa mahdollisuuksia ja torjua uhkia hallitusti. Mahdollisia kehittämistoimia selvitellään ja uudistuksia kokeillaan aktiivisesti. Julkisten varojen käyttö pysyy sekä määrältään että kohdentymiseltaan ennallaan.


Uudistuvan Suomen skenaariossa reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin ja tartutaan uusiin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on ottaa laajasti käyttöön hyväksi havaittuja toimintatapoja ja luoda edellytyksiä uusien kehittämiselle. Julkisten varojen taso pysyy ennallaan, mutta kohdentaminen muuttuu.


Rohkean Suomen skenaariossa toimintaympäristön mahdollisuudet otetaan haltuun täysimääräisesti ja muutokseen lähdetään mukaan rohkeasti. Tavoitteena on yhdistää toimintoja, muuttaa rakenteita olennaisesti ja luoda voimakkaasti uutta. Julkisten varojen käytössä on valmius olennaisiin määrällisiin muutoksiin ja uudelleenkohdentamiseen.