Strategiadatan analyysi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunLinkkejä aineistoon


Havaintoja aineistosta

Dokumentin rikastusasteen status määritellään termein Asiasanoitus ja Linkitys. Edellinen tarkoittaa jakeiden (lauseiden) tägitystä tärkeimmin asiasanoin (ks. minimitägiluettelo kohdasta Lisää tähän omia ehdotuksia asiasanoiksi) ja jälkimmäinen dokumenttien ristiinlinkitystä sopivin predikaatein (ks. kohta Lisää tähän omia ehdotuksia relaatioiksi).


Status: Asiasanoitus (käynnissä)

Havainnot:

Status: Asiasanoitus (käynnissä)

Havainnot:


Asiasanoitus ja relaatiot

YSO-pohjainen asiasanoitus

Yleiseen suomalaiseen ontologiaan pohjautuva asiasanoitus. Täydellinen listaus kategorian Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka. asiasanoista löytyy laajennettavassa muodossa alta julkisen hallinnon ontologian JUHO:n alta:


Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka.


Aluehallinto. Aluepolitiikka.


Elinkeinot. Teollisuus. Kilpailu


Hallinto. Johtaminen. Henkilöstö.


Lisää tähän omia ehdotuksia asiasanoiksi

Päätös, Vaikutus, Arvo, Data, Huomio, Päätavoite, Tavoite, Toimenpide


Lisää tähän omia ehdotuksia relaatioiksi

tukee tai on linjassa, vastustaa tai on ristiriidassa, on neutraali suhteessa, liittyy, edellyttää, sisältää, vaikuttaa, vaikuttaa taloudellisestiTägikone

Käyttöohje

Tägikoneen idea on pitää yllä jaetietokantaa ja määritellään jakeille avainsanoja ja relaatoita joiden tarkoitus on rikastaa sivustolla käydystä keskustelusta analyysikelpoista yleisemmän tason tietoa.

#Jakeet määritellään koodilla joka lukee wikisivuilta tekstiä kappaleittain (myös taulukot ja bullet pointit). Jakeisiin lisätään myös kommentointityökalulla tehdyt kommentit, joita ei vielä ole siirretty wikitekstiin, sekä tämän sivun koodilla lisätyt jakeet. Kullakin jakeella on oma tunniste (JaeID) joka on sivukohtainen. Etsimällä jaehakukoneesta oman kommenttisi ja kopioimalla JaeID:n muihin sivun hakukoneisiin voit tarkastella kommenttiisi liitettyjä tägitietoja.

#Avainsanat ovat jaekohtaisia ja ne lisätään yleensä käsityönä. Avainsanoituksen tekee joko kommentoija itse tai moderaattori.

#Relaatiot voidaan määritellä kahden jakeen välille (myös käsityötä). Relaatiot lisää joko kommentoija itse tai moderaattori.

#Versiot - wikisivuja päivitetään mahdollisesti jatkuvasti, minkä johdosta versiointi on tarpeellista. Hakukoneissa esiintyvä Versio-kentän arvo 'nykyinen' hakee koko hankkeen uusimman version. Koska jakeet ovat versiokohtaisia niin avainsanat ja relaatiot ovat myös versiokohtaisia. Avainsanojen ja relaatioiden automaattista periytymistä on kehitetty, mutta koodi on vielä kesken .


Versiot

Versiot(OldID)
ObsVersioSivuIdentResult
1121 polkua kitkattomaan Suomeen - ICT 2015-työryhmän loppuraporttiOp_fi4748
21Asiakaspalvelu 2014 loppuraporttiOp_fi4751
31Julkisen hallinnon asiakkuusstrategiaOp_fi4746
41Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012-2020Op_fi4734
51Kansallinen paikkatietostrategiaOp_fi4744
61Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa toimenpideohjelma 2011-2015Op_fi4736
71Kohti uutta liikennepolitiikkaa - Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujilleOp_fi4740
81KIDE-hankeOp_fi4750
91Opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategiaOp_fi4742
101Rakennepoliittinen ohjelmaOp_fi4749
111Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman toteuttamissuunnitelma 2009-2014Op_fi4743
121Tuottava ja uudistuva Suomi - Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020Op_fi4739
131Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestäOp_fi4737
141Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta älyliikenteen strategiastaOp_fi4738
151Valtioneuvoston periaatepäätös sähköisestä tunnistamisestaOp_fi4741
161Valtioneuvoston periaatepäätös valtion pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamisestaOp_fi4745
171Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU)Op_fi4747
181Valtion_konesalistrategia_2014Op_fi4724


Jakeiden päivitys

Päivitä Versiot-tauluun sivut ja ikilinkin IDt ja aja alla oleva koodi

--Smxb (keskustelu) 14. joulukuuta 2014 kello 21.33 (UTC)ÄLÄ PÄIVITÄ JAKEITA TOISTAISEKSI (koodi alla mutta poistamalla '<'-merkki alusta on tämä koodinpätkä toistaiseksi poistettu käytöstä varmuuden vuoksi)!

rcode label="Päivitä jakeet" variables=" name:ident|type:hidden|default:'Op_fi4735'| name:pagename|type:hidden|default:'Strategiadatan analyysi' "> library(OpasnetUtils) objects.latest("Op_fi4325", "apufunktiot")

versiot <- get_meta_data(ident)

  1. version <- max(as.numeric(as.character(versiot$Versio)))
  1. names <- as.character(versiot$Sivu[versiot$Versio == version])

url <- gsub(" ", "_", versiot$Sivu) old_id <- versiot$Result old_id <- paste("&oldid=", old_id, sep = "")

out <- data.frame()

for (i in 1:length(url)) { temp <- parse_page(url[i], old_id[i], res = "sentence") temp$Sivu <- versiot$Sivu[i] temp$Versio <- versiot$Versio[i] out <- rbind(out, temp) }

  1. out$Versio <- version

out <- out[c("Versio", "Sivu", "Aihe", "JaeID", "Result")]

opbase.upload( out, name = pagename, who = wiki_username, subset = "Jakeet" ) </rcode>


Työkalut

Aineiston työstämiseen tarkoittuja koodeja.


Jakeet

Jaehakukone

Hakee jakeita annetuilla kriteereillä. Näyttää myös tekniset sarakkeet. Vapaakenttiin voi laittaa useita arvoja erottelemalla ne pilkuilla.

Sivu jolta jakeita haetaan:

Anna halutessasi jakeen ID(:t):

Versio:

Missä muodossa tulostetaan?:

+ Näytä koodi

Jakeenlisäyskone

Lisää tietokantaan vapaasti määriteltävän jakeen. Lisätyt jakeet näkyvät tämän sivun hakukoneissa. Niiden JaeID:llä on "L"-etuliite.

Sivu jolle jae lisätään:

Versio:

Jakeen sisältö:

+ Näytä koodi

Jakeenpoistokone

Merkitsee jakeen epäkelvoksi, jolloin se jätetään näyttämättä kaikissa tämän sivun hakukoneissa.

Poistettavan jakeen sivu:

Poistettavan jakeen ID (pilkulla eroteltuna useampia):

Versio:

Poiston syy:

+ Näytä koodi


Avainsanat

Avainsanahakukone

Hakee jaekohtaisia avainsanoja. Näyttää datan sellaisena kuin se on tietokannassa.

Sivu jonka avainsanoja haetaan:

Anna halutessasi jakeen ID(:t):

Versio:

+ Näytä koodi

Avainsanoitus

Lisää annetut avainsanat tietokantaan. Avainanoja voidaan lisätä ruksaamalla annetusta listasta (vain yleisimmät) ja syöttämällä vapaakenttään pilkulla eroteltuna.

Minkä sivun jakeelle haluat lisätä avainsanoja?:

Mikä on jakeen versio?:

Mikä on jakeen ID?:

Valitse alla olevasta listasta yleisiä avainsanoja.:
A Päätös (jae sisältää päätös- tai toimintaehdotuksen)
B Vaikutus (jae kuvaa ilmiötä tai vaikutusta)
C Arvo (jakeessa on arvoarvostelma tai kuvaa asian merkitystä)
D Data (sisältää numeroarvoja, tekstidataa tai viitteen edellisiin)
E Huomio (jae on sisällöltään huomioitava myöhemmin sen merkityksellisyydestä tai epäselvyydestä johtuen)
H Päätavoite
F Tavoite
G Toimenpide

Laita halutessasi yllä listaamattomattomia avainsanoja tähän pilkulla eroteltuna.:

+ Näytä koodi

Avainsanan poisto

Merkitsee avainsanan epäkelvoksi, jolloin tämän sivun hakukoneet eivät näytä sitä.

Poistettavan avainsanan ID (pilkulla eroteltuna useampia):

Mikä versio on kyseessä?:

Poiston syy:

+ Näytä koodi


Relaatiot

Relaatiohakukone

Hakee relaatioita joissa mahdollisesti annetut jakeet esiintyvät. Näyttää datan sellaisena kuin se on tietokannassa.

Sivu jonka relaatioita haetaan:

Anna halutessasi jakeen ID(:t):

Versio:

+ Näytä koodi

Relaation lisääminen

Lisää uuden relaation tietokantaan. Samantyyppisiä relaatioita voi kerralla lisätä useita, kun erottelee JaeID:t pilkuilla: relaatiot voi tehdä kaikki yhteen, yksi kaikkiin tai yksi yhteen.

Mikä on lähtöjakeen sivu?:

Mikä on lähtöjakeen ID?:

Mikä on lähtöjakeen versio?:

Mikä on kohdejakeen sivu?:

Mikä on kohdejakeen ID?:

Kuinka lähtöjae liittyy kohdejakeeseen?:

VAPAAEHTOINEN Voit antaa oman jakeiden välisen relaation vapaakenttään.:

+ Näytä koodi

Relaation poisto

Merkitsee relaation/sisällytyksen epäkelvoksi, jolloin tämän sivun hakukoneet eivät näytä sitä.

Poistettavan relaation ID (pilkulla eroteltuna useampia):

Mikä versio on kyseessä?:

Poiston syy:

+ Näytä koodi


Rikastetun aineiston analysointi - Yhdistelmähakukoneet

Jaekohtainen avainsanalistaus

Hakee jakeita ja näyttää kaikki niihin liittyvät avainsanat

Sivu jolta jakeita haetaan:

Anna halutessasi jakeen ID(:t):

Versio:

+ Näytä koodi

Jae-relaatio-jae listaus

Hakee jakeita ja niihin liittyviä toisia jakeita listaten myös relaation tyypin

Sivu jolta relaatioita haetaan:

Anna halutessasi jakeen ID(:t):

Liittymistyyppi (tyhjä = kaikki):
tukee tai on linjassa
vastustaa tai on ristiriidassa
on neutraali suhteessa
liittyy
edellyttää
sisältää
vaikuttaa
vaikuttaa taloudellisesti

Versio:

Näytetäänkö tekniset yksityiskohdat?:

+ Näytä koodi

Avainsana- ja relaatiotietojen analyysi

Hae jakeita annetuilla kriteereillä ja vertaile avainsanojen ja relaatioiden lukumääriä. Halutessasi voit myös listata jaeosumat. Vapaakenttiin voi syöttää useita arvoja erottelemalla ne pilkuilla.

Käytetyt avainsanat:


Minkä sivun jakeita haluat tarkastella?:

Hae jakeita joilla on ainakin yksi seuraavista avainsanoista:

Hae jakeita joilla on kaikki seuraavat avainsanat:

Haluatko nähdä kaikki löydetyt jakeet?:

Versio:

+ Näytä koodi