Ympäristöterveydenhuollon pikatuki

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ympäristöterveydenhuollon pikatuki on joukko toimintamalleja, joilla ajetaan sisään avointa päätöksentekokäytäntöä kunnissa. Koska suunnitellut kuntapilotit osoittautuivat niin raskaiksi, etteivät kunnat halunneet niihin sitoutua, ollaan nyt yrittämässä jotain kevyempää, joka ei vaadi kunnilta mitään erillisiä resursseja.

Kysymys

Mitä tukea kunnat tarvitsevat, jotta ne innostuisivat kokeilemaan toiminnassaan avoimen päätöksentekokäytännön mukaisia toimintamalleja? Tuen pitää olla nopeaa ja helppoa eikä se saa vaatia kunnilta erityisiä resursseja.

Vastaus

Ympäristöterveydenhuollon pikatuessa lähdetään liikkeelle kahdesta eri suunnasta. Ensinnäkin Kaava- ja YVA-kyselyn perusteella lausunnot ovat ympäristöterveydenhuollon tärkein tapa vaikuttaa rakennus- ympäristö- ym. luvitukseen. Niinpä tukea suunnataan erityisesti sellaisiin asioihin, joista kuntien ympäristöterveydenhuolto antaa paljon lausuntoja. Tällaisia ovat ## ja ##. Toisaalta mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään niitä työkaluja ja arviointimalleja, jotka ovat jo nyt toimintakunnossa ja jolla tukea saadaan nopeasti aikaan. Tätä kautta pyritään herättämään kuntien kiinnostusta muihinkin malleihin.

Tästä uudenlaisesta lähestymistavasta on kirjoitettu hakemuksia Suomen Akatemialle (op_en:Talk:Science-policy interface) ja Kunnallisalan kehittämissäätiölle. Näissä on tarkemmin kuvattu sitä, miten työtä on tarkoitus toteuttaa. Tässä se kuvataan vain lyhyesti.

Lausuntoihin liittyvien tarpeiden kartoittamiseksi otetaan yhteyttä suoraan niihin kuntiin, joiden kanssa on jo asioita keskusteltu ja joille Tekaisu-ajattelu on tuttua (Pori, Rauma, Kuopio, Vantaa). Lisäksi sama kysymys lähetetään Forum Mikkelin osallistujille, koska heille tällainen mahdollisuus esiteltiin 12.9.2013. Tämä kysely pistetään liikkeelle viimeistään lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Olemassaolevien työkalujen osalta tutkitaan ja kehitetään toimivuutta ja käytettävyyttä. Kaikki työkalut ovat verkossa toimivia ja avoimesti kaikkien käytettävissä. Tutkittavat työkalut ovat

Hankkeessa tehdään mainituille työkaluille käyttäjätestausta ja jatkokehitystä palautteen perusteella. Alussa etsitään kunnista käyttäjä tai käyttäjiä, jotka ovat kiinnostuneet tietystä työkalusta ja jotka omassa työssään tekevät päätösvalmistelua kuten luvitusta tai kaavoitusta ja jotka sen takia voisivat hyötyä ympäristöterveysvaikutusten tuomasta lisätiedosta. Käyttäjäarvioinnissa arvioidaan käyttäjäkokemusta, työkalun toimivuutta ja sen tarpeellisuutta käyttäjälle.

Lisäksi pyritään luomaan kuntatoimijoiden yhteisö, joka alkaa seurata, kommentoida ja jakaa tietoa ja käytäntöjä vaikutusarviointeihin liittyen. Liikkeelle lähdetään uutiskirjeellä, jota lähetetään osallistujille säännöllisesti. Jos myös jokin muu toimintatapa saa suosiota (esim. blogi, johon on helpompi kommentoida), tällainen otetaan käyttöön.

Oma kehityslinjansa on se, että kuntien tueksi kehitetään käytäntö poliittisen keskustelun jäsentämiseen ja dokumentoimiseen. Tämän kehityslinjan aikataulu ja yksityiskohdat ovat epäselvät, koska nykyisten työkalujen jalostaminen riittävän hyviksi vaatii käsitteellistä selvittämistä, kokeiluja ja luultavasti myös uutta koodausta. Siksi sen varaan ei valitettavasti voi vielä muita tehtäviä laskea, vaikka juuri sillä näkisin eniten tarvetta, kun kunnissa yritetään hallita monimutkaisia kokonaisuuksia.

Perustelut

Avoimen päätöksentekokäytännön kuntapilotti ei lähtenyt vetämään toivotusti, koska se oli liian suuri ja raskas hanke, johon kunnat eivät halunneet sitoutua.

Katso myös

Aiheeseen liittyviä tiedostoja