Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä on kunnallisen ja valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon tarvitsemia valvonta- ja muita tietoja keräävä, jäsentävä ja jakava järjestelmä, jota ylläpidetään keskitetysti mutta käytetään hajautetusti. Tietojärjestelmä sisältää ainoastaan julkisuuslain mukaan julkista tietoa. #: Mahtaako pitää paikkansa? --Jouni Tuomisto 20. huhtikuuta 2012 kello 12.42 (EEST)

Kysymys

Miten ympäristöterveydenhuollon kohdetietoja pitäisi ylläpitää, ja millainen tietojärjestelmä tietojen ylläpitämiseksi tarvitaan, jotta

 • tiedot ovat mahdollisimman tehokkaasti kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä,
 • tietojärjestelmä pohjautuu selkeään arkkitehtuuriin ja on ympäristöterveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin mukainen,
 • tietojen ylläpito ja tarkistaminen on kustannustehokasta?

Vastaus

Tietojärjestelmä jakautuu kahteen osaan tietojen luonteen mukaan:

 • Ne tiedot jotka ovat julkisia.
 • Ne tiedot jotka eivät ole julkisia.

Tämä sivu käsittelee ensisijaisesti julkista puoliskoa. Se toteutetaan avoimen datan periaatteilla avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla.

 • Kohdetietojen metatiedot ylläpidetään Opasnetin sivulla Ympäristöterveydenhuollon kohdetiedot.
 • Kohdetietojen avulla rakennetaan käyttöliittymä eri tietolajien (toiminta, paikka, toimija) syöttämiselle.
  • Paikkojen ja toimijoiden käyttöliittymät ovat riippumattomia muista tietolajeista. Niiden tulee tuottaa yksilöllinen tunniste kullekin paikalle ja toimijalle.
  • Toiminnan käyttöliittymä tarvitsee lähtötietona sekä paikan että toimijan, jotka annetaan yksilöllisenä tunnisteena (jatkossa voidaan kehittää hienompia järjestelmiä, joissa muiden käyttäjän antamien tietojen perusteella automaattisesti ehdotetaan toimijoita ja paikkoja).


Esimerkki: Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä/Talousveden jakelu ja käyttö

Tietojenkeruujärjestelmä

Tarvitaan järjestelmä, joka automaattisesti generoi kyselylomakkeet tietojen muuttuessa. Tämä toteutetaan siten, että

 • Kysyttävät tiedot ovat Opasnet-kannassa muuttujassa Ympäristöterveydenhuollon kohdetiedot.
 • Kyselylomakkeiden pohjat ovat mallineissa, joiden avulla voidaan luoda kyselylomakkeita, joissa on esitäytettyjä kenttiä. Eri aihepiireille on eri lomakepohjat.
 • Kyselylomakepohja luodaan automaattisesti R-koodilla. Valvirassa on henkilö, jolla on oikeus muokata mallinesivua silloin, kun tietojärjestelmän kuvaus muuttuu.

R-koodin pitäisi tehdä se, että Opasnet-kannassa olevan tällaisen tiedon

Tietolaji Luokka Tyyppi Ominaisuus Pakollisuus Oletusarvo Arvojoukko Yksikkö Huomautuksia
Terveydensuojelutoiminta Talousveden jakelu ja käyttö Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Käyttötapa x EU-vesilaitokset (vedentoimitus yli 1000 m3/vrk tai vähintään 5000 henkilöä), Muut vesilaitokset (vedentoimitus 10 - 1000 m3/vrk tai 50 - 5000 käyttäjää), Talousveden jakelu ja käyttö (veden jakaminen osana julkista tai kaupallista toimintaa), Talousveden pakkaus, Elintarvikealan yrityksen käyttämä talousvesi Valinta
Terveydensuojelutoiminta Talousveden jakelu ja käyttö Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Toimitettavan veden määrä Käyttötapaa vastaava tieto annettava m3/vrk
Terveydensuojelutoiminta Talousveden jakelu ja käyttö Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Veden käyttäjien määrä (henkilöä) Käyttötapaa vastaava tieto annettava kpl
Terveydensuojelutoiminta Talousveden jakelu ja käyttö Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Pakattavan veden määrä Käyttötapaa vastaava tieto annettava m3/vrk

perusteella luodaan tällainen mallineteksti

Kyselyn kohteena on '''Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde'''. (* = pakollinen tieto)

<rcode showcode="-1" variables="
name:var1|description:Käyttötapa *|type:selection|options:1;EU-vesilaitokset (vedentoimitus yli 1000 m3/vrk tai vähintään 5000 henkilöä);2;Muut vesilaitokset (vedentoimitus 10 - 1000 m3/vrk tai 50 - 5000 käyttäjää);3;Talousveden jakelu ja käyttö (veden jakaminen osana julkista tai kaupallista toimintaa);4;Talousveden pakkaus;5;Elintarvikealan yrityksen käyttämä talousvesi|
name:var2|description:Toimitettavan veden määrä (m3/vrk) Käyttötapaa vastaava tieto annettava|
name:var3|description:Veden käyttäjien määrä (henkilöä) (kpl) Käyttötapaa vastaava tieto annettava|
name:var4|description:Pakattavan veden määrä (m3/vrk) Käyttötapaa vastaava tieto annettava
">
</rcode>

joka sitten näyttää tältä


Kyselyn kohteena on Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde. (* = pakollinen tieto)

Käyttötapa *:

Toimitettavan veden määrä (m3/vrk) Käyttötapaa vastaava tieto annettava:

Veden käyttäjien määrä (henkilöä) (kpl) Käyttötapaa vastaava tieto annettava:

Pakattavan veden määrä (m3/vrk) Käyttötapaa vastaava tieto annettava:

Edellä mainitun toiminnallisuuden toteuttava R-koodi on varsin suoraviivainen, joskin kohdetietotauluun pitää ehkä tehdä joitakin parannuksia. Voidaan myös rakentaa botti, joka yhdellä komennolla päivittää kaikki lomakemallinesivut kohdetietojen perusteella. Kuitenkin edellä kuvatun lisäksi tarvitaan vielä toinen taulu, jossa on kyselylomakkeita koskevat tiedot, jotta tiedetään mitä lomakkeita tarvitaan, millaisia ne ovat ja minne ne laitetaan. Sen taulun sarakkeet ova nämä:

 • Lomakkeen nimi
 • Lomakkeen sivu Opasnetissä (sen mallineen sivu, jonne lomake sijoitetaan).
 • Ehto, jonka perusteella lomakkeeseen tulevat rivit valitaan taulusta Ympäristöterveydenhuollon kohdetiedot.

#: Tässä jää ratkaisematta se, miten mallineen avulla voidaan tehdä lomakkeita, joille voi antaa oletusarvoja. Mallineeseen pitäisi luoda parametrit oletusarvoille, mutta miten ne nimetään, jos kysyttävien kysymysten määrä voi vaihdella? --Jouni Tuomisto 21. huhtikuuta 2012 kello 06.20 (EEST)

#: Tässä ei myöskään ratkaista sitä, missä määrätään kysymysten järjestys lomakkeella. Onko se aina välttämättä sama järjestys kuin kohdetietoluettelossa? --Jouni Tuomisto 21. huhtikuuta 2012 kello 06.20 (EEST)

--#: Mihin tiedot sitten tallennetaan? Tuleeko yksi iso jättimuuttuja, johon pistetään kaikki, vai kenties kuntakohtaiset muuttujat, joihin tulee kaikki yhden kunnan tieto? Vai niin, että tuleekin lomakekohtaiset muuttujat eli esim. kaikki vesiasiat yhteen muuttujaan? --Jouni Tuomisto 21. huhtikuuta 2012 kello 06.20 (EEST)

--#: Tarvitaan uusi sarake Kysymystyyppi, jossa on jokin seuraavista arvoista: Valinta (R-toolsin selection), Rastitus (checkbox), Teksti (text) tai Numero (default; tätä käytetään jos kenttä on tyhjä). Nykyistä saraketta Yksikkö käytetään ainoastaan yksikön ilmaisemiseen käyttäjälle. --Jouni Tuomisto 21. huhtikuuta 2012 kello 06.28 (EEST)

Funktiot tiedonkeruujärjestelmässä

Koodi funktioille yhti.nykytiedot ja yhti.upload.

+ Näytä koodi

Perustelut

Yhti 1 (valvontakohteiden luokittelu)[1]

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen tietojärjestelmä perustuu kohdemalliin, jossa jokainen valvontakohde on määritelty kolmen elementin suhteen, jotka ovat toimija, toiminta ja toimipaikka. Kyseinen luokittelu koskee toiminnan luokittelua, toimija- ja toimipaikkaluokittelu on pääosin sama kuin KUTI luokittelussa (elintarvikelain mukainen valvonta).

Yhti 1-luokittelu on laadittu excel-lomakkeen muotoon. Lomakkeelta löytyy omilta sivuiltaan tupakka-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja kemikaalitoimiala. Excel-lomaketta täydennetään tarpeen mukaan. YHTI 1 toteutus on tällä hetkellä käynnissä ja muutokset excel-lomakkeessa ovat toteutuksen aikana hyvin todennäköisiä. YHTI 1-toteutus päättyy syyskuussa 2011. Lomakkeessa näkyy ylimpänä lomakkeen päivityspäivämäärä.

YHTI 1 -luokittelusta on laadittu ohje. Ohjetta päivitetään jatkuvasti kysymysten pohjalta. Palautetta ja kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen yhti[at]valvira.fi.

Luokittelun tueksi on laadittu myös sanasto, joka on julkaistu Sanastokeskus TSK:n internet-sivuilla.

YHTI1_Tarkastustiheyksien ja -kestojen_oletusarvot_210611.XLS Taulukossa on jokaisen toimintatyypin kohdalle merkitty valvontaohjelmassa annettu tarkastustiheys. Mikäli tarkastustiheydelle on valvontaohjelmassa annettu vaihteluväli, on taulukkoon merkitty harvempi tarkastustiheys. Toteutuman arvionnissa käytetään kunnan antamaa tarkastustiheyttä, kun se on saatavilla. Asiasta kerrotaan tarkemmin Yhti1-ohjeessa.

Katso myös

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>