Yhtäköyttä-hankkeen viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on luonnos
Sivun olennainen sisältö ja rakenne on jo hahmottunut, mutta kuitenkin isoja sisältöpuutteita on edelleen.


Tämä viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma oli aiemmin hakemuksen kanssa sivulla Keskustelu:Avoin päätöksentekokäytäntö.


Hankintailmoitus

17.12.2015 Kilpailutus on päättynyt ja julkaisemme tuloksen mahdollisimman pian.

10.12.2015 Etsimme graafista suunnittelijaa Yhtäköyttä-hankkeen visuaalisen ilmeen tekijäksi.

Kysymys

Millainen viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma pitäisi olla Yhtäköyttä-hankkeella, jotta se menestyksellisesti saavuttaisi tavoitteensa? Erityisesti, millaista viestintää pitäisi olla, jotta se tukisi mahdollisimman tehokkaasti Tiedolla johtamisen sisäänajosuunnitelmaa?

Vastaus

Tavoite

Mikä on keskeisin tavoite, jota vuorovaikutuksella ja viestinnällä tuetaan?

 1. Valtioneuvoston, ministeriöiden ja muun hallinnon aktivointi päätöksenteon kehittämiseen.
 2. Mainittujen avainryhmien tarpeiden kartoittaminen.
 3. Sisäänajosuunnitelman suositusten viestiminen ja edistäminen.
 4. Tietoisuuden lisääminen toimintakyvyn eli päätöksentekoa tukevan operatiivisen kapasiteetin lisäämistarpeesta hallinnossa ja tutkimuslaitoksissa.
 5. Tietoisuuden ja vaatimustason lisääminen tietoon pohjautuvan päätöksenteon osalta.

Kohderyhmät ja tiedon hyödyntäjät

Kenelle viestitään? Keiden on hyvä tietää tutkimuksesta tilaajan lisäksi?

 • Kaikki ministeriöt
 • Avoin tiede ja tutkimus -hanke
 • Valtion sektoritutkimuslaitokset
 • Korkeakoulut
 • Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto
 • Kuntaliitto ja kuntien päättäjät
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Avoimen demokratian kansalaisverkostot ja -yhdistykset

Viestinnän ja vuorovaikutuksen välineet, työkalut ja resurssit

Mitä ovat vuorovaikutuksen tavat ja kanavat hankkeen eri vaiheissa?

 • Verkkotyötila Opasnet. Siellä voidaan toteuttaa hankkeen nettisivut ja ylläpitää projektiblogia.
 • OKFFI:n verkkosivut ja viestintäkavanat
 • THL:n viestintäkanavat
 • Oxford Researchin viestintäkanavat

Tärkeimmät viestinnän resurssit ovat edellä mainitut partnerien nettityökalut (ovat käytettävissä ilman eri resurssia) sekä hankkeeseen osallistuvien ihmisten työaika. Tätä on tarkemmin kuvattu budjetin yhteydessä.

Tiedonhallinta

Aineisto

Hankkeessa tuotetaan kirjallisuuskatsaus, tarvekartoitus ja sisäänajosuunnitelma. Näitä varten kerätään runsaasti taustatietoa kirjallisuudesta, sidosryhmiltä ja mahdollisesti ketterien kokeilujen kautta. Kaikki tieto tuotetaan avoimesti verkkoon muidenkin käytettäväksi.

Omistus-, hallinta- ja tekijänoikeudet

Kaikki tieto tuotetaan avoimesti verkkoon avoimella lisenssillä, tyypillisesti CC-BY-SA. Näin varmistetaan tiedon hyödynnettävyys ja jatkokäyttö.

Aineiston tietosuoja

Koska tieto on avointa, ei salausta tai lukemisen rajoituksia tarvita. Eheyden ja säilyvyyden osalta katso seuraava kohta.

Aineiston säilytys ja saatavuus

Hankkeen raportit julkaistaan sähköisenä THL:n julkaisusarjassa, ja THL:n julkaisujärjestelmä on osa Kansalliskirjaston pysyvää kokoelmaa. Yksistyiskohtaiset tiedot myös kerätään ja varastoidaan THL:n ylläpitämään avoimeen Opasnet-verkkotyötilaan. THL on sitoutunut Opasnetin ylläpitoon lähivuosina, ja tuotetut tiedot pysyvät kaikkien vapaasti käytettävissä internetissä riippumatta projektin päättymisestä. Opasnetistä otetaan päivittäin varmuuskopiot ja suunnitelman mukaisesti arkistokopio Kansalliskirjastoon pysyvään säilytykseen.


Katso myös

Yhtäköyttä-hanke
Hankkeen osa-alueet

Hankkeen pääsivu · Tehtävä 1. Tiedolla johtamisen menetelmät ja työkalut · Tehtävä 2. Tietopohjaisen päätösvalmistelun kehitystarpeet · Tehtävä 3. Tiedolla johtamisen ketterät kokeilut · Tehtävä 4. Tiedolla johtamisen sisäänajosuunnitelma · Tehtävä 5. Yhtäköyttä-hankkeen viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma · Tehtävä 6. Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti

Kokeilut

Informaatiomuotoilija talossa · Yhteiskirjoittaminen · Avoin arviointi maahanmuuttajien tuomasta lisäarvosta · Turvattomuusillan keskustelun jäsentäminen

Menetelmiä ja työkaluja

Avoin päätöksentekokäytäntö · Avoin arviointi · Avoimen päätöksentekokäytännön kuntapilotti · Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi · Tekaisu-hanke · Luokka:Tekaisu

Julkaisuja ja muuta hyödyllistä

Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti (julkaistu) · Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti (wikiversio) · Yhtäköyttä (hankkeen esittely) · Avoin päätöksentekokäytäntö voisi parantaa tiedon hyödyntämistä · Ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskeva tieto kunnallisessa päätöksenteossa · Kaikki Yhtäköyttä-luokkaan kuuluvat sivut

Tämä sivu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Sivun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö edusta valtioneuvoston näkemystä.