Ydintoimintoanalyysi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ydintoimintoanalyysi on osa hallitusohjelman mukaista vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa. Siinä etsitään valtionhallinnon toiminnoista strategisesta näkökulmasta kehittämispotentiaalia sekä kehittämis- ja säästökohteita. Analyysissa ei listata kaikkia tehtäviä ja ydintoimintoja vaan ainoastaan ne joihin esitetään muutoksia/uudistuksia. Ydintoimintoanalyysi toteutetaan koko valtionhallinnossa ja kaikilla hallinnonaloilla vuosien 2012- 2013 aikana. Ydintoimintoanalyysi on tulevaisuuteen varautumista ja strategista työtä, jonka toteuttamiseen tarvitaan laajasti koko valtionhallinnon asiantuntemus. Hallinnonalat ovat työssä avainasemassa. [1]

Tavoitteena on
valtionhallinnon toimintojen uudistaminen kansantalouden, julkisen talouden ja kansalaisten näkökulmasta siten, että perustehtäviä ja –palveluita voidaan hoitaa vaikuttavasti ja tuloksellisesti myös tulevaisuudessa.
Tehtävänä on
asiakaslähtöisesti ja hallinnonalojen rajat ylittäen priorisoida ja uudistaa valtionhallinnon toimintoja tiukkenevassa julkisessa taloudessa. Analyysi edellyttää koko valtionhallinnossa strategista ja myös arvokeskustelua. Kysymys on strategisesta kehittämis- ja säästökohteiden kartoittamisesta. Tämä tarkoittaa myös toiminnosta luopumista.
Lopputuloksena on
näkemys siitä millainen tulevaisuuden valtionhallinnon tulisi olla, arvio toimintojen kehittämispotentiaalista sekä kehittämiskehikko tulevaisuuden valtionhallinnon rakentamiselle.
Avainkysymys on,
mitkä ovat valtionhallinnon tehtävät ja rooli tulevaisuudessa?


Mitä konkreettisesti tehdään?

 • päätehtävänä arvioida mitä ovat valtionhallinnon tehtävät vuoteen 2020
  • mitä voidaan uudelleen järjestellä?
  • mistä voidaan kokonaan luopua?
 • analysoitavat toiminnot
  • tehtävät
  • suoritteet ja palvelut
  • prosessit
  • organisointi ja rakenteet
 • analyysin kohteena olevat organisaatiot
  • ministeriöt
  • virastot ja laitokset
  • valtion alue- ja paikallishallinnon organisaatiot
  • valtionosuuksia tai -avustuksia saavat organisaatiot sekä erityisenä tarkastelunäkökulmana valtionavustusten hallinnointiin liittyvät prosessit
  • poikkihallinnollinen yhteistyö kaikilla tasoilla

Vaiheittainen prosessi

 • aloitusvaihe (6-8/2012): käynnistystilaisuus ja ohjeet 20.8.2012, ministeriöt organisoivat oman osuutensa hallinnonalallaan haluamallaan tavalla
 • tiedonkeruuvaihe (8-10/2012): ministeriöt, virastot ja laitokset sekä henkilöstö toteuttavat
 • analysointivaihe (9-12/2012): ministeriö vastaa analyysin laatimisesta hallinnonalallaan
 • poikkihallinnollinen tarkastelu (1-2/2013): työstetään edelleen hallinnonalojen edellisessä vaiheessa syntyneiden poikkihallinnollisten esitysten pohjalta
 • kokonaistarkastelu (1-4/2013): vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma ja kansliapäällikkökokous vastaavat
 • johtopäätösvaihe (hallituksen puolivälitarkastelu, kehysneuvottelut)
 • toimeenpano tarkentuu myöhemmin

Katso myös

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>