Yara Liite1

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Liite 1.

Maa n NP NPE1O NPE2O NPE3O
Kanada 381 < DL – 0,92 (<DL) < DL – 7,8 (0,11) < DL – 10 (< DL)  
UK 392 < 0,03 – 53 (1,3)      
693 < 0,2 – 22 (< 0,2)   < 0,6 – 32 (< 0,6)  
Sveitsi 164 0,7 – 26 2,0 – 20 (7,8) 0,8 -21 (8,4)  
1815 < DL – 0,48 < DL – 0,35 < DL – 2,55  
Espanja 66 < DL – 644 (51)      
Japani 247 0,05 – 1,08 0,04 – 0,81    
488 0,11 – 3,08      
USA 149 < DL – 1,9     < DL – 0,081 (0,017)
2210 0,07 – 0,416 (0,2) 0,056 – 0,326 (0,146) 0,038 – 0,398 (0,176) 0,026 – 0,328 (0,153)
3011 < 0,11 – 0,64 (0,12) < 0,06 – 0,6 (0,09) < 0,07 – 1,2 (0,1) < 1,6 – 14,9 (2)
Saksa 1612 0,0067 – 0,134 (0,023)      
Taiwan 513 1,8 – 10 (3)     2,8 – 25,7 (21,3)

Taulukko 1. Nonyylifenolin (NP) ja nonyylifenolietoksylaattien (NPEnO) pitoisuuksia pintavesissä (µg/l). Taulukossa on esitetty pitoisuuksien vaihteluväli sekä niiden mediaani suluissa. n = näytteiden lkm. DL = määritysraja.

1Bennie et al. (1997),2Blackburn & Waldock (1995), 3Blackburn et al. (1999), 4Ahel et al. (1996), 5Ahel et al.(2000),6Sole et al.(2000), 7Isobe et al.(2001), 8Tsuda et al.(2000), 9Snyder et al.(1999), 10Ferguson et al.(2001), 11Naylor et al.(1992), 12Kuch & Ballschmiter (2001), 13Ding et al.(1999).


  n NP NPE1O NPE2O NPE3O
UK (joet ja rannikkovedet)1 56 < 0,1 – 15 (< 0,1)   < 0,5 – 9,2 (< 0,5)  
USA (joet)2 30 < 2,9 – 2960 (162) < 2,3 – 175 (18,1)    
USA (Jamaica Bay)3 10 6,99 – 13700 (2107) 26,4 – 13300 (2617) 16,1 – 3580 (585) < DL – 876 (171)
Kanada (Suuret järvet ja St. Lawrence joki)4 9 0,1 – 72 (10,6) < DL – 38 (7,1) < DL – 6 (1,2)  
Japani (joet ja lahdet)5 20 30 – 13000 loka.70    

Taulukko 2. Nonyylifenolin (NP) ja nonyylifenolietoksylaattien (NPEnO) pitoisuuksia sedimenteissä (ng/g). Taulukossa on esitetty pitoisuuksien vaihteluväli sekä niiden mediaani suluissa. n = näytteiden lkm. DL = määritysraja.

1Blackburn et al. (1999), 2Naylor et al. (1992), 3Ferguson et al. (2001), 4Bennie et al. (1997), 5Isobe et al. (2001)


KIRJALLISUUS

Ahel, M., Schaffner, C. & Giger, W. 1996. Behaviour of alkyphenol polyethoxylate surfactants in the aquatic environment: III. Occurrence and elimination of their persistent metabolites during infiltration of river water to groundwater. Water Research 30(1), 37–46

Ahel, M., Molnar, E., Ibric, S. & Giger, W. 2000. Estrogenic metabolites of alkylphenol olyethoxylates in secondary sewage effluents and rivers. Water Science & Technology 42 (7), 15–22.

Bennie, D. T., Sullivan, C. A., Lee, H. B., Peart, T. E. & Maguire, R. J. 1997. Occurrence of alkyphenols and alkylphenol mono- and diethoxylates in natural waters of the Laurentian Great Lakes basin and the upper St. Lawrence river. Science of Total Environment 193, 263–275.

Blackburn, M. A. & Waldock, M. J. 1995. Concentrations of alkylphenols in rivers and estuaries in England and Wales. Water Research 29, 1623–1629.

Blackburn, M. A., Kirby, S. J . & Waldock, M. J. 1999. Concentrations of alkylphenol polyethoxylates entering UK estuaries, Marine Pollution Bulletin 38, 109-118.

Ding, W. H., Tzing, S. H. & Lo, J. H. 1999. Occurrence and concentrations of aromatic surfactants and their degradation products in river waters of Taiwan. Chemosphere 38 (11), 2597–2606.

Ferguson, P. L., Iden, C. R., Brownwell, B. J. 2001. Distribution and fate of neutral alkylphenol ethoxylate metabolites in a sewage-impacted urban estuary. Environmental Science and Technology 35, 2428–2435.

Isobe, T., Nishiyama, H., Nakasima, A. & Takada, H. 2001. Distribution and behavior of nonylphenol, octylphenol, and nonylphenol monoethoxylate in Tokyo metropolitan area: their association with aquatic particles and sedimentary distributions. Environmental Science and Technology 35, 1041–1049.

Kuch, H. M. & Ballschmitter, K. 2001. Determination of endocrine-disrupting phenolic compounds and estrogens in surface and drinking water by HRGC-(NCI)-MS in the pictogram per liter range, Environmental Science and Technology, 35: 3201–3206.

Naylor, C. G., Mieure, J. P., Adams, W. J., Weeks, J. A., Castaldi, F. J., Ogle, L. D. & Romano, R. R. 1992. Alkylphenol ethoxylates in the environment, Text. Chem. Soc. 69, 695 –703.

Snyder, S. A., Keith, T. L., Verbugge, D. A., Snyder, E. M., Gross, T. S., Kannan, K. & Giesy, J. P. 1999. Analytical methods for detection of selected estrogenic compounds in aquatic mixtures, Environmental Science and Technology 33, 2814–2820.

Sole, M., Lopez de Alda, M. J., Castillo, M., Porte, C., Ladagaard-Pedersen, K. & Barcelo, D. 2000. Estrogenicity determination in sewage treatment plants and surface water from the Catalonian area (NE Spain), Environmental Science and Technology 34, 5076–5083.

Tsuda, T., Takino, A., Kojima, M., Harada, H., Muraki, K. & Tsuji, M. 2000. 4-Nonylphenols and 4-tert-octylphenol in water and fish from rivers flowing into Lake Biwa, Chemosphere 41, 757–762.


<mffilelist />

Katso myös

Minera Yara
Mineran tapaustutkimusten johdanto | Yara Abstract | Yara Johdanto | Yara Kirjallisuusluettelo | Yara Liite1 | Yara Nonyylifenolietoksylaatti | Yara Tiivistelmä | Yara Tulokset | Yara Tulosten tulkinta | Yara Tutkimusalue ja toiminta | Yara Yhteenveto ja pohdinta