Wikipuolue

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Wikipuolue on kuvitteellinen puolue, jonka toiminnan perustana on internetissä wiki-työtilassa avoimesti kirjoitettava puolueohjelma. Ohjelma rakennetaan kahden peruspilarin päälle. Ensinnäkin yhdessä kuvataan todellisuutta ja sen osia ja ilmenenmismuotoja avoimen arvioinnin keinoin. Toiseksi tähän kuvaukseen kytketään ihmisten arvostuksia eli ihmiset saavat sanoa, mitä asioita he pitävät hyvinä tai huonoina. Puolueohjelma sisältää tämän perusteella löydettyjä toimintaohjeita siitä, miten yhteiskunnassa tulisi toimia.

Rajaus

Millainen on puolue,

 • jonka toiminta perustuu parhaaseen tieteelliseen tietoon,
 • jonka arvot määräytyvät sellaisen avoimen keskustelun kautta,
  • jossa puolueen ulkopuoliset ovat tasavertaisina mukana,
  • ja jossa arvot asetetaan johdonmukaiseen hierarkiaan tärkeyden perusteella,
 • puolueella oleva tieto on kaikkien luettavissa ja korjattavissa internetissä.

Tulos

Toimintakäytännöt

Wikipuolue järjestäytyy toimintaohjelmien kautta. Toimintaohjelmat tuotetaan avointen arviointien kautta esittämällä käytännöllisiä kysymyksiä ongelmallisista asioista arvioinnin lähtökohdaksi, ja arvioinnin tulokset muodostavat perustan toimintaohjelmalle.

Wikipuolueen toiminta perustuu substanssiosaamiseen, ei niinkään äänivaltaan ratkaisevissa kysymyksissä. Tietoa ja perusteluja tarjotaan aktiivisesti muille puolueille, ja toisaalta niiltä tivataan perusteluja niiden omille kannanotoille, joita arvioidaan kriittisesti. Samoin henkilökysymykset ovat wikipuolueessa toissijaisia, koska olennaista on se, mitä joku henkilö roolissaan tekee, ei se, kuka tai minkä tahon edustaja hän on.

Wikipuolue on jyrkästi avoimen politiikan kannalla. Wikipuolue osallistuu mielellään työskentelyyn erilaisissa komiteoissa ja toimikunnissa, mutta se pitää tiukasti kiinni periaatteesta, että puolue jakaa saamansa tiedot jäsenilleen internetissä. Vain hyvin poikkeuksellisista syistä ja tilapäisesti voidaan tiedon julkistamista lykätä. Toimikunnan tarvitsema työrauha ei ole hyväksyttävä syy ja ainoastaan osoittaa, ettei lausuja ole ymmärtänyt demokratian olennaista olemusta.

Jos avoimuuden vaatimukseen ei suostuta, wikipuolue mieluummin työskentelee avoimen tiedon varassa toimikunnan ulkopuolelta. Sen sijaan tällaisten toimikuntien keskeneräisten töiden selvittäminen ja ruotiminen kuuluu wikipuolueen toimenkuvaan.

Wikipuolueen yhtenä kantavana periaatteena on, että päätösoikeus sisältää aina perusteluvelvolllisuuden. Puolue ei kiistä nykyisten instituutioiden oikeutta päättää niistä asioista, mistä ne ovat tähänkin asti päättäneet. Sen sijaan puolue vaatii, että päättäjät paremmin perustelevat päätöksensä ja myös ottavat huomioon päätökseen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun ja kommentoivat sitä.

Wikipuolueen iskulauseita:

 • On tyhmää äänestää faktoista.
 • Kerrothan meille, jos olemme väärässä.
 • Ihmisten mielipiteitä kysymme vain asioista, jotka he voivat aistia.
 • Ihmisten tietoja kysymme kaikista asioista.
 • Meillä on vankka usko asiantuntijoiden erehtyväisyyteen.

Perustelut

Syitä siihen, miksi politiikkaan tarvitaan lisää avoimuutta ja lisää tieteellistä tarkastelua, esitetään mm. seuraavilla Opasnetin sivuilla:


Katso myös

 • [[Avoin arviointi]

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Jouni T. Tuomisto: Wikipuolue. Opasnet 2010. Viitattu 15.08.2022.