Viihtyvyyshaitat

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Viihtyvyyshaitat

 • Kaivostoiminnalla voi olla vaikutusta ihmisten viihtyvyyteen. Viihtyvyyshaitalla [1] tarkoitetaan mieltä rasittavia asioita kuten:
  • mielipaha
  • harmitus
  • esteettinen haitta
  • stressi
 • Viihtyvyyshaittaa kaivosympäristössä voivat aiheuttaa mm.[1]
  • melu
  • haju
  • tärinä
  • ympäristön pilaantuminen ja siitä johtuva virkistyskäytön rajoittuminen: likaava pölylaskeuma, uintirajoitukset järvissä, kalankäyttörajoitukset, muutokset kalansaaliissa, löylyveden käyttörajoitukset
  • päästöihin liittyvä pelko
 • Viihtyvyyshaitta voi voimakkaana ja pitkittyessään aiheuttaa terveyshaittaa esimerkiksi jatkuvana stressinä, joka voi ilmetä mm. unettomuutena, keskittymiskyvyn puutteena, kohonneena verenpaineena ja jo huonontuneen terveydentilan edelleen pahenemisena[1].
 • Viihtyvyyshaitat arvioidaan osana terveysriskinarviota veden eri käyttökohteet huomioiden ja kirjataan riskinarviointiraporttiin.

Tällä sivulla esitetty kaivostoimintaan liittyvien viihtyvyyshaittojen arviointi perustuu julkaisuun Komulainen et al. 2014 [1] sekä GTK:n tutkimusraportin 222 lukuun 9. [2]

Viitteet

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Komulainen H, Kallio A, Tuomisto J. Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskit. Ympäristö ja terveys -lehti 8/2014.
 2. Komulainen H. 2015. Terveys- ja viihtyvyysvaikutusten arviointi. Kauppila T. (toim.) Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa. Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 222, 86-105.
KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png