Vesiopas/Laitos A

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Riskinarviointi Vesilaitos A:lle

Sivun aiempi versio Heandessa (salasanalla suojattu)

Tämä sivun tarkoituksena on selvittää, millaisia terveysriskejä raakaveden laatu aiheuttaa Vesilaitos A:n alueella.

Tekijät: nimi, nimi, nimi

Laitoksen kuvaus

Sanallinen kuvaus laitoksen riskeistä ja riskien priorisointi

Tuotantokoketju

Tuotantoketjun kuvaus prosessivaiheittain

 • Pohjavesi
 • Vedenotto
 • Ilmastus
 • Kalkkikivialkalointi
 • Alavesisäiliö
 • UV-desinfiointi
 • Verkostoon pumppaus


Raudan ja mangaanin poisto:

 • Ilmastus
 • Lipeän syöttö
 • Hämmennys
 • Selkeytys
 • Imeytys

Riskinarviointi

Riskinarvioinnin lukuarvojen täyttäminen ja tulosten käsittely

http://fi.opasnet.org/fi/Special:R-tools?id=13165206270

Normaalitilanteessa puhdas pohjavesi, joka käsitellään mallin mukaan kalkkikivisuodatuksella ja UV:lla --> 0 tautitapausta.

Skenaariot

Eri skenaarioiden testaamista

Skenaariot:

 • Nykytilanne

http://fi.opasnet.org/fi/Special:R-tools?id=13165206270

 • Vedenpuhdistusprosessin toimintahäiriö

http://fi.opasnet.org/fi/Special:R-tools?id=13165222100

Noroja 1000 --> ei UV:ta --> 27500 tautitapausta

 • Raakaveden saastuminen

http://fi.opasnet.org/fi/Special:R-tools?id=13165214690

Noroja 1000 --> 0 tautitapausta normaalipuhdistuksessa

Kysymyksiä

Riskinhallinta

Riskinhallinta ja korjaavat toiminpiteet eri skenaarioille

Kloorin lisäys, toisen vesilähteen käyttöönotto, käyttäkielto/vedenkeitto.

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>

VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png