Variable:Riskinarviointi huumausainekysymyksestä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Riskinarviointi huumausainekysymyksestä käsittelee yksilön kannalta huumausaineiden käyttöä, sen vaikutuksia, ja siihen puuttumisen keinoja. Riskinarviointi on tehty Analytica-ohjelmalla, ja tiedosto löytyy tästä.

Rajaus

Variable:Ryhtyminen järjestäytyneeksi huumausainerikolliseksiVariable:Valtion huumausainemonopolin perustaminenVariable:Huumausaineiden käyttäjäksi ryhtyminenVariable:Yhteiskunnan tuki huumausaineiden korvaushoidolleVariable:Järjestäytyneen huumausainerikollisuuden keräämät huumevoitotVariable:Huumausaineista johtuvan rikollisuuden yhteiskunnalliset kokonaishaitatVariable:Huumausaineita käyttävän henkilön nettohyöty huumausaineiden käytöstäVariable:Rikollisesti tarjolla olevien huumeiden määräVariable:Huumeiden kokonaistarjonta potentiaalisille asiakkailleVariable:Satunnaista useammin huumeita käyttävien ihmisten määräVariable:Satunnaisen yksilön huumeiden käyttöVariable:Yksilön kokema euforia huumausaineiden käytöstäVariable:Yksilöllinen huumeriippuvuuden voimakkuusVariable:Yksilön harjoittama huumeiden myynti ja muu rikollisuus huumeidenkäytön rahoittamiseksiVariable:Lääkehoito huumeiden vieroitusoireiden lievittämiseksiVariable:Huumeiden vieroitusoireetVariable:Yksilön omaan huumeiden käyttöön liittyvät tuomiot ja rangaistuksetHuumausainekysymys.PNG
Kuvan tiedot

Tarkoitus

Tarkoituksena on tarkastella yhteiskunnan, huumeiden käyttäjän, ja huumausainerikollisen näkökulmasta huumausaineiden käyttöön liittyviä kysymyksiä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on kysymys siitä, voiko yhteiskunta vähentää huumausainerikollisuutta ylläpitäviä ja vahvistavia tekijöitä.

Rajat

Skenaariot

Oletetut käyttäjät

Osallistujat

Osallistuminen on täysin vapaata. Tekstin muokkaamista varten on kuitenkin kirjauduttava.

Määritelmä

Päätösmuuttujat

Vastemuuttujat

Muut muuttujat

Analyysit

Tulos

Tulokset

Päätelmät