Vaikutusarviointilautakunta

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunKysymys

Millainen vaikutusarviointilautakunta Suomeen pitäisi perustaa? Sen tarkoituksena on parantaa lainsäädännön valmistelua erityisesti vaikutusten ennakkoarvioinnin osana. Painopiste on ainakin aluksi taloudellisissa vaikutuksissa. Vaikutustenarviointien tekemisvastuu pysyy edelleen lakia valmistelevalla ministeriöllä, ja lautakunnan tehtävänä on parantaa ja evaluoida arviointien sisältöä, laatua ja vaikuttavuutta.

Vastaus

Alustava vastaus on annettu arviointilautakunnan työtä pohtineessa toimikunnassa, joka työskenteli 2.2.-17.4.2015. (Mahti-numero: 368/00.01.00.01/2015, HARE-tunnus: VM162:02/2014).

vaikutusarvioinnin-asiantuntijayksikon-valmisteluryhman-muistio-05052015

Toimikunnan esitys ei kuitenkaan kaikilta osiltaan noudata Yhtäköyttä-hankkeessa tärkeiksi tunnistettuja periaatteita. Esimerkiksi ajatus vaikutusarvioinnin ja lautakunnan siitä tekemän evaluaation kohteellisuutta ei ole lainkaan käsitelty mutta se olisi olennainen parannus sekä sisällön että työn aikataulutuksen kannalta.

Perustelut

Katso myös

Yhtäköyttä-hanke
Hankkeen osa-alueet

Hankkeen pääsivu · Tehtävä 1. Tiedolla johtamisen menetelmät ja työkalut · Tehtävä 2. Tietopohjaisen päätösvalmistelun kehitystarpeet · Tehtävä 3. Tiedolla johtamisen ketterät kokeilut · Tehtävä 4. Tiedolla johtamisen sisäänajosuunnitelma · Tehtävä 5. Yhtäköyttä-hankkeen viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma · Tehtävä 6. Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti

Kokeilut

Informaatiomuotoilija talossa · Yhteiskirjoittaminen · Avoin arviointi maahanmuuttajien tuomasta lisäarvosta · Turvattomuusillan keskustelun jäsentäminen

Menetelmiä ja työkaluja

Avoin päätöksentekokäytäntö · Avoin arviointi · Avoimen päätöksentekokäytännön kuntapilotti · Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi · Tekaisu-hanke · Luokka:Tekaisu

Julkaisuja ja muuta hyödyllistä

Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti (julkaistu) · Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti (wikiversio) · Yhtäköyttä (hankkeen esittely) · Avoin päätöksentekokäytäntö voisi parantaa tiedon hyödyntämistä · Ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskeva tieto kunnallisessa päätöksenteossa · Kaikki Yhtäköyttä-luokkaan kuuluvat sivut

Tämä sivu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Sivun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö edusta valtioneuvoston näkemystä.

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja