Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma on valtionhallinnon kehittämisohjelma. Valtiovarainministeriö on asettanut Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma -hankkeen, joka pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti korvaa valtionhallinnon tuottavuusohjelman. Hankkeen määräaika on 1.11.2011-30.4.2015.[1]

Talouspoliittinen ministerivaliokunta seuraa ja linjaa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman etenemistä. Ohjelman valmistelusta vastaavat valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuoren (VM) johtama ohjausryhmä ja hallitusneuvos Heidi Nummelan (TEM) vetämä valmisteluryhmä alatyöryhmineen. Ohjaus- ja valmisteluryhmissä on edustajat kaikilta hallinnonaloilta ja valtion pääsopijajärjestöistä. Ohjelman ehdotuksia käsitellään myös ministeriöiden kansliapäälliköiden kokouksissa.

Inhimillinen pääoma -työryhmän tavoitteena on vaikuttaa tuloksellisen toimintakulttuurin toteutumiseen, työyhteisön aikaansaavuuteen ja työurien pidentymiseen. Työryhmä keskittyy lähinnä osaamisen kehittämiseen ja uudistumiseen, henkisen, fyysisen, eettisen ja sosiaalinsn toimintakyvyn edistämiseen sekä johtamisen, osallistumisen ja esimiestyön kehittämiseen. Työryhmää vetää johtaja Helena Tammi Valtiokonttorista.

Tuloksellisuusajattelun ja arvioinnin kehittämisryhmän tavoitteena on luoda edellytyksiä valtion toiminnan tuloksellisuuden parantamiselle selkeyttämällä ja uudistamalla tuloksellisuuteen liittyvää käsitteistöä tasapainoisesti hallitusohjelman painopisteiden mukaisesti, kehittämällä tuloksellisuusajattelua ja kehittämällä menettelytapoja ja työvälineitä tuloksellisuuden osa-alueiden mittaamiseen ja arviointiin. Ryhmän määrittelemän ja ohjausryhmän hyväksymän käseitteistön linkki löytyy sivun oikeasta laidasta. Kehittämisryhmää vetää ylijohtaja Silja Hiironniemi valtiovarainministeriöstä.

Ydintoimintoanalyysi-ryhmän tavoitteena on asiakaslähtöisesti ja hallinnonalojen rajat ylittäen löytää keinoja priorisoida ja uudistaa valtion toimintoja tiukkenevassa julkisessa taloudessa. Kysymys on valtionhallinnon toimintojen modernisointi- ja kehittämistarpeiden analysoinnista. Peruskysymyksiä ovat: mitkä ovat pidemmällä aikavälillä valtionhallinnon tehtävät, miten tehtäviä ja rakennetta voidaan uudelleen järjestellä ja mistä tehtävistä on luovuttava kokonaan? Analyysissa kartoitetaan myös mitkä valtionhallinnon tehtävät ovat poikkihallinnollisesti uudelleenjärjestettävissä. Ryhmää vetää neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Hallinnonaloilta on saatu tilannekuvat niistä suunnitelmista, joilla tehokkuuden lisäämiselle menokehyksissä asetetut tavoitteet saadaan aikaan. Varsinaiset hallinnonalakohtaiset vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmat valmistellaan vuoden 2012 loppuun mennessä ja päätetään kehysaikataulun mukaisesti.

Katso myös

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>