Uraani

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Vertailu terveysperusteisiin raja/ohjearvoihin

Vertailu raja-arvoihin

Talousveden laatuvaatimus (μg/l) (Asetus 1352/2015; WHO provisional guideline value 2012):

Uraanin pitoisuus arvioitavassa vedessä (μg/l):

+ Näytä koodi

Terveysriskin laskenta (uraanin kemiallinen toksisuus)

----#: . Tässä käytetyt TDI- ja NOAEL-arvot (WHO 2012) ovat muotoa µg/d, eli henkilön painoa ei huomioida --Marjo (talk) 12:31, 14 October 2016 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

Vaaraosamäärä

Vaaraosamäärä (HQ) = Altistuminen/Viitearvo. Viitearvona käytetään yleensä esimerkiksi hyväksyttävän päiväsaannin arvoa (acceptable daily intake; ADI) tai siedettävän päiväsaannin arvoa (tolerable daily intake; TDI). Kun HQ > 1, tuloksesta nähdään, monikokertaisesti viitearvo ylittyy.

Vaaraosamäärä

TDI, siedettävä uraanin päiväsaanti (µg/d) (WHO 2012):

Uraanin keskimääräinen taustasaanti ravinnosta (µg/d) (1-5; Kurttio et al. 2006, Taylor and Taylor 1997):

Juomaveden kulutus (l/d):

Juomaveden uraanipitoisuus (µg/l):

+ Näytä koodi

Turvamarginaali (Margin of safety, MOS)

Turvamarginaali (MOS) kuvaa altistumisen suuruutta suhteessa ylimpään haitattomaksi havaittuun annokseen eli NOAEL-arvoon (No Observed Adverse Effect Level). Turvamarginaali lasketaan seuraavasti:

MOS = NOAEL / Altistuminen

Turvamarginaalin laskeminen tunnetulle uraanialtistukselle:

  • Lisää lähtötietoihin tutkimasi veden uraanipitoisuus asianomaiseen kohtaan.
  • Tarkista ja muokkaa myös muut lähtötietojen luvut.
  • Aja koodi - saat tulokset.

Turvamarginaali

NOAEL (µg/d) (vaikutus munuaisten toimintaan ihmisellä, WHO 2012):

Keskimääräinen taustasaanti ravinnosta (µg/d) (1-5; Kurttio et al. 2006, Taylor and Taylor 1997):

Juomaveden kulutus, aikuinen (l/vrk):

Juomaveden uraanipitoisuus (µg/l):

+ Näytä koodi

Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Viitteet

Kurttio P, Harmoinen A, Saha H, Salonen L, Karpas Z, Komulainen H, Auvinen A. 2006. Kidney toxicity of ingested uranium from drinking water. American Journal of Kidney Diseases 47, 972-982.

Taylor DM, Taylor SK. 1997. Environmental uranium and human health. Rev Environ Health. 12(3):147-57.

WHO 2012. Uranium in Drinking-water - Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. WHO/SDE/WSH/03.04/118/Rev/1.

Katso myös: KAVERI-mallin kaikki sivut

KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png

Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.