Uimavesi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Uimavesi

Suomessa on noin 2 000 yleistä uimarantaa, joiden veden laatua on valvottu säännöllisesti jo 1970-luvulta lähtien. Terveydensuojelulain 763/1994 mukaan yleisten uimarantojen veden laadun valvonnasta vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Terveydensuojeluviranomainen voi kieltää yleisen uimarannan käytön, jos uimavesi ei täytä sille asetettuja terveysperusteisia laatuvaatimuksia.

Suuret yleiset uimarannat, ns. EU-uimarannat

Maaliskuussa 2006 voimaan tullut uusi uimavesidirektiivi 2006/7/EY on muuttanut uimavesien valvontaa ja laatuvaatimuksia. Uimavesidirektiivin vaatimukset on sisällytetty huhtikuun 2008 alussa voimaan tulleeseen sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 177/2008. Asetus koskee suuria yleisiä uimarantoja, ns. EU-uimarantoja, joilla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Asetuksen tavoitteena on uimareiden terveyden suojelu ennalta tehtävien ja uimakauden aikana tehtävien toimenpiteiden avulla. Vesipuitedirektiivin nojalla kerättyjä seurantatietoja tullaan hyödyntämään uimavesiprofiilien laadinnassa kartoitettaessa uimaveden laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Uimaveden laadun arviointi perustuu ensisijaisesti pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan ja Escherichia coli -bakteerin ja suolistoperäisten enterokokkien pitoisuuksille asetettuihin laatuvaatimuksiin. Neljän uimakauden valvontatutkimustulosten perusteella uimavesi luokitellaan erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi. Ensimmäinen uimaveden luokitus voidaan tehdä uimakauden 2011 päätyttyä. Uimakauden aikaisten yksittäisten valvontatutkimustulosten arviointiin käytetään toimenpiderajoja. Edellä mainittujen indikaattorimikrobien lisäksi uimavedestä seurataan säännöllisesti syanobakteerien (sinilevät) esiintymistä.

Pienet yleiset uimarannat

Sosiaali- ja terveysministeriön pieniä yleisiä uimarantoja koskeva asetus 354/2008 tuli voimaan kesäkuun 2008 alussa. Pienellä yleisellä uimarannalla arvioidaan uimakauden aikana käyvän vähemmän kuin 100 uimaria päivässä. Uimaveden laadun seuranta ja arviointi perustuvat uimakauden aikaisiin yksittäisiin valvontatutkimuksiin, ei uimaveden laadun pitkäaikaiseen seurantaan. Asetuksen sisältämät Escherichia coli -bakteerin ja suolistoperäisten enterokokkien toimenpiderajat ovat samat kuin suuria yleisiä uimarantoja koskevassa asetuksessa. Edellä mainittujen indikaattorimikrobien lisäksi uimavedestä seurataan säännöllisesti syanobakteerien (sinilevät) esiintymistä.

Lisätietoa uimarantavesille soveltuvista Escherichia coli -menetelmistä - Suomalaisen vertailututkimuksen tulokset

THL raportoi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laatii vuosittain EU-uimarantojen uimaveden laatua ja valvontaa koskevan raportin Euroopan komissiolle. Komissio julkaisee yhteisön alueen uimarantojen veden laatua ja valvontaa koskevan raportin verkkojulkaisuna.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

  • uimavesidirektiivi 2006/7/EY
  • Suomalaisen vertailututkimuksen tulokset

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>