ULTRA

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
ULTRA

Yhdyskuntailman pienten ja ultrapienten hiukkasten vaikutukset hengitys- ja verenkiertoelinten terveyteen (ULTRA1 ja ULTRA2 -tutkimukset)

Tutkimusryhmä

 • Juha Pekkanen, LKT, tutkimusprofessori, yksikön johtaja
 • Kirsi Timonen, LT, Kuopion yliopistollinen keskussairaala
 • Pekka Tiittanen, FM
 • Timo Lanki, FM
 • Pasi Penttinen, LL, Smittskyddsinstitutet
 • Marko Vallius, FM
 • Juhani Ruuskanen, dekaani, Luonnon ja ympäristötieteiden laitos, Kuopion yliopisto
 • Aadu Mirme, FT, Tarton yliopisto, Eesti

Yhteistyötahot:

 • Esko Vanninen, LKT, yksikön johtaja
 • Tuula Tarkiainen LKT, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Rahoittaja:

 • Euroopan komissio (ENV4-CT95-0205, ENV4-CT97-0568)
 • Suomen akatemia (#42625)

Yhdyshenkilö:

 • Juha Pekkanen, puh: 017-201 368

KTL:n sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ktl.fi

Tausta

Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että nykyiset ilman hiukkasmaisten saasteiden pitoisuudet ovat yhteydessä hengityselinten sekä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin ja näistä aiheutuneisiin kuolemiin. Ei tiedetä, mikä ominaisuus hiukkasissa aiheuttaa haittavaikutukset. Syynä voi olla ultrapienten hiukkasten (<100 nanometriä) suuri lukumäärä tai hiukkasten kemiallinen koostumus.

Tavoite

 • parantaa altistumisen arviointia eri kokoisille ja koostumuksisille hiukkasille;
 • arvioida hiukkasiin liittyviä terveysriskejä, keskittyen sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen

Kuvaus

Projektin ensimmäisessä osassa vertailtiin käytössä olleita hiukkaslaskureita toisiinsa ja monitoroitiin hiukkasten lukumäärää eri kokoluokissa kolmessa Euroopan maassa. Suomessa arvioitiin lisäksi hiukkasten terveysvaikutuksia aikuisista astmaatikoista muodostetussa paneelissa. Projektin toisessa osassa paneelitutkimukset vietiin läpi Amsterdamissa Alankomaissa, Erfurtissa Saksassa ja Helsingissä. Sepelvaltimotautisia tutkimushenkilöitä seurattiin 6 kuukautta joka toinen viikko olleilla tutkimuskäynneillä. Käynnillä mitattiin keuhkojen ja sydämen toimintaa ja kerättiin virtsanäyte keuhkojen toiminnan arvioimiseksi bioindikaattorin avulla. Tutkimushenkilöt pitivät myös oirepäiväkirjaa. Ulkoilman saasteita mitattiin kiinteällä mittausasemalla kussakin kaupungissa. Suomessa ja Hollannissa mitattiin myös henkilökohtaista altistumista pienhiukkasille (<2,5 um) sekä sisäilman pitoisuutta.

Katso myös

Kotisivu:

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>