Työperäisten ihosairauksien määrä Suomi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Altistuminen

Altisteen mittasuure ja yksikkö kuvaus

Työperäisille ihotaudeille on tunnistettu lukuisia aiheuttajia. Nyt tehdyssä analyysissä ei kutakin aiheuttajaa ole analysoitu erikseen.

Altistumisreitit ja rajaukset kuvaus

Kosketus

Altistuneen väestön kuvaus ja arvio altistuvien lukumäärästä. Mukana kuvaus siitä miksi ja miten tämä ryhmä muodostettiin

Työllinen työvoima, joka on vakuutettu ammattitaudin varalta (kaikki palkansaajat ja maatalousyrittäjät, osa muista yksityisyrittäjistä). Best guess = 2.33 miljoonaa Min = 2.21 miljoonaa Max = 2.44 miljoonaa

Altistuvien keskimääräinen altistus kuvaus

Best guess = Min = Max =

Tausta- tai kynnysaltistus kuvaus

Best guess = Min = Max =


Annos-vaste

Tärkeimpien vaikutusten valinta kuvaus Esim. mitä outcomeja ei arvioitu kuolleisuus/sairastavuus Lukuarvo ja yksikkö

Niiden ihotautien ilmaantuvuus, joista on maksettu korvauksia ammattitaudin tai perustellun ammattitautiepäilyn vuoksi.

Riskinarviointimenetelmä kuvaus Epidemiologinen, eläin tai rekisteri

Rekistereihin perustuva lähestymistapa.

RR per altistusyksikkö kuvaus

Ei riskusuhdearviota, rekistereihin perustuva lähestymistapa.

Altistumisen prevalenssi kohdeväestössä kuvaus

Ei prevalennsiarviota, valtakunnallisiin reksitereihin lähestymistapa.Keskeiset epävarmuudet kuvaus

Epävarmuuksia syntyy rekistereiden kattavuudesta. Erityisesti yksityisyrittäjiä, ulkomaisia työntekijöitä ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olleita koskevat tiedot voivat olla puutteellisia. Kaikkia työperäisiä sairauksia ei osata epäillä ammattitaudiksi ja rekistereihin perustuva tieto on suurella todennäköisyydellä aliarvio.