Tutkimuskeskus Neulasen työympäristöarviointi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Tutkimuskeskus Neulasen työympäristöarviointi on hypoteettinen avoin arviointi. Se on siis idea siitä, mitä voisi arvioida, mutta tällä arvioinnilla ei ole omistajaa eli tahoa joka varmistaisi arvioinnin etenemisen ja valmistumisen.

Rajaus

Tarkoitus

Mitä pitäisi tehdä jotta tutkimuskeskus Neulanen olisi esimerkillinen työympäristö sisäilman ja muiden fyysisten olosuhteiden osalta?

Rajat

 • Aika: nykytila ja lähitulevaisuus muutaman vuoden päästä (tilanne, johon voidaan esimerkiksi remonttien suunnittelulla ja toteutuksella vaikuttaa).
 • Paikka: Tutkimuskeskus Neulasen rakennuksen sisätilat (Neulaniementie 4, Kuopio).
 • Vaikutukset:
  • Työntekijöiden terveys, hyvintointi ja viihtyvyys.
  • Toimenpiteiden kustannukset.
 • Päätökset: Senaatti-kiinteistöjen ja tutkimuskeskuksessa sijaitsevien laitosten päätösvallassa olevat toimet.
 • Toiminta: Normaali päivittäinen toiminta. Onnettomuudet rajataan arvioinnin ulkopuolelle.

Skenaariot

 • Ei määritelty.

Oletetut käyttäjät

 • Tutkimuskeskuksessa toimivat laitokset
 • Senaatti-kiinteistöt

Osallistujat

 • Arvioinnin omistaja: ei määritelty.
 • Moderaattorit eli henkilöt jotka huolehtivat arvioinnin etenemisestä: ei määritelty.
 • Osallistumista toivotaan erityisesti oletetuilta käyttäjiltä.
 • Tämä on avoin arviointi, johon saa osallistua kuka tahansa.

Määritelmä

Päätösmuuttujat

Mitä ovat toimet joilla sisäilmaan voi vaikuttaa Neulasessa? Tämä on yleismuuttuja, jolla kartoitetaan mahdollisia, arvioinnin rajauksen mukaisia päätöksiä: mitä voidaan tehdä ja kuka asiasta voi päättää? Tämän yleiskartoituksen perusteella sitten luodaan yksittäisiä muuttujia liittyen johonkin nimenomaiseen päätökseen ja sen vaihtoehtoihin.

 • Toimet joita Senaatti-kiinteistöt voi tehdä:
  • homevauriokorjaukset
  • ilmanvaihdon säädöt ja korjaukset
  • lämmityksen säädöt ja korjaukset
  • valaistuksen säädöt ja korjaukset
   • Jos kaikkien käytävien valaistusta aletaan säätää liiketunnistimien ja aikakatkaisun avulla, voidaan käyttömenoissa säästää huomattavia summia ja suunnata nämä varat korjaustoimenpiteisiin.


 • Toimet joita tutkimuslaitokset voivat tehdä:
  • työprosessien suunnittelu siten, etteivät haitalliset aineet leviä
  • työprosessien sijoittelu oikeisiin tiloihin
  • henkilökohtaisten suojausten käyttöönotto
  • palaute- ja ehdotuskanavan luominen työntekijöille.

Vastemuuttujat

 • Kutakin päätösmuuttujaa kohti on muuttuja, joka kuvaa kyseisen päätöksen toimeenpanon aiheuttamia taloudellisia kustannuksia.
 • Neulasen työtekijöiden sairastuvuus työympäristön aiheuttamiin sairauksiin.
 • Neulasen työntekijöiden viihtyvyys ja hyvinvointi.
 • Yhdistelmämuuttuja, jossa eri vasteet summataan yhteen optimointia varten.

Muut muuttujat

 • Neulasen käyttöhistoria niiden tekijöiden osalta, jotka voivat vaikuttaa työympäristöön.
  • Neulasen rakennustekninen perustieto (ilmanvaihto, lämmitys ym).
  • Remontit.
  • Todetut home- ja kosteusvauriot ja niille tehdyt toimenpiteet.
  • LVIS-järjestelmiin tehdyt huolto- ja korjaustoimet.
  • Todetut muut haitat ja niille tehdyt toimenpiteet.
 • Neulasen normaalit mutta mahdollisesti haittaa aiheuttavat työprosessit
  • THL:n homelaboratorio
  • THL:n kemian laboratorio
  • THL:n toksikologian laboratorio
  • eläintilat
  • TTL:n laboratotiot
  • Eviran eläinpatologia
  • Eviran muut laboratoriot
  • paperi- ja muiden aineistojen keräämä pöly
 • Sisäilmassa olevat keskeiset altisteet ja niiden annos-vastesuhteet (tämä muuttuja tai muuttujat englanniksi. Osa tästä kytkeytyy tiiviisti lasten kouluympäristöhankkeeseen)
 • Sisäilma-altisteiden pitoisuus kriittisissä tiloissa.
 • Sisäilma-altisteiden aiheuttamat taudit.
  • limakalvoärsytys ja hengitysoireet
  • voivatko homemyrkyt olla syöpävaarallisia? ovatko ne mutageenisia?

Indeksit

Ei määritelty.

Analyysit

Tulos

Tulokset

Ei vielä valmiina.

Päätelmät

Ei vielä valmiina.

Katso myös

Viitteet