Tieto ja digitalisaatio liikenteessä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tulevaisuuskatsaus LVM 2014
LVM logo.png

Pääsivu · Ohje · Sisällönanalyysi· Tulosta: Taustamateriaali · Keskustelut · Yhteenveto
Teema I. Kommentoi: Palvelumarkkinat Energiareformi Digipalvelut Sisällöt Oma painotus
Teema II. Kommentoi: Oma tieto Luottamus Dataliiketoiminta Digi-liikenne Oma painotus
Teema III. Kommentoi: Turvallisuus Yhteydet Arktis Rahoitus Oma painotus


Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Liikenteen tietorakenteet ja -varannot

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Tieto ja digitalisaatio liikenteessä Liikenteen tietorakenteet ja -varannot. Valmistellaan liikenteen tietovarantostrategia, joka sisältää tietojen yhteiskäyttöisyyden, keruun ja omistajuuden. Strategialla varmistetaan tietopohja ja –rakenteet uusille liikenteen palveluille. Vakiinnutetaan alusta ja käytännöt tiedon pohjalta syntyville liikenteen sähköisille palveluille liikennelabra -kokeilun pohjalta. Liikenteen tietorakenteet ja -varannot. Valmistellaan liikenteen tietovarantostrategia, joka sisältää tietojen yhteiskäyttöisyyden, keruun ja omistajuuden ja tehdään sen pohjalta tarvittavat lainsäädäntöuudistukset. Varmistetaan tietopohja ja –rakenteet uusille liikenteen palveluille. Varmistetaan, että toimintaympäristö tukee tiedon varaan syntyvien liikenteen uusien palveluiden ja markkinoiden edelleen kehittymistä. Liikenteen tietorakenteet ja -varannot. Kärkihankkeena valmistellaan liikenteen tietovarantostrategian valmistelu, joka sisältää tietojen yhteiskäyttöisyyden, keruun ja omistajuuden ja sen tehdään sen pohjalta tarvittavat lainsäädäntöuudistukset. Säädöksin, osana liikennelainsäädännön laajempaa uudistusta (liikennekaari), mahdollistetaan, että uusien laaja-alaisten palveluiden syntymiselle on käytettävissä palvelujen syntymiseen tarvittavat tiedot. Luodaan Suomesta kansainvälisesti johtava tiedon varaan syntyvien liikenteen uusien palveluiden osaamis- ja kehittämisalue.


  • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
  • Tämä kohta on liian abstraktilla tasolla, jotta siihen voisi ottaa kunnolla kantaa. Mitä oikein tarkoitetaan "Liikenteen tietorakenteilla ja -varannoilla"? Ajoneuvorekisteriä ja LAM-pisteiden dataa ... vaiko kenties kattavaa rekisteriä kansalaisten liikkumisesta, tmv?
Lähtökohdan tulee olla, että yksilöllisiä liikkumistietoja ei edes luoda, säilyttämisestä puhumattakaan. Ajoneuvorekisterikin sisältää henkilötietoja, joten sen käyttöä tulee hallinnoida tarkoin. Onko ylipäänsä välttämätöntä rekisteröidä ajoneuvojen omistajatietoja - eikö pelkkä tieto vastuullisesta haltijasta riitä viranomaistarpeita varten?
LAM-pisteiden data on anonyymiä ja sitä ei voi yleensä yhdistää henkilöön. Yksittäisiä havaitoja ei kuitenkaan tulisi jakaa yleisesti, koska hiljaiseen aikaan yksittäistäkin autoa saattaa olla mahdollista seurata. Tietojen tulisi olla vapaasti hyödynnettävissä 5-15 min keskiarvoistettuina.
  • KOhta Rohkea: lause 'palvelujen syntymiseen tarvittavat tiedot' tiedot sanan tilalle tietovarannot
  • Suomesta luodaan euroopan johtava liikenteen tiedon hyödyntämisen esimerkkimaa ja tietopalveluiden innovaatio alusta.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Liikenteen ohjaus

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Tieto ja digitalisaatio liikenteessä
Liikenteen ohjaus. Selvitetään tie- ja rautatie- ja meriliikenteen ohjauksen yhteistyömahdollisuudet, myös kaupunkien liikenteenohjaustoimintojen osalta. Liikenteen ohjaus. Yhdistetään tie- ja rautatie- ja meriliikenteen ohjaustoiminnot. Tarkastellaan myös kaupunkien liikenteen ohjaustoimintoimintojen kytkeminen osaksi tätä kokonaisuutta. Liikenteen ohjaus. Järjestetään valtion ja kuntien tieliikenteen ohjaus sekä meriliikenteen ohjaus yhtiömuodossa toimivaksi.


  • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
  • ...Tie-, rautatie- ja meriliikenteen ohjaustoimintojen yhdistäminen nykyisillä resursseilla tulee olemaan täydellinen katastrofi johtuen alojen täydellisesti erilaisuudesta asiantuntemuksen suhteen. Trafin organisaatiorakenne ja toimintakyky nykyisellään on erinomainen esimerkki tästä kehityssuunnasta. Jokaisella alalla olevien valtion toimijoiden yhdistäminen saman katon on uskoakseni kustannustehokkain ja järkevin ratkaisu. Merenkulun alalla tämä tarkoittaisi jäänmurron, väylänhoidon, luotsauksen, VTS:n ja Trafin kyseisen yksikön yhdistämistä. Uutta toimijaa voitaisiin vaikka innovaatisesti nimittää Merenkulkuhallitukseksi tai vaihtoehtoisesti Merenkulkulaitokseksi.

Lapin ELY: Ohjauksen muuttaminen yhtiömuodossa toimivaksi ei ole tarpeellista, koska todennäköisesti ansaintalogiikasta tulee ylivarma tulonlähde ja vastuukysymyksissä yhtiömuotoinen toiminta ei ole soveltuvin tähän kohtaan.

  • Onko tämä paras kohta tälle liikenteenohjauksen asialle? Eikö tulisi olla ennemmin infran tai liikenteen palvelumarkkinan alla? Verrattuna muiden osioiden tarkkuustasoon, jäänmurto käsitelty melko yksityiskohtaisesti?

Saatetaan liikenteen ohjaustoiminnat käsittää tässä vähän eri tasoisina, mutta ainakin tieliikenteessä ei asiakasta taida kiinnostaa kenen (valtion, kunnan tai yksstyisen) ylläpitämä väylä on kyseessä, vaan hän tarvitsee yhtenäistä ja toimivaa ohjaus- ja informaatiojärjestelmää kulkisessaan liikenneverkossa.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Oma toimenpide-ehdotus

  • Lisää omat kommenttisi ja ideasi tämän rivin alle. Voit ottaa kantaa skenaarioittain (Edistyvä, Uudistuva, Rohkea) tai yleisesti.
  • ...Linkkejä

Paluulinkki katsauksen pääsivulle