Tiedostoformaatti - Duuma 2011

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunTiedostoformaatti

Venäjän keskusvaalilautakunnan sivuilta saadut äänestystiedot on pakattu tiedostoon tutkimuksen pääsivulla. Tiedosto sisältää 95067 riviä, joilla on äänestyspaikkojen tiedot ja 29 saraketta, joiden sisältö on selitetty alla englanniksi. Sarake nro 1 sisältää alueellisen koodin, jotka on esitetty paikannimien avulla täällä. Kooditetut alueet ovat laajempia kokonaisuuksia, joista osa on pilkottu pienemmiksi varsinaisesssa äänestysdatatiedostossa. Tekstit on tuotettu Google-kääntäjän avulla joten käännöksissä voi olla virheitä.

Data format

The contents of the Russian CSC data file which can be downloaded through a link at the main page of the assessment has the following structure: Its rows contain the voting information of the 95067 election commissions and its 29 columns are are numbered from 1-29. Column 1 contains the regional code which are explained in terms of geopgraphic names here. Some of these regions are subdivided further in the election data file. The English version has been translated with Google translator and may contain mistakes.


 The election results
 Elections to the State Duma of the Federal Assembly of the Sixth Convocation
 Date of vote: 12/04/2011
 Name of the Election Commission 	Babayevskaya
 Date and time of signing the protocol 5/12/2011 9:00:00

#Column	Name	Translation of topic
V1   Regional code
V2   Name of the Region
V3   Number of the election commission
V4   Web address of the commissions results
V5 	nVoters	Number of voters included in voters list 
V6 	nBallots	The number of ballots received by the precinct election commission 
V7 	nBallotsEarly	The number of ballots issued to voters who voted early 
V8	nBallotsPolling	The number of ballots issued to voters at the polling 
V9	nBallotsOutside	The number of ballots issued to voters outside the polling station 
V10	nBallotsCanceled	The number of canceled ballots 
V11	nBallotsMobile	The number of ballots in mobile ballot boxes 
V12	nBallotsStationary	The number of ballots in the stationary ballot boxes 
V13	nBallotsInvalid	Number of invalid ballots 
V14	nBallotsValid	Number of valid ballots 
V15	nAbsBallots	The number of absentee ballots received by the precinct election commission 
V16	nAbsBallotsPolling	The number of absentee ballots issued to voters at a polling station 
V17	nAbsBallotsVoted	The number of voters who voted with absentee ballots at a polling station 
V18	nAbsBallotsUnused	The number of the unused absentee ballots 
V19	nAbsBallotsTerr	The number of absentee ballots issued to voters of the territorial election commission 
V20	nAbsBallotsLost	Number of lost absentee ballots 
V21	nBallotsLost	The number of lost ballots 
V22	nBallotsNotrec	The number of ballots not recorded in obtaining 
V23 	nVotesJustRussia	1. Political party JUST RUSSIA 
V24	nVotesLibDemocr	2. Political Party "Liberal Democratic Party of Russia" 
V25	nVotesPatriots	3. Political Party "PATRIOTS OF RUSSIA" 
V26	nVotesCommunist	4. Political party "Communist Party of the Russian Federation" 
V27	nVotesUniDemocr	5. A political party "Russian United Democratic Party" Yabloko " 
V28	nVotesUniRussia	6. All-Russian Political Party "UNITED RUSSIA" 
V29	nVotesCaseRight	7. All-Russian Political Party "CASE RIGHT" 

Alkuperäinen venäjänkielinen teksti on annettu alla (sarakkeet 5-29):

Original text in Russian (for columns 5-29):

Версия для печати
Сводная таблица результатов выборов
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Дата голосования: 04.12.2011
Наименование Избирательной комиссии 	Бабаевская
 Сводная таблица результатов выборов 	 
	Сумма
V5 	Число избирателей, внесенных в список избирателей 	18947
V6 	Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 	17294
V7 	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 	0
V8 	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 	9001
V9 	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 	1761
V10 	Число погашенных избирательных бюллетеней 	6532
V11 	Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 	1761
V12 	Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 	8995
V13 	Число недействительных избирательных бюллетеней 	201
V14 	Число действительных избирательных бюллетеней 	10555
V15 	Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 	795
V16 	Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке 	549
V17 	Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 	346
V18 	Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 	246
V19 	Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 	94
V20 	Число утраченных открепительных удостоверений 	0
V21 	Число утраченных избирательных бюллетеней 	0
V22 	Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 	0
V23 	1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
V24 	2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России"
V25 	3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
V26 	4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"
V27 	5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
V28 	6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
V29 	7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"


Datan lataus

Alla olevaa koodia on käytetty lataamaan äänestystiedot OpasnetBase-tietokantaan muuttujaksi act_id = 3437 koodi ei toimi ilman tiedostoa)

Data handling

This code was used to upload the result version act_id = 3437 (the code does not work online, because a data file is needed.).

+ Näytä koodi


Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>