Teknologiaennakointi terveydestä ja hyvinvoinnista

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunRajaus

Kysymys

Mitkä ovat terveyteen ja hyvinvointiin mahdollisesti merkittävästi vaikuttavia teknologiamuutoksia? Miten nämä muutokset vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin ja miten niitä pitäisi ennakoida?

--#: Tässä pitäisi näkyä päättäjän tahdonilmaus paremmin, eli se,

 • miksi tätä halutaan selvittää,
 • mitä vaikutuksia pyritään saamaan aikaan tällä tiedolla, ja
 • millä päätöksillä noihin vaikutuksiin pyritään? --Jouni Tuomisto 6. maaliskuuta 2013 kello 13.21 (EET)

Teknologiamuutokset voivat koskea materiaaleja, välineitä, toimintatapoja, järjestelmiä ja niiden vaatimia laitteita, rakennuksia, tiloja ja väyliä ja niin edelleen. Pois rajataan terveydenhuollon hoitoväline-, menetelmä- ja lääketeknologia.

Osallistujat ja osallistuminen

Kumpaankin vaiheeseen kutsutaan mukaan eri alojen asiantuntijoita myös terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiskentän ulkopuolelta.

Osallistua voi osallistumalla ennakointityön seminaareihin tai osallistumalla keskusteluun netissä. Käytössä on kaksi työskentelytilaa:

 • Tämä Opasnetin sivu, johon kootaan sähköiseen muotoon eri tilaisuuksissa ja sähköisissä medioissa käyty keskustelu.
  • Keskustelua käydään myös tämän sivun keskustelusivulla D↷.
 • Google-dokumentti, johon kerätään ajankohtaisia ehdotuksia, kommentteja ja uutta sisältöä aiheesta. Sisältöä siirretään tälle Opasnetin sivulle sopivissa paloissa, mutta aina Googlessa pidetään yllä joitakin ajankohtaisia keskusteluja. Google-dokumentti

Myös tämän sivun sisältöä voi jatkuvasti kommentoida Google-dokumentissa, tämän sivun alalaidassa olevalla kommentointitoiminnolla tai hankkimalla käyttäjätunnuksen ja editoimalla suoraan tätä sivua.

Oletettu käyttö ja käyttäjät

 • Ensimmäisen vaiheen tulokset esitetään THL:n Terve-SOS –tapahtumassa 15.-16.5 2013
 • Toisen vaiheen tulokset julkistetaan SOTERKOn tutkimuspäivän ohjelmassa syyskuussa 2013.

Raportointi

Työ on ehdotettu raportoitavaksi osana Suomen tulevaisuusselontekoa 2030. Käytännössä tämä edellyttäisi, että voimme ko. sivuston ylläpitäjien kanssa sopia, että meidän materiaalimme päivitetään osaksi kyseistä sivustoa. Toistaiseksi ei ole tietoa, onnistuuko tämä.

Vastaus

SOTERKO-tutkimusyhteenliittymä (THL, TTL ja STUK)

Teknologiaennakointi 2013

Teksti kopioitu 28.3.2013 sivulta [1]

TEKNOLOGIAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN VUOTEEN 2020

SOTERKO-yhteenliittymä toteuttaa vuoden 2013 kevyen ennakointikierroksen teknologian muutoksen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Kaksivaiheisen työskentelyn ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan terveyteen ja hyvinvointiin mahdollisesti merkittävästi vaikuttavia teknologiamuutoksia ja toisessa vaiheessa tarkennetaan kuvaa näistä terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Kumpaankin vaiheeseen kutsutaan mukaan eri alojen asiantuntijoita myös terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiskentän ulkopuolelta.

Ensimmäisen vaiheen tulokset esitetään THL:n Terve-SOS –tapahtumassa 15.-16.5 2013

Toisen vaiheen tulokset julkistetaan SOTERKOn tutkimuspäivän ohjelmassa syyskuussa 2013

Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta merkittäviä teknologiamuutoksia voi tapahtua hyvin monilla eri aloilla. Lisää listaan tärkeinä pitämiäsi asioita, täydennä eri kohtia tarkentavin perusteluin tai ehdota jonkin kohdan poistamista perustellusti. Älä siis poista sisältöä vaan täydennä!

Asuminen

 • Asuntojen ja työtilojen erityyppiset homeongelmat aiheuttavat lisääntyvää oireilua. Uudet diagnosointitekniikat mahdollistavat oireiden kytkemisen altistukseen, ongelmien paremman ennalta tunnistamisen sekä oireilevien hoidon ja korjaustoimien tehokkaamman kohdentamisen
 • Energiatehokkuuden parantaminen onnistutaan valtaosassa rakentamista yhdistämään rakennusten terveellisyyteen. Osa energiatehokkaista rakennuksista osoittautuu suunnitteluvirheiden tai puutteellisen huollon takia “homepommeiksi”
 • Vihreät seinät ja muut kasvillisuutta hyödyntävät sisustuselementit tuottavat kotien, työpaikkojen ja julkisten tilojen sisätiloissa ja puoliavoimissa tiloissa “ekosysteemipalveluita”, parantavat ilmanlaatua, vähentävät melua, lisäävät koettua hyvinvointia, mahdollisesti parantavat myös ihmisten immuunipuolustusjärjestelmää altistamalla hyödyllisellä tavalla mikrobeille.
 • Vuonna 2015 THL ja Tekes käynnistävät hankkeen jossa kehitetään robottituoli, joka pystyy nousemaan ja laskeutumaan turvallisesti kerrostalojen portaikoissa. Toimivat versiot tulevat testikäyttöön vuonna 2018 ja Kela käynnistää niiden lainauspalvelun vuonna 2021. Positiiviset vaikutukset kumuloituvat, kun samaan aikaan otetaan käyttöön automaattisesti joko kännykkällä tai RDF-sirulla tai vastaalla tunnistuksella avauttuvat ovet ja asunnon lukitukset. Vaikutukset: Kalliit hissiremontit voidaan unohtaa. Taloyhtiöissä ei synny ristiriitoja vanhojen ja nuorten asukkaiden kesken. Vanhusasukkaiden ahdistus vähenee, kun he eivät ole toisten armeliaisuuden varassa. eli mielenterveydelliset terveysvaikutukset TH212 ja hyvinvointivaikutukset HV213. Todennäköisyysarvio 4 tai 5 (18.3.2013)
 • Sähköiset pyörätuolit ovat käytettävissä joustavasti Kelan lainapalvelun kautta juuri tarpeen mukaisen ajan. Vaikutukset: Syystä tai toisesta liikuntaesteisten mahdollisuudet nauttia lähiympäristöstä kasvavat valtavasti TV 113 HV 113 (18.3.2013)


Liikenne

 • Robottiautot vähentävät kokonaisliikennettä, pistävät paljon ihmisiä työttömäksi ja parantavat ajokortittomien liikkumismahdollisuuksia olennaisesti.
 • uusi tietotekniikka mahdollistaa joustavan kimppakyyditsemisen.maaseudulla ja pendelöinnissä. Pienet kyytimaksut rinnastetaan metsämarjojen verovapaaseen myyntiin. Vaikutukset Autottomien talouksien asiointi- ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät huomattavasti. Tällä on huomattavia terveys ja hyvinvointivaikutuksia. TH 212 ja HV 212. Todennäköisyys 3 (18.3.2013)
 • VR ja käytettyjen autojen kauppiaat kehittävät järjestelmän, jossa perjantaina klo 20.13 Mäntyharjun asemalla minua odottaa auto, jolla ajelen viikonlopuksi Hirvensalmelle. Palautan auton samaan paikkaan ja hyppään junaa sun, klo 22.13. Vaikutukset Oikeansuuntaista toimintaa ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi. HV 311 Todennäköisyys 3 (18.3.2013)


Matkailu

 • Virtuaaliset elämysmaailmat korvaavat radikaalisti fyysistä matkailua. Tähän vaikuttaa sekä ICT:n nopea kehitys että elämäntyylien nopea muutos ja “diginatiivien” nousu valtaryhmäksi. Sosiaalinen levottomuus ja ympäristömuutokset vähentävät monien monien nykyisten matkailukohteiden houkuttelevuutta.
 • Pimeys ja hiljaisuus nousevat Suomen matkailuvaltiksi, joka houkuttelee elämyshakuisia ja maksukykyisiä turisteja. LED-tekniikka ja muu uusi valaistustekniikka on hävittänyt pimeyden pysyvästi kaikilta tiiviisti asutuilta ja vaurailta alueilta. Yövalaistuksen haitat ihmisten elimistölle ja muulle luonnolle osoittautuvat merkittäviksi.


Työnteko: etätyö, välineet

 • Automatisaatio, robotiikka, erilaiset älykkäät sovellukset vähentävät edelleen “perinteistä” ihmisten tekemää työtä. Työnteon ja vapaa-ajan ero hämärtyy useimmilla aloilla. Talouden kehitys irtautuu entisestään reaalituotannosta ja myös palkkatyön käsite alkaa menettää merkitystään. Kaikki työ perustuu loputtomasti kierrätettäviin tai uusiutuviin materiaaleihin ja ehtymättömiin energianlähteisiin.

Lääkkeet

 • maksukykyisten vaivoihin kehitetään yhä uusia lääkkeitä samalla kun ihmisten eliniän kasvu sekä ympäristömuutokset altistavat ihmisiä yhä uusille vaivoille. Väestön terveyserot kasvavat

Hoitomenetelmät


Terveysuhkien tunnistaminen

 • Isojen systeemisten terveysuhkien kuten ilmastonmuutoksen ennakointi ja hallinta paranee, jos yhteisölliset päätöksenteon tukijärjestelmät paranevat riittävästi ja alkavat ohjata yhteiskuntien päätöksentekoa.
 • Seuranta- ja ennakointijärjestelmien parantuminen sekä tutkimustiedon lisääntyminen mahdollistavat merkittävien terveysuhkien tunnistamisen (esim. bakteeriresistenssi), mutta ihmisten sosio-psykologiset ominaisuudet ja päätöksentekojärjestelmät estävät tämän tiedon tehokasta käyttöä päätöksenteossa. Viestit menevät edelleen perille vasta katastrofien jälkeen.
 • Kuumeneviin kesäpäiviin lääkärit alkavat määrätä lämpöpumppuja, joita myös Kela vuokraa ikäihmisille kerrostaloasuntoihin. Ensin niistä tehdään hiljaisempia. Kaukokylmän käyttö yleistyy myös asuintaloissa. Vaikutukset: Helteestä johtuvat sairastumiset vähenevät. Ilmastovaikutukset voivat olla negatiivisia nettolaskelmana. TH 21 HV Todennäköisyys 2-3 ( 21.3.2013)


Ihmisten välinen yhteydenpito

 • Toisaalta yksilöllistyy ja toisaalta lisääntyy: ihmisten on entistä helpompi pitää yhteyttä juuri ja vain niihin ihmisiin joihin haluaa.


Ruoka ja juoma

 • Kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä maataloudessa rajoitetaan nykyistä enemmän, ja tavanomaisessa maataloustuotannossa siirrytään integroituun kasvinsuojeluun (todennäköisyys 4). Viljelijöiden altistus kemiallisille torjunta-aineille vähenee (TV 111-112), ja tavanomaisesti tuotettujen elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät pienenevät (TV 311).
 • Maatalouden keskittyminen alueellisesti ja suurempiin yksiköihin sekä alueellinen erikoistuminen jatkuu (todennäköisyys 4). Yhä harvempi ihminen on kosketuksissa maatalouden tai kotieläimien kanssa, mikä lisää allergioita (TV 321-322). Ruoan tuotannosta etääntymisellä on myös negatiivinen vaikutus luontosuhteeseen (HV 321-322).
 • Keskittymisen ja pitkien jakelukanavien rinnalla kehittyneissä maissa on näkyvissä myös vastakkainen kehityssuunta kohti paikallisen ruoan arvostusta ja vaihtoehtoisia jakelukanavia: lähiruokapiirit lisääntyvät etenkin nuorten koulutettujen aikuisten keskuudessa (todennäköisyys 4). Myös yhteisöllinen maatalous (community supported agriculture) lisääntyy (todennäköisyys 3). Paikallisissa ruokajärjestelmissä läpinäkyvyys, ympäristön huomioiminen ja toimijoiden välinen luottamus lisäävät hyvinvointia (HV 112/212).
 • Lihantuotanto ja -kulutus kasvavat globaalisti (todennäköisyys 3). Nopeinta kasvu on kehittyvissä maissa, joissa monien elintaso nousee. Lihan osuuden kasvu ruokavaliossa lisää monia sairauksia (TV 322). Lihantuotannon kasvu myös heikentää köyhimpien ruokaturvaa (TV 222), koska se kuluttaa maa-alaa ja muita luonnonvaroja kasvintuotantoa enemmän nostaen näin ruoan hintaa.
 • Elintarvikkeet suunnitellaan yhä tarkemmin vastaamaan tiettyjen kuluttajaryhmien toiveita (laihdutusdieetit, terveysvaikutteiset elintarvikkeet, allergiat, kasvissyönti, vegaanius, uskonnolliset rajoitukset) (todennäköisyys 4). Prosessoitujen elintarvikkeiden käyttö lisääntyy (todennäköisyys 4), mikä voi heikentää vastustuskykyä ja lisätä allergioita (TV 321). Kauppojen tuotevalikoima kasvaa, mutta samaan aikaan ravinto saattaa tosiasiassa yksipuolistua (TV 321), sillä prosessoiduissa elintarvikkeissa toistuu pieni joukko edullisia ja monikäyttöisiä raaka-aineita.
 • Makean veden väheneminen johtaa konflikteihin, vesipakolaisuuteen ja köyhillä alueilla saastuneen veden käyttöön maataloudessa tai juomavetenä (todennäköisyys 3, TV 223, HV 223). Maatalouden käyttämään veteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota: otetaan käyttöön tehokkaampia kastelumenetelmiä ja kasvilajeja ja lajikkeita, jotka käyttävät vettä tehokkaasti (todennäköisyys 3, lievittää edellisiä negatiivisia vaikutuksia - TV 212, HV 212). Elintarvikkeisiin lisätään merkintä, joka kertoo, paljonko niiden tuottamiseen on käytetty vettä.
 • Kaupunkiviljely lisääntyy globaalisti kaupungistumisen ja hyvän viljelymaan vähenemisen seurauksena (todennäköisyys 3). Ruokaa kasvatetaan joutomailla ja talojen katoilla, jolloin ruoan raskasmetallipitoisuudet voivat kohota. Saastuneen maan käyttö viljelyssä on suurempi ongelma (TV 221-222) kuin ilmansaasteet, jotka yleensä lähtevät pesemällä (TV 221 tai ei lainkaan).
 • Viljeltävien kasvilajien ja lajikkeiden sekä kasvatettavien kotieläinrotujen määrä vähenee (todennäköisyys 6), mikä heikentää ruokaturvaa toimintaympäristön muuttuessa: Ilmastonmuutos sekä fossiilisten polttoaineiden, lannoitefosforin tai muiden uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen pakottaa muuttamaan nykyisiä maatalouden käytäntöjä, mutta kaventunut viljelykasvien ja kotieläinten geeniperimä vaikeuttaa maatalouden sopeutumista (TV 322). Geenivarojen ohella katoaa ruoan tuotantoon ja käyttöön liittyviä paikallisia tietoja ja taitoja (HV 321-322).


Tiedonhankinta ja tiedonkäyttö


Tiedontuotanto

 • open data ja open access vakiintuvat normaalikäytännöiksi, mikä mahdollistaa yhdessä kehittyneiden tiedonseulonnan menetelmien kanssa tiedon paremman jalostamisen. Laadullisen tiedon avoimuus ei etene yhtä nopeasti kuin määrällisen tiedon.


Päätöksentekokäytännöt

 • Katso myös terveysuhkien tunnistaminen.


Terveyspalvelut: tuotanto ja käyttö

 • Terveydenhuollon tietojärjestelmät voivat kehittyä ratkaisevasti paremmiksi, mutta tämä edellyttää luopumista sellaisesta haaveesta, että olisi vain yksi iso kaikenkattava järjestelmä. Sen sijaan realistista on rakentaa lukuisten järjestelmien kokonaisuus, jossa tiedonsiirron rajapinnat on huolella mietitty ja ratkaistu sujuvasti.


Sosiaalipalvelut: tuotanto ja käyttö


Yhdyskuntarakenne

 • Riippuvuus motorisoidusta yksityisliikenteestä lisääntyy yhdyskuntarakenteen hajautuessa edelleen (erityisesti kasvukeskusten liepeillä). Suurimmissa väestökeskittymissä tehokas joukkoliikenne vähentää lihasvoimin liikkumista. Samanaikaisesti ihmisten elämäntyylit suosivat vähäistä arkiliikuntaa. Väestön terveyserot kasvavat kun vain osa ihmisistä panostaa riittävästi erilliseen kuntoliikuntaan.


Terveysuhkien torjunta


Arkinen turvallisuus

 • Tiedonvälityksen tehostuminen mahdollistaa sekä paremman ympäristön terveyshaittojen välttämisen, että tuottaa perusteettomia pelkoja, koska riskitietoisuus ei lisäänny yhtä nopeasti kuin riskitiedotus.


Arkisen selviytymisen apuvälineet

 • Vanhusten tekniset apuvälineet lisääntyvät, kun nykyiset 60-vuotiaat, jotka ovat jo oppineet tietotekniikan perusteet töissä, vanhenevat.

Perustelut

Tämänhetkinen vastaus on alustava listaus keskustelun pohjaksi.

Lisää perusteluja Google-dokumentissa.

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>