Teemasivu:Hiilineutraali Helsinki

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Arviointeja hiilineutraaliin Helsinkiin liittyen

Ilmastotoiminnan osa-alueita


HUOM! Osa sivuilsta liittyy Suomen hallitusohjelmaan 2011. Katso tarkemmin Teemasivu:Hallitusohjelma

Ympäristöterveys

Kosteus- ja hometalkoot | Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi | Kansallinen terveydensuojeluohjelma, jonka tavoitteena on ympäristöterveyshaittojen arviointi ja vähentäminen. | Kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma | Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden torjuminen | Mikrobilääkeresistenssin torjuminen

Liikenne- ja viestintäpolitiikka

Julkisen sektorin keräämän tiedon yleinen saatavuus Suomessa | Laajakaistaverkko- ja älyliikennepolitiikka Suomessa | Liikenneväyläpolitiikka ja rakennettu ympäristö Suomessa | Joukko- ja työmatkaliikenteen kehittäminen Suomessa | Politiikkatoimien vaikuttavuusarviointi Suomessa |

Ilmasto- ja energiapolitiikka

Energiapolitiikka | Ilmastopolitiikka |

Ympäristöpolitiikka

Luonto ja yhteiskunta | Vesiensuojelupolitiikka

Hiilineutraali Helsinki Opasnetissä

Opasnet on wiki-pohjainen verkkosivu ja työtila yhteiskunnallisten päätösten auttamiseksi. Tämä teemasivu sisältää lyhyen johdannon aiheeseen ja linkkejä sivuihin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta. Tieto on jäsennetty palvelemaan tieteellistä tarkastelua ja poliittista hyödyllisyyttä samanaikaisesti. Voit tehdä alkuperäistutkimusta, tallentaa tietoa, rakentaa malleja ja tehdä päätösarviointeja ja keskustella kaikesta tästä yhdessä työtilassa. Sinä voit aloittaa uuden arvioinnin sinua kiinnostavasta aiheesta tai osallistua olemassaolevaan arviointiin.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma.

Kuka tahansa voi ratkoa yhteisiä ongelmia. Opasnet on sinun ja meidän yhteinen työtila niiden ratkomiseen.

Hiilineutraaliin Helsinkiin liittyviä sivuja
(muokkausjärjestyksessä)