Suomen energiantuotannon ilmastovaikutusten arviointi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunKysymys

Mitkä ovat Suomen energiantuotannon ilmastovaikutukset?

Vastaus

Perustelut

Osamalli (skenaariot 1-3)

CO2 päästöt

Toteutuvien ydinvoimaloiden määrä Ydinvoimaloiden yhteenlaskettu tuotanto (TJa-1) Korvaava energianlähde Korvaava tuotanto (TJa-1) Korvaavan tuotannon tehokkuus Korvaavan tuotannon päästökerroin (MgTJ-1) CO2 päästöt (Mga-1)
2 94608 0 0 0
1 47304 puu 47304 0,35[1] 109,6 [2] 1,5 * 107
turve 0,35[1] 105,9 [2] 1,4 * 107
kivihiili 0,42[1] 98,3 [2] 1,1 * 107
0 0 puu 94608 0,35[1] 109,6 [2] 3,0 * 107
turve 0,35[1] 105,9 [2] 2,9 * 107
kivihiili 0,42[1] 98,3 [2] 2,2 * 107
 • Suomen kokonaiskasvihuonepäästöt olivat vuonna 2008 noin 70 miljoonaa tonnia. 3 miljardin watin (GW) sähköntuotanto puulla tai turpeella toteutettuna tuottaisi noin 30 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka olisi yli 40% lisäys nykyiseen.
 • Suureet:
  • Tuotanto on laskettu terajouleina vuodessa (GW = GJs-1 = 60 * 60 * 24 * 365 * 10-3 TJa-1)
  • Päästökerroin = grammaa CO2 per megajoulea polttoprosessissa vapautuvaa energiaa (gMJ-1)
  • Tehokkuus = hyödynnetty energia / polttoprosessissa vapautunut energia
  • Päästöt ovat tonneina eli megagrammoina vuodessa (Mga-1)

Hinta

Toteutuvien ydinvoimaloiden määrä Korvaava energianlähde CO2 päästöt (Mga-1) Hinta per CO2 Mg(tonnia) päästökaupassa (€Mg-1) Hinta yhteensä (M€)
2 0 15 0
1 puu 1,5 * 107 0 0
turve 1,4 * 107 15 210
kivihiili 1,1 * 107 15 165
0 puu 3,0 * 107 0 0
turve 2,9 * 107 15 435
kivihiili 2,2 * 107 15 330
 • Hinnat ovat pyöristettyjä arvoja Euroopan päästökaupasta http://www.ecx.eu/
 • Puun polton päästöjen hinta on 0, koska puu on määritelty uusiutuvaksi ja hiilineutraaliksi energianlähteeksi EU politiikassa (sen päästökerroin lasketaan päästökaupassa 0:ksi).

Kaavat

päästö = päästökerroin * tarvittu energiamäärää vuodessa / laitoksen tehokkuus
hinta yhteensä = päästöt * hinta per päästö


Osamalli (skenaario 4)

Skenaariossa 4 tarkastelee kasvihuonekaasupäästöjä kokonaiselinkaarikustannuksen kautta. Tästä johtuen myös ydinvoiman tuotantoon liittyy päästöjä esim. uraanin louhinta, rakennus- ym. tekijöistä riippuen. Lähteenä on käytetty Pushker et al. (Environ. Sci. Technol. 2010 44, 4050-4062). Huom! Laskut vielä kesken...


Toteutuvien ydinvoimaloiden määrä Korvaava energialähde GHG-päästöt
2
1 puu 1,5 * 107 0 0
turve 1,4 * 107 15 210
kivihiili 1,1 * 107 15 165
tuuli 1,1 * 107 15 165
aurinko x * 107 x1 x2
vesivoima y * 107 y1 y2
e2 s3
0 b1 b4

Muuta

 • Kuinka paljon keskimääräinen henkilöauton käyttö tuottaa CO2-päästöjä vuodessa ja paljonko metsää tarvitaan tämän määrän sitomiseen? 20000 km/a (ajettu kilometrimäärä)* 200 g/km (CO2) = 4000 kg. Siten, X (tilavuus)*K (kerroin, jonka muunta runkotilavuuden koko puun biomassaksi) * B (kerroin, joka muuntaa biomassan hiileksi. Oletetaan että puolet on hiiltä) * 44/12 (hiilidioksidin ja hiilen molekyylipainojen suhde) = 4000 kg, missä K = 0.7051 106 g/m3 (mäntypuulle ja kuuselle K = 0.8139), B = 0.5. Ratkaisemalla X saadaan X = 3 m3. Kainuun korkeudella metsän vuosikasvu on n. 3.5 m3/hehtaari. Eli hehtaarin kokoinen männikkö riittää. Etelä-Suomessa metsä kasvaa nopeammin, n. 6 m3 hehtaaria kohden. (Kts. s. 64 Tiede 1/2009, www.tiede.fi).

Katso myös

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja