Suomen Partiolaisten toimintakulttuuri

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Suomen Partiolaisten toimintakulttuuri tarkastelee niitä toimintaperiaatteita, jotka Suomen Partiolaiset ry:ssä vallitsevat. Sivu yrittää tunnistaa ongelmakohtia ja tuottaa niihin ratkaisuja.

Kysymys

Mitkä ovat Suomen Partiolaisten toimintakulttuurissa asioita, jotka kaipaavat parantamista? Mitä ratkaisuvaihtoehtoja niihin on?

Rajaus

Tilanne Suomessa nykypäivänä. Tarkastellaan erityisesti niitä asioita, jotka ovat yhdistyksen omassa hallinnassa.

Tarkoitettu käyttö ja käyttäjät

Arvioinnin tarkoitus on tuottaa hyödyllistä tietoa partiotoiminnan organisoimiseksi. Suunnitellut käyttäjät:

 • SP:n hallitus (erityisesti pj Antti Tapanila)
 • SP:n partioneuvosto (erityisesti pj Petteri Juusola)
 • SP:n tehtävissä olevat luottamushenkilöt
 • SP:n (ja piirien) työntekijät
 • asiasta kiinnostuneet partiojohtajat.

Osallistujat

Kyseessä on avoin arviointi. Kuka tahansa saa osallistua.

Skenaariot

 • Ei määritelty toistaiseksi.

Vastaus

Ratkaisuvaihtoehtoja:

 • Salailu lopetetaan. Hallitus julkistaa kaikki päätöksensä ja perustelee ne julkisesti. Hallituksen ja partioneuvoston pöytäkirjat laitetaan SP:n kotisivuille vapaasti luettaviksi.
 • Avointa keskustelukulttuuria edistetään perustamalla sivusto, jossa voi vapaasti käsitellä partiopoliittisia kysymyksiä. Tämä sivu toimii sivuston aloituksena.

Perustelut

Ongelmallisia kohtia, jotka pitäisi nostaa tarkempaan tarkasteluun:

 • Salaileva kulttuuri: SP:n hallitus on julistanut useita käsittelemiään asioita salaiseksi. Näin hallituksen ulkopuolisten partiolaisten on vaikea seurata sitä, mitä itse asiassa on päätetty ja mitä on tarkoitus tehdä.
 • Epäluottamus hallituksen, työntekijöiden ja partioneuvoston välillä.
  • Hämeen ja Järvi-Suomen piirit ovat vaatineet ylimääräisen jäsenkokouksen koolle kutsumista. Piirit vaativat arvokeskustelua johtamistavoista sekä hallituksen puheenjohtajien Antti Tapanilan ja Heidi Jokisen erottamista.[1] R↻
  • Toisaalta FiSSc, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Lounais-Suomi, PäPa ja Uusimaa pitävät ylimääräistä jäsenkokousta tarpeettomana. R↻
 • Työkulttuuri Partiotalossa.
  • Partiotalon henkilökunnan vaihtuvuun on ollut poikkeuksellisen suurta viime vuosina.
  • Henkilökunnalla on poikkeuksellisen paljon sairauspoissaoloja.
  • On esitetty väitteitä huonosta työilmapiiristä ja jopa työpaikkakiusaamisesta.
  • Toiminnanjohtaja Liisa Sahi erotettiin helmikuussa 2010. Syitä ei kerrottu julkisuuteen. R↻ [1] [2]

Katso myös

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>