Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta[1] [2] [3]on Sosiaali- ja terveysministeriön alainen elin, jonka tehtävänä on edistää ja valvoa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa[4]. Ohjelma käynnistyy vuoden 2008 alusta (ohjelmakausi 2008 - 2011). Neuvottelukunnan tehtävä perustuu asetukseen.[5]

Neuvottelukunnan tehtävänä on

 • valmistella sosiaali- ja terveysministeriölle kansallisesti koottujen tavoitteiden perusteella esitys kansalliseksi kehittämisohjelmaksi
 • edistää ja seurata ohjelman toteutumista
 • tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle tarvittaessa ehdotuksia sellaisten suositusten ja ohjeiden antamiseksi, joilla voidaan edistää ja tukea kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista
 • tehdä ehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimintaan käytettävissä olevien määrärahojen kohdentamisesta kehittämistoiminnan eri painopisteille

Neuvottelukunnan yhteydessä toimivien jaosten tehtävänä on tehdä ehdotukset eri tahojen vastuulla olevista toimenpiteistä ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, valmistella tarvittavat toimenpiteet sekä seurata ja tukea niiden toteutumista.

Neuvottelukunnan tukena toimii viisi sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista johtoryhmää. Alueelliset johtoryhmät nimetään neljäksi vuodeksi kerrallaan, ja niiden alueellinen jako noudattaa erityissairaanhoidon erityisvastuualueita. Alueellisten johtoryhmien tehtävänä on tukea alueellaan kansallisen kehittämisohjelman valmistelua sekä edistää ja seurata osaltansa ohjelman toteutumista.[5]

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Pirjo Marjamäki, STM, puh. (09) 160 73228, pirjo.marjamaki@stm.fi.

Jaokset

Konsernijaos valmistelee ja sovittaa yhteen ne kehittämis- ja muut toimet, joilla hallinnonalan laitokset tukevat kuntia ohjelman toimeenpanossa ja valmistelee ohjelman toteuttamisen kannalta keskeiset valvonnan painopisteet sekä tekee toimintasuunnitelman valvonnan toteuttamiseksi. (Käytetty myös nimeä Sosiaali- ja terveydenhuollon alue- ja keskushallinnon ohjaus- ja valvontatoimenpiteitä valmisteleva jaos)

Kansalaisjaos välittää kansalaisten, asiakkaiden ja järjestöjen näkemykset ohjelman tavoitteiden valmisteluun ja toimeenpanoon sekä neuvottelee ja tekee ehdotuksia järjestöjen kehittämistoiminnan suuntaamisesta ohjelman toteuttamisen tukemiseen. (Käytetty myös nimeä Sosiaali- ja terveysjärjestöihin liittyviä asioita käsittelevä jaos)

Aluejaos kokoaa, sovittaa yhteen ja välittää kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden ehdotukset ohjelman tavoitteista ja tarpeellisista toimenpiteistä niiden toteuttamiseksi sekä tukee niiden toimien edistymistä alueilla, joista on sovittu kansallisesti. (Kutsuttu myös nimellä Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan aluejaos)

Jäsenet

(varajäsenet suluissa)

Neuvottelukunta

 • Puheenjohtaja: peruspalveluministeri Paula Risikko
 • Varapuheenjohtaja: valtiosihteeri Terttu Savolainen
 • osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, sosiaali- ja terveysministeriö (apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, sosiaali- ja terveysministeriö)
 • osastopäällikkö Kimmo Leppo, sosiaali- ja terveysministeriö (johtaja Tapani Melkas, sosiaali- ja terveysministeriö)
 • lääketieteen lisensiaatti Per Löv (valtiosihteeri Stefan Johansson, opetusministeriö)
 • johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto
 • varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Suomen Kuntaliitto (hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Suomen Kuntaliitto)
 • valtiosihteeri Ilkka Oksala, sosiaali- ja terveysministeriö (erityisavustaja Anna Manner-Raappana, sosiaali- ja terveysministeriö)
 • valtiosihteeri Katariina Poskiparta, työministeriö (erityisavustaja Tarja Parviainen, työministeriö)
 • kansliapäällikkö Kari Välimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (kehitysjohtaja Klaus Halla, sosiaali- ja terveysministeriö)


Konsernijaos

 • Puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kari Välimäki, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Kimmo Leppo, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylijohtaja Jukka Männistö, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (apulaisjohtaja Tarja Holi, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus)
 • osastopäällikkö Raimo Pantti, Lapin lääninhallitus (osastopäällikkö Marja-Leena Kärkkäinen, Oulun lääninhallitus)
 • pääjohtaja Pekka Puska, Kansanterveyslaitos (ylijohtaja Juhani Eskola, Kansanterveyslaitos)
 • pääjohtaja Vappu Taipale, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (ylijohtaja Matti Heikkilä, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus)
 • pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos (osaamiskeskuksen johtaja Hilkka Riihimäki, Työterveyslaitos)


Kansalaisjaos

 • Puheenjohtaja: osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja: toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto
 • Varapuheenjohtaja: johtaja Tapani Melkas, sosiaali- ja terveysministeriö
 • osastopäällikkö Janne Peräkylä, Raha-automaattiyhdistys (avustusvalmistelija Elina Varjonen, Raha-automaattiyhdistys)
 • toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus (Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskusliitto YTY ry)
 • apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, sosiaali- ja terveysministeriö (apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö)


Aluejaos

 • Puheenjohtaja: osastopäällikkö Kimmo Leppo, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja: varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Suomen Kuntaliitto
 • Varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö
 • osastopäällikkö Elli Aaltonen, Itä-Suomen lääninhallitus (osastopäällikkö Pekka Paatero, Länsi-Suomen lääninhallitus)
 • apulaiskaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulun kaupunki (sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Mäkirunsas, Oulun kaupunki)
 • tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampereen kaupunki (sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotantojohtaja Päivi Sillanaukee, Tampereen kaupunki)
 • sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Meriläinen, Kuopion kaupunki (kehittämispäällikkö Tarja Miettinen, Kuopion kaupunki)
 • apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartiala, Turun kaupunki (sosiaali- ja terveysjohtaja Eero Vaissi, Raision kaupunki)
 • perusturvajohtaja Juha Metso, Espoon kaupunki (apulaiskaupunginjohtaja Jukka Salminen, Vantaan kaupunki)
 • johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto (hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Suomen Kuntaliitto)
 • toimitusjohtaja Tarja Myllärinen, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Minna Veistilä, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)
 • apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, sosiaali- ja terveysministeriö (johtaja Tapani Melkas, sosiaali- ja terveysministeriö)
 • johtajaylilääkäri Eva Salomaa, Lapin sairaanhoitopiiri (kuntayhtymän johtaja Pertti Palomäki, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky)
 • johtava ylilääkäri Marina Erhola, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön ky (johtava ylilääkäri Jarmo Lappalainen, Juva)
 • sosiaalijohtaja Alice Backström, Mustasaaren kunta (sosiaalijohtaja Päivi Ahonen, Joutsenon kunta)

Lähteet

 1. Hankerekisteri [1]
 2. [2]
 3. Muistio neuvottelukunnasta 7.6.2007 [3]
 4. [4]
 5. 5,0 5,1 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä 31.5.2007[5]