Salon kaupungin talousarvio

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rajaus

Salon kaupungin budjettitiedot 2010-2011 ositeltuna hierarkisesti sopivan resoluution omaaviin kokonaisuuksiin.


Määritelmä

Data

Linkki budjettidataan

Kausaliteetti

Yksikkö

Kaava

Esitä kaava algebrallisesti tai jollakin muulla selkeällä metodilla (esim. Analytica-koodi tagien <anacode></anacode> väliin).


Tulokset

Menolaji Kulut
It-asiantuntija 47 000
Sairaanhoitaja 39 500
Tk-lääkäri 86 000
Terveydenhoitaja 42 000
Fysioterapeutti 41 000
Lähihoitaja 34 500
Sosiaalityöntekijä 55 500
Koulukuraattori 55 000
Vammaisten hoitaja 27 500
Terveyspalvelut
Terveyskeskuksen päivystysmaksut 340 000e/vuosi
Terveyskeskuksen kulut 900 000e/vuosi
(yhden käynnin hinta 36,73)
Kotisairaanhoidon asiakasmaksut 55 000e/vuosi
Kotisairaanhoidon todelliset kulut 930 000e/vuosi
(yhden käynnin hinta 388)
Fysioterapian asiakasmaksut 350 000e/vuosi
Fysioterapian todelliset kulut 1 150 000e/vuosi
(käynnin hinta 92)
Puheterapian asiakasmaksut 3500e/vuosi
Puheterapian todelliset kulut 220 000e/vuosi
(käynnin hinta 81,48)
Hammaslääkärin asiakasmaksut 1 370 000e/vuosi
Hammaslääkärin todelliset kulut 4 900 000e/vuosi
(käynnin hinta 108)
Vanhuspalvelut
Vanhainkodin asiakasmaksut 4 350 000e/vuosi
Vanhainkotiasumisen todelliset kulut 17 650 000e/vuosi
(133e/päivä/asiakas)
Psykososiaaliset palvelut
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakaskäynnit 730 000 (käynnin hinta 243e)
Ehkäisevän päihdetyön tilaisuudet 140 000 (tilaisuuden hinta 933e)
Korvaushoidon hoitokäynnit 260 000 (käynnin hinta 72,22)
Mielenterveyskuntoutuksen asiakaskäynnit 235 000 (käynnin hinta 71,22)
Työtoiminnan toimintapäivät 810 000 (129e/asiakas/päivä)
Päihdehuollon ostopalveluiden kulut 2 450 000 (68,44/käynti)
Päihdehuollon asumispalveluiden hoitopäivät 78 000 (111e/hoitopäivä)
Sosiaalityö
Aikuissosiaalityön asiakaskäynnit 1 400 000 (257e/käynti)
Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet 4 650 000 (1661e/kotitalous)
Lastensuojelun asiakkaat 3 100 000 (6200e/asiakas)
Sijaishuollon asiakkaat 6 000 000 (37 500e/asiakas)
Lastenvalvonnan asiakkaat 205 000 (171e/asiakas)
Vammaispalveluiden asiakkaat 2 920 000 (1986e/asiakas)
Varhaiskasvatus
Päiväkotihoidon kulut 20 551 208 (12 089e/asiakas)
Perhepäivähoidon kulut 4 205 696 (11682e/asiakas)
Ryhmäperhepäivähoidon kulut 1 067 582 (15 251e/asiakas)
Esiopetus 2 658 166 (4379e/asiakas)
Kotihoidontuen ja kuntalisän asiakkaat 4 977 606 (6549e/asiakas)
Perusopetuspalvelut
Perusopetus 41 070 000 (7413e/oppilas)
(opetusryhmien keskikoko 18)
Erityiskoulut 3 273 000 (19253e/oppilas)
(opetusryhmän keskikoko 8)
Aamu- ja iltapäivätoiminta 1 300 000 (2534e/osallistuja)
Kesävirkistystoiminta 90 000 (200e/osallistuja)
2. Aste ja vapaa sivistystyö
Lukio 6 297 569 (6823e/opiskelija)
Aikuislukio 517 818 (5568e/opiskelija)
Kansalaisopisto 1 703 604 (262e/opiskelija)
Musiikkiopisto 960 845 (1583e/opiskelija)
Kulttuuripalvelut
Kansalaisaktiivisuuden tukeminen 397 413 e
Taidemuseo 505 832e
Taidekokoelmatyö 100 383e
Museopalvelut 231 235e + 205 041e
Kirjasto- ja tietopalvelut
Pääkirjaston kulut 1 850 000 (2,27/laina)
Lähikirjastojen kulut 1 270 000 (3,02/laina)
Kirjastoauton kulut 330 000 (1,78/laina)
Liikuntapalvelut
Ulkoliikunta-alueiden hoito 1 008 194 (18,29/asukas)
Ulkoliikunta-alueiden asiakasmaksut 4900e
Liikuntareittien hoito 162 500 (1826e/km)
Keinonurmi 100 671 (25,60e/aukiolotunti)
Jäähallit 516 382 (132e/aukiolotunti)
Jäähallin asiakasmaksut 17 000
Uimahalli 1 640 014 (7,84/asiakas)
Uimahallin asiakasmaksut 504 708
Uimarannat 246 322
Sisäliikuntatilat 1 711 204
Sisäliikuntatilojen asiakasmaksut 40 700
Koulujen salit 113 460
Ohjattu liikuntatoiminta 668 274
Ohjatun liikuntatoimen asiakasmaksut 137 500
Seura- ja järjestötoiminta (tuet) 296 188
Nuorisopalvelut
Nuorten illat 851 700
Leirikeskus 70 000
Leirikeskuksen asiakasmaksut 2500
Retki ja leiritoiminta 400 000
Retki- ja leiritoiminnan tuotot 48 000
Tuetut nuorisoyhdistykset 83 000 (26,7e/jäsen)
Erityisnuorisotyö 210 000
Nuorten työpajatoiminta 400 000 (5714e/osallistuja)
Bänditoiminta 90 000 (6000e/bändi)
Yhdyskuntatekniset palvelut
Liikenneväylien kunnossapito 2 648 254
Katuvalaistuksen ylläpito 916 640
Tarkkailtavat vanhat kaatopaikat 71 996
Venepaikat 12 780
Venepaikkojen asiakasmaksut 15 154
Puistojen ylläpito 1 468 666
Matonpesupaikat 41 552
Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu 1 003 398
Lupa- ja valvontaosasto
Rakentamiseen liittyvät luvat 1 150 000
Rakentamiseen liittyvät tuotot 300 000
Ympäristönsuojelun tarkastukset, luvat 651 090
Ympäristönsuojelun lupiin liittyvät tuotot 55 000
Löytöeläimet 16 000
Terveysvalvonnan tarkastukset ja luvat 424 102
Terveysvalvonnan tuotot 45 000
Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit 400 000
Eläinlääkinnän tuotot 40 000
Vesihuolto
Vedenjakelu 1 820 000
Vedenjakelun tuotot 3 700 000
Jäteveden puhdistus 2 050 000
Jäteveden puhdistuksen tuotot 4 200 000
Kaukolämpö
Kaukolämpö 9 864 000
Kaukolämmön tuotot 10 552 455
INVESTOINNIT 16 761 500
Sosiaali- ja terveystoimen talonrakennus
Moision vanhustentalon peruskorjaus 50 000
Lastensuojeluyksikkö 1 100 000
Isohärjänmäen asumisyksikön muutostyöt 200 000
Kasvatus- ja perheneuvolan siirto 180 000
Sivistystoimen talonrakennus
Hermannin koulun saneeraus 1 300 000
Suomusjärven kirjaston peruskorjaus 100 000
Kiikalan ent. kunnantalon saneeraus varhaiskasvatuksen tiloiksi 65 000
Nuorisotilojen saneeraukset (Kiikala, Kuusjoki, Suomusjärvi) 65 000
Teknisen toimen talonrakennus
Uusi kaupungintalo 4 500 000
Sammutusjärjestelmän asentaminen eri kiinteistöihin 300 000
Jakelukeittiön saneeraustyöt 50 000
Vuohensaaren kehittäminen 40 000
Energiansäästökorjaukset kaupungin kiinteistöihin 40 000
Kiinteistöjen hälytysjärjestelmän uusiminen 40 000
Kunnallistekniikka kaava-alueet
Somerontien yritysalueen kunnallistekniikka ja Niinistönkadun ja
Hämeenojankadun jatkeen uudelleen rakentaminen (kaupungin osuus)
400 000
Metsäjaanun teollisuusalue 100 000
Satumaan (Helenanpiha) katujärjestelyt 25 000
Muurlan keskusta (jokivarteen 21 tonttia) 110 000
Halikon hirvikallion alueen kunnallistekniikka (23okt, 8rivitalo) 300 000
Liikenneväylät
Uusien kaava-alueiden asfaltointi 500 000
Uudelleen päällystettävät kadut 250 000
Katuinfran saneeraus
Liikenneturvallisuuskohteet 40 000
Katujen kuivatus (kaivojen korjaus) 40 000
Huonokuntoisten kevyenliikenteenväylien kunnostus 100 000
Havun- ja tehdaskadun jalkakäytävien saneeraus 100 000
Ennalta arvaamattomien kohteiden katurakentaminen 50 000
Katuvalaistus
Uuden katuvalaistuksen rakentaminen 70 000
Katuvalaistuksen saneeraaminen 150 000
Katuvalaistuksen saneeraaminen yhteistyössä SSP/Fortum 150 000
Tielaitoksen hankkeet
Särkisalon Pengertien uusiminen 280 000
Ruokolinnan ja Isosuon yksityistien muuttaminen maantieksi 40 000
Tielaitoksen yhteishankkeet (liikennevalot, bussikatokset…) 20 000
Puistot
Heikkokuntoisten puistojen korjaus 50 000
Leikkipaikkojen peruskunnostus 60 000
Viitannummen rantapuiston suunnittelu ja perustus 80 000
Pärnämetsän-Somerikon leikkipaikka 60 000
Konsernipalveluiden irtain
Uuden kaupungintalon ensikalustaminen 1 000 000
Sosiaali- ja terveyspalveluiden irtain
Terveyspalveluihin siirrettävä EKG-laitteisto 11 500
Hammashuollon kolmen vanhan yksikön uusiminen 45 000
Tiipilän palvelukeskuksen ensikalustaminen 60 000
Sivistystoimen irtain
Perusopetuksen irtaimen omaisuuden hankinta 150 000
2.asteen ja vapaan sivistystyön irtaimen omaisuuden hankinta 30 000
Liikuntapaikkojen kaluston hankinta 30 000
Irtaimiston hankinta peruskorjattavaan Hermannin kouluun 475 000
Varhaiskasvatukseen hankittava irtain omaisuus 50 000
Nuorisotoimeen hankittava irtain omaisuus 15 000
Teknisen toimen irtain
Tekniseen toimeen keräävän harjalaitteen ja pakettiauton hankinta 50 000
Ravitsemuspalvelut
Ruokahuollon laitehankinnat peruskorjattuihin kohteisiin sekä
ruoan jakelu- tai valmistuslaitteiden uusiminen
100 000
Kaukolämpölaitos
Kaukolämpölaitoksen koneiden ja laitteiden uusiminen 50 000
Kaukolämpöverkoston lisärakentaminen 600 000
Kaukolämpölaitoksen mm. kaukolämpömittareiden kaukoluentajärjestelmän hankinta 50 000
Vesihuoltolaitos
Metsäjaanun teollisuusalueen vesihuollon rakentaminen 100 000
Muuran jokivarsialueen vesihuollon rakentaminen 90 000
Halikon hirvikallion alueen vesihuollon rakentaminen (23okt, 8rivitalo) 225 000
Uusien kaava-alueiden vesihuollon rakentaminen 50 000
Vesihuollon saneeraus
Vesijohtoverkoston saneeraus 400 000
Viemäriverkoston saneeraus 400 000
Vesijohtoverkoston uv-laitteet 50 000
Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä 50 000
Vesihuoltoverkoston kartoitus 50 000
Vesilaitoksen vedenottamoiden tekniikkatilojen korjaus 50 000
Haja-asutusalueiden vesihuolto
Haukkalan asuntoalueen vesihuollon jatkaminen 350 000
Kuusjoki-Pertteli yhdysviemäri, jolla johdetaan vedet keskuspuhdistamolle 400 000
Teijon alueen vesihuollon kehittäminen ja runkolinjan rakentaminen 50 000
Vesihuoltolaitoksen irtain
Vesihuoltolaitoksen irtain: asiakkaille asennettavat ja vaihdettavat vesimittarit ym. 60 000


Katso myös

Tänne kuuluvat linkit relevantteihin tietolähteisiin jotka eivät kuulu muuttujan määritelmään.


Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>

VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png