Ruokaepidemioiden määrä Suomessa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Altistuminen

Altisteen mittasuure ja yksikkö

Altistumisreitit ja rajaukset

Altistuneen väestön kuvaus. Arvio altistuvien lukumäärästä

 • Mukana kuvaus siitä, miksi ja miten tämä ryhmä muodostettiin
Best guess =
Min =
Max =

Altistuvien keskimääräinen altistus (excelissä sarake I)

 • Lukuarvo ja yksikkö
Best guess =
Min =
Max =

Tausta- tai kynnysaltistus (excelissä sarake J)

 • Lukuarvo ja yksikkö
Best guess =
Min =
Max =

Altistusvastefunktiot

Tärkeimpien vaikutusten valinta

 • Myös: mitä outcomeja ei arvioitu (kuolleisuus/sairastavuus)
 • Yksikkö
 • Mahdollisesti useampia vaikutuksia:


Vaikutus 1


Vaikutus 2

Riskinarviointimenetelmän kuvaus (excelissä sarake D)

 • epidemiologinen, eläinkoe- tai rekisteriperustainen

RR per altistumisyksikkö (excelissä sarake K)

 • Mahdollisesti useampi vaikutus ja siten useampi RR


Vaikutus 1
Best guess =
Min =
Max =


Vaikutus 2
Best guess =
Min =
Max =

Altistumisen vallitsevuus kohdeväestössä (excelissä sarake M)

 • Lukuarvo ja yksikkö

Eläindatalle yksikköriski (excelissä sarake L välilehdellä "eläindata")

 • Lukuarvo ja yksikkö

Eläindatalle altistuksen kesto (excelissä sarake K välilehdellä "eläindata")

 • Lukuarvo ja yksikkö

Kausaliteetti

 • Kuinka varmaa syy-yhteyden olemassaolo on?
Suora lainaus jostain kansainvälisestä (WHO, IARC, EPA ym.) tai suomalaisesta arviosta, jossa altisteen ja terveysvaikutuksen kausaliteettia on arvioitu.

Kuvaus keskeisistä epävarmuuksista

Katso myös

Viitteet