Postilaki

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunPostilaki tarkastelee kysymystä, millainen postilaki pitäisi Suomessa olla. Sivu perustuu sähköpostiin, joka lähetettiin kansanedustaja Antti Rantakankaalle ja viestintäministeri Suvi Lindénille 28.10.2010.

Kysymys

Hyvät Antti ja Suvi!

Viittaan tämänpäiväseen postilain luonnosta koskevaan Helsingin Sanomien uutiseen (HS 28.10.2010), jossa teidänkin nimenne mainittiin. Siksipä toivon, että teitä kiinnostaa tämä pohdintani.

Uutisen tiedoista päätellen lakiehdotuksessa on paha valuvika. Ymmärtääkseni lailla pitäisi olla ainakin tämmöiset tavoitteet:

 1. Laki takaa tasapuolisen kilpailutilanteen usealle toimijalle postitoimialalla Suomessa.
 2. Laki ei johda tilanteeseen, jossa valtio joutuu tahtomattaan maksumieheksi tilanteessa, jossa toimijoiden etu on kaataa kustannuksia valtiolle.

Uutisen perusteella lakiluonnos on ristiriidassa kummankin tavoitteen kanssa. Niinpä ehdotan uudenlaista lähestymistapaa.

Kysymys siis kuuluu: Millainen on postilaki, joka täyttää nuo kaksi ehtoa?

Vastaus

Lakiin pitäisi kirjata seuraavat pelisäännöt:

 1. Valtio määrittelee, mikä toiminta kuuluu postitoiminnan piiriin.
 2. Postinkuljetus avataan kilpailulle siten, että toiminta vaatii toimiluvan mutta lupa myönnetään jokaiselle nämä ehdot täyttävälle toimijalle.
 3. Toimiluvan ehtona on, että toimija sitoutuu varmistamaan, että sille jätetty posti menee perille määränpäähän kotimaassa (en ota kantaa ulkomaille menevään postiin tässä yhteydessä).
 4. Valtio määrää palvelutason alueelliselle kattavuudelle eli kuinka kauas lähetys on vietävä lähettämistä varten ja kuinka lähelle se tuodaan. Palvelutasovaatimukset ovat samat kaikille yrittäjille.
  • Valtio voi määrätä useita erilaisia palvelutasoja, jotka kaikki on tarjottava jollakin hinnalla. Ongelmattomin kuitenkin on yhden palvelutason järjestelmä.
 5. Postimaksun suuruuden toimija saa määrätä itse, mutta suuruus ei saa riippua määränpäästä, eli postimaksu tietyntyyppiselle lähetykselle tietyn toimijan toimittamana on koko maahan sama.
 6. Postimaksun on oltava tietynlaiselle lähetykselle sama riippumatta siitä, mistä ja minne Suomessa lähetys toimitetaan.
  • Valtio voi kohtuullistaa postilaitosyrittäjän asettamia hintoja joillekin palvelutasoille, jos on ilmeistä, että hinnoittelun tarkoituksena on lannistaa kuluttajaa käyttämästä kyseisen palvelutason tuotteita. (Yhden palvelutason mallissa tätä ongelmaa ei ole.)
 7. Toimija ei saa kieltäytyä tarjotusta toimeksiannosta, jos se on toimijan omien toimitusehtojen mukainen.
 8. Vapaasti saa kilpailla sellaisilla tekijöillä, joille ei ole erikseen määritelty palvelutasoa.
 9. Jos toimija ei halua rakentaa jakeluverkostoa kannattamattomalle alueelle, se ostakoon palvelut toiselta toimijalta markkinahintaan (muista kohta 5). Toteutustapa ei ole yhteiskunnan intresseissä vaan palvelutaso.
 10. Jos toimijan palvelutaso ei täytä postilain asettamia vaatimuksia, toimilupa perutaan.
 11. Kilpailuvirasto huolehtii siitä, että kilpailusääntöjä noudatetaan ja että asiakkaat ovat tietoisia palvelutasoista ja postitoiminnan luonteesta.
 12. Valtio ei tue järjestelmää taloudellisesti mitenkään.

Perustelut

Ehdotus perustuu intuitioon ja yleiseen ymmärrykseen peliteoriasta.

Väitän, että ehdottamani järjestelmä toteuttaa nuo alussa mainitsemani kaksi tavoitetta, toisin kuin nykyinen lakiehdotus.

Ajatustani saa vapaasti käyttää. Viittaaminen alkuperäislähteeseen on suotavaa.

Erityisesti minua kiinnostaisi kuulla perustelut, jos ehdotustani ei oteta huomioon lakivalmistelussa. Asiaa voi kommentoida vastaamalla tähän viestiin tai netissä http://fi.opasnet.org/fi/Postilaki

sähköisin viestintäterveisin,

Jouni

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Jouni T. Tuomisto: Postilaki. Ehdotus parannuksesta. Opasnet 2010. Viitattu 16.01.2021.