Pori

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Miten terveysvaikutusarviointi pitäisi huomioida kaupunkitason päätöksenteossa Porissa? Mitä kehityshankkeita on meneillään?

Vastaus

Perustelut

 • Seuraava Porin-pilotin suunnittelukokous Porissa 21.5.2013 klo 9.00 - 12.00. Kokous alkaa tutustumisella Isomäen alueeseen.

Riippuvuudet

Tärkeitä henkilöitä Porissa:

 • Päivi Kolehmainen, kaupunginvaltuutettu
 • Timo Aro, kehittämispäällikkö
 • Sirpa Kynäslahti, hyvinvointikoordinaattori
 • Vapaa-ajanjohtaja Kimmo Rinne
 • Heidi Rosenblad, ympäristötoimi
 • Aulis Laaksonen, apulaiskaupunginjohtaja

Data

Laskenta

Isomäen alueen kehittäminen<googlemap version="0.9" lat="61.475063" lon="21.769667" zoom="15"> 61.47679, 21.764667 Karhuhalli (urheiluhalli) 61.477641, 21.77031 Pesäpallostadion 61.47675, 21.774409 Porin stadion 61.472642, 21.765997 Maauimala 61.473775, 21.771061 Tennishalli 61.473542, 21.765311 Jäähalli 61.475858, 21.764088 Tekojäärata 61.474563, 21.774602 Diakonialaitos 61.473764, 21.77928 Satakunnan keskussairaala 61.468886, 21.779881 Lentokenttä 61.475444, 21.75765 Isomäentien-Raumantien alikulku. (Ely-keskuksen tavoitteena on vähentää liittymiä valtatiellä VT8.) </googlemap>

Kysymys

Mitkä ovat Isomäkeen liittyvän päätöksen X terveys- ja hyvinvointivaikutukset?

Täsmällistä päätöstä X ei ole vielä valittu, ja useita vaihtoehtoja on esitetty. Liikennejärjestelyt näyttävät tällä hetkellä aiheena todennäköisimmältä, mutta muitakin on listattu alla. D↷

 • Alueen liikennejärjestelyt, erityisesti Isomäentien-Raumantien (VT8) alikulku.
 • Alueen yleissuunnitelma, joka on vuodelta 1996 ja joka pitäisi päivittää.
 • Alueen tarkempi käyttösuunnitelma, joka on tuoreempi mutta joka niin ikään pitäisi päivittää.
 • Jäähallin uudistussuunnitelma.
 • Jatkuvat pienemmät ylläpito- ja investointipäätökset esimerkiksi pyöräteihin, pysäköintiin, piha-alueisiin bussien liikkumisen parantamiseksi tai metsänhoitoon liittyen.
 • Isomäen alueen kaupunkipuiston kehittäminen (urheilualue rajattaisiin tarkastelussa sivurooliin).

Vastaus

Perustelut

Alueella on mm. seuraavat toiminnot

 • Jäähalli
 • Pallohalli
 • Stadioni
 • Suuri parkkialue (joka pölyää)

Alueen kehittämisestä ja kehitystyöhön osallistumisesta ovat kiinnostuneet

 • Ympäristötoimi
 • Kaupunkisuunnittelu
 • Vapaa-ajantoimi
 • Liikenne
 • Satakunnan AMK
 • Hyvinvointikoordinaattori

Tärkeäksi koettuja tavoitteita alueen kehittämisessä

 • Isomäen arvon nostaminen
 • Käyttäjäturvallisuus
 • Kokonaistoimivuus
 • Esteettömyys
 • Kestävä kehitys
 • Palvelutalo (Diakonialaitos)

Mahdollisia arvioinnin näkökulmia

 • Kaavoitus ei ole nyt olennainen (nykykaavan puitteissa toimitaan)
 • Rakenne, liikenne, maankäyttö
 • Sidosryhmien haastattelut, tähän SAMK:n opiskelijoita mahdollista rekrytoida.
 • Julkisen liikenteen merkitys alueella ja alueelle?
 • Asuuko alueen välittömässä läheisyydessä ihmisiä, vai onko päähuomio alueella vierailevissa ihmisissä?
 • Liikunnan terveyttä lisäävä vaikutus ja toisaalta liikenteen onnettomuusriski?
 • Liikenteen pakokaasupäästöt ja maaperän pölypäästöt: leviäminen ja terveysvaikutukset?
 • Onnettomuusriskit alueen kemikaaleista (kloori maauimalassa, muita?)
 • Jätehuolto alueella, onko tässä ongelmaa?
 • Onko sairaalan läheisyydellä merkitystä? Päästöjen leviäminen?
 • Kuinka suuria muutoksia suunnitellaan? Onko mahdollisesti tulossa vaatimuksia ympäristö- tai rakennusluvituksesta tai YVAsta?
 • Päätösten vaikutus elitapoihin: lisääntyykö harrastus- tai hyötyliikunta?

Suunnitelma pilotin käytännön toteutuksesta

Tarkoituksena on toteuttaa pilotti, jossa testataan avointa päätöksentekokäytäntöä (joka tunnetaan myös nimellä Tekaisu-menetelmä; katso tarkampi kuvaus linkistä) Isomäen alueen kehittämishankkeessa. Tekaisu-pilottien käytännön toimenpiteitä on listattu yleisellä tasolla sivulla Kuntapilotti.

Pilottitapaamisessa 21.5.2013 pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä konkreettista toimintaa pilotin tekeminen sisältää ja ketka sitä tekevät?
 • Miltä Isomäen liikuntapuiston tilanne näyttää nykytiedon pohjalta, ja millaisia arviointikysymyksiä sieltä nousee? (Katso teksti yllä.)
 • Miten lähdetään hakemaan Kaste-rahoitusta hankkeet toteuttamiseksi vuonna 2014 (vai onko pilotti niin pieni, ettei lisärahoitusta tarvita)?

Konkreettinen toiminta pilotissa:

Tässä keskitytään kuvailemaan nimenomaan Poriin suunniteltuja käytännön toimia. Esitetty suunnitelma on Tekaisu-koordinaattori Jouni Tuomiston ehdotus keskustelun pohjaksi.

Työ jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat osin päällekkäisiä:

 1. Valmistelu: aiheen valinta ja resurssien hankinta sekä kysely nykykäytännöistä.
  • Pilottiin sitoutetaan kaupunginvaltuusto (yhdyshenkilönä Päivi Kolehmainen) ympäristötoimi (yhdyshenkilönä?), liikennesuunnittelu (yhdyshenkilönä?), Satakunnan AMK ja erityisesti vaikutusarvioinnin opiskelijat (yhdyshenkilönä Eila Hirvonen) ja hyvinvoinnin johtoryhmä (yhteyshenkilönä hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti).
  • Opasnetiin avataan sivu pilotille (http://fi.opasnet.org/fi/Pori), ja kaikki tieto kerätään sieltä löydettäväksi. Kaikki perinteiset tiedonvälityskanavat ja -muodot ovat käytössä myös pilotissa, mutta sivu toimii yhteenvetämisen paikkana ja tietolähteenä.
  • Pilotin aihetta täsmennetään yhteisten keskustelujen kautta.
  • Tekaisu-hanke (yhteyshenkilönä Jouni Tuomisto) toimii yhteenvetämisen taitajana ja tekijänä eli vastaa siitä, että asiat päätyvät hankesivulle ja jäsentyvät vaikutusarvioinniksi.
  • Työn priimusmoottorina toimii Porin kaupunki. Menetelmätuesta eli tarvittavasta koulutuksesta ja ohjauksesta vastaa Tekaisu.
  • Mietitään pilotin tarvitsema rahoitus ja tehdään rahoitussuunnitelma.
 2. Toteutus: tahdonilmaisu, vaikutusarvioinnin tekeminen, tiedonkeruu, haastettelut, kuulemiset.
  • Sisällön suunnittelu ja tavoitteiden määrittely yhdessä päättäjien, osallistujien ja Tekaisu-hankkeen kanssa.
  • Vaikutusarvioinnin tekemisestä vastaa Tekaisu-hanke. Työ perustuu kuitenkin hyvin pitkälle paikalliseen tietoon ja dataan, ja tämän hankkimisesta vastaa Porin kaupunki. Tähän työhön on syytä varata riittävästi resursseja, ja tässä Kaste-rahoitus voi olla erityisesti hyödyksi.
  • On mietittävä SAMK:n rooli vaikutusarvioinnin tekemisessä. Tarvitaanko myös menetelmäkoulutusta puolin ja toisin?
 3. Evaluointi: työn etenemisen seuranta ja ohjaus, kysely onnistumisesta ja uusien käytäntöjen toimivuudesta. Päätösten vaikutusten seuranta.

Kaste-rahoituksen hakeminen

Tekaisu-hankkeessa on tarkoitus hakea Kaste-rahoitusta kuntapilottien toteuttamiseen. Tämä toisi lisäresursseja erityisesti Porin kaupungin päätösvalmisteluun, koska THL ei voi kasterahoitusta saada, vaikka olisi mukana hakemassa. Nämä resurssit tulisivat käyttöön 2014, joten hankkeen suuruus ja aikataulu vaikuttavat tähän tarpeeseen. Seuraavia asioita pitäisi miettiä:

 • Lähteekö Pori hakemaan Kaste-rahoitusta kuntapilottiinsa?
 • Lähdetäänkö rakentamaan isompaa konsortiota, jossa olisi useita kuntia mukana (tämä on THL:n tavoitteena, jos konsortio saadaan kasaan)? Esim. Raumalla on suunnitelmia, jotka voisivat mahdollisesti liittyä tähän.
 • Mikä kunta lähtee koordinoimaan hakemusta?
 • Hakemuksen jättöpäivä on syyskuun lopussa, joten hyvän hakemuksen tekemiseksi työ on saatava kunnon vauhtiin ennen juhannusta.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>