Perheenyhdistämisen edellytysten vaihtoehdot

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Millaisia vaihtoehtoja on perheenyhdistämisen edellytyksille siten, että

 • ne ovat EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisia,
 • ovat Suomen oman lainsäädännön ja sopimusten mukaisia,
 • täyttävät perheenyhdistämiselle asetetut poliittiset tavoitteet?

Mitä eri vaihtoehtojen käyttöönotto vaatii hallinnollisesti ja minkälaisia kustannuksia niihin liittyy? Näitä kysymyksiä tarkastellaan erityisesti siitä näkökulmasta, millaisiin ratkaisuihin eri Euroopan maat ovat päätyneet.

Vastaus

Perheenyhdistämisen edellytysten käyttö eri maissa.
Edellytys Maa
Ruotsi Tanska Norja Saksa Alankomaat
Kotoutumisedellytys Ei Ei Kyllä, ainakin luvan saamisen jälkeen Kyllä, jo ennen perheenyhdistämistä Ei, sovelletaan vasta perheenyhdistämisen jälkeen
Asumisaikaedellytys Ei epäselvä Ei Ei Ei
Asuntoedellytys Kyllä, jossain muodossa Kyllä Kyllä, jonkinlainen asunto Ei, joskin paikallistasolla harkintavaltaa Ei
Sairausvakuutusedellytys Ei Ei Ei Ei Ei
Vähimmäisikäedellytys Kyllä, mutta vain jos ei ole lapsia Kyllä Kyllä, puolisoille 18 v Kyllä, puolisoille 18 v Kyllä

Perustelut

Taustatietoa

Keitä ovat kansainvälistä suojelua saavat?

 • Pakolaisstatuksen oleskeluluvan saaneet, toissijaista suojelua saavat
 • Kuinka suuri joukko Suomessa? Millä statuksella?
 • Mikä perheenyhdistämisen tilanne tällä hetkellä kansainvälistä suojelua saavien osalta?
 • Kuinka paljon hakemuksia/hyväksyttyjä?
 • Kuinka suuri joukko on toimeentuloedellytyksen täyttäviä?

Tällaisiin kysymyksiin vastaa Lucify Oy:n visualisaatio, joka julkaistaan osana perheenyhdistämisen VN-TEAS-hanketta.

Lisäedellytykset kansainvälistä suojelua saaville

EU direktiivin 2003/86/EY sallimat edellytykset ovat[1]:

 • Kotoutumisedellytys
 • Asumisaikaedellytys
 • Asuntoedellytys
 • Sairausvakuutus
 • Vähimmäisikä

Muiden maiden toteutuksia

Osana VN-TEAS-hanketta perheenyhdistämisen edellytyksistä[2] tehtiin katsaukset tilanteesta viidessä eri Euroopan maassa. Nämä löytyvät kokonaisuudessaan alla olevista linkeistä:

Kotouttamisedellytys

Yleinen kommentti
Näille annetaan syyksi sekä kotoutuminen että toisaalta pakkoavioliittojen estäminen.
Ruotsi
Ei kotouttamisedellytystä
Tanska
Ei varsinaista kotouttamisedellytystä
Norja
16-55 vuotiailta vaaditaan pysyvän oleskeluluvan saamiseksi osallistumista norjan kielen ja yhteiskunnan opiskeluun. Vähintään 600 tuntia kielen ja yhteiskunnan opetusta tarjotaan ilmaiseksi ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Epäselvää, kohdistuuko vaatimus perheenyhdistäjään ennen yhdistämisen alkamista.
Saksa

Huom! Toissijaista suojelua saavat saivat samat oikeuden perheenyhdistämiseen kuin pakolaisstatuksen saaneet vasta 2015, mutta tuoreessa kevään 2016 lakipaketissa toissijaista suojelua saavilta jäädytettiin kokonaan oikeus perheenyhdistämiseen kahdeksi vuodeksi. Tällä hetkellä turvapaikkoja myönnetään entistä enemmän nimenomaan toissijaisen suojelun perusteella (2015 toissijaisen suojelun perusteella turvapaikan saavien osuus oli 0,6 % hakijoista, kun 2016 kesäkuuhun mennessä se oli kasvanut jo 8 %)

Ulkomaalaisten perheenyhdistämisissä yleensä vaaditaan A1-tason kieliosaamisen esittäminen myös perheenjäseniltä jo ennen perheenyhdistämistä. Edellytys ei kuitenkaan koske kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vanhoja perheitä (epäselvää, riittääkö siis yhdistäjän kansainvälisen suojelun status vai pitääkö perheenjäsenellä myös olla) eikä myöskään lapsia (mihin ikään asti? 16, kuten alla?).

Saapumisen jälkeen perheenjäsenet osallistuvat integraatiokursseille. Heidän on saatava kielitaito (tasovaatimus?) ja läpäistävä orientaatiokoe. Mikäli kokeita ei suorita, pitkittää se oleskeluluvan saamista ja voi uuden lain voimaantulon myötä myös johtaa tukien leikkaamiseen. Edellytys ei koske alle 16-vuotiaita lapsia.

BAMF (Saksan liittovaltion pakolais- ja maahanmuuttovirasto) maksaa integraatiokurssista (sisältääkö tämä siis kielenopetuksen myös?) järjestäjille, mutta osallistuja maksaa 50% kurssin kustannuksista myöhemmin takaisin. Osallistuja maksaa koulutuksesta 1,95€/h ja koska tyypillinen integraatiokurssi sisältää 660 tuntia, tulee siitä kustannuksia osallistujalle 1287 euroa. Sosiaalitukien varassa olevat on vapautettu maksusta ja lisäksi he saavat tukea kulkemiseen.

Alankomaat

Alankomaiden tulkinnan mukaan kotouttamisedellytystä, toisin kuin muita direktiivissä mainittuja edellytyksiä, ei voi soveltaa ennakkoon kansainvälista suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämiselle edes kolmen kuukauden määräajan jälkeen. Kotouttamisedellytyksen toimenpiteitä voidaankin soveltaa vasta perheenyhdistämisen hyväksymisen jälkeen.

Väliaikaisen oleskeluluvan saamisen jälkeen myös kansainvälistä suojelua saavat henkilöt ja heidän Alankomaissa olevat perheenjäsenet joutuvat suorittamaan integraatiolain mukaisen A2-tasoisen kokeen (koe testaa kieltä, yhteiskuntaa ja vuodesta 2015 alkaen myös työmarkkinoita koskevaa osaamista) kolmen vuoden sisällä saadakseen pysyvän oleskeluluvan. Kansainvälistä suojelua saavien kohdalla seuraukset kokeessa epäonnistumisesta rajataan kuitenkin vain sakkoihin ja pysyvän luvan myöntämättömyyteen (muilla tämä voi johtaa jopa väliaikaisen oleskeluluvan perumiseen).

Kokeeseen osallistuminen maksaa 350 euroa. Kurssit Alankomaissa on jätetty yksityisten markkinoiden hoidettavaksi ja niiden kustannukset vaihtelevat tarjoajan lisäksi kokeeseen osallistujan tarvitsemasta määrästä. Valtio tarjoaa (takaa?) matalakorkoista “sosiaalista lainaa” ulkomaalaisille kurssien kustantamiseksi. Kansainvälistä suojelua saavat ja heidän perheenjäsenensä (toisin kuin muut maahanmuuttajat) voivat saada helpotuksia lainasta, jos he läpäisevät kokeen kolmen vuoden määräajan sisällä (kuinka paljon?).

Asumisaikaedellytys

Ruotsi
Lisäedellytys ei käytössä.
Tanska
Kansainvälistä suojelua saavien on ollut oltava kolme vuotta Tanskassa ennen kuin he voivat anoa perheenyhdistämistä. (ristiriitaa sen pitkä 12 vuoden edellytyksen kanssa, en ymmärrä? Miten menee? Mitä tarkoittaa?)
Norja
Kansainvälistä suojelua saavilla ei vanhan perheen yhdistämiselle ei ole asumisaikaedellytystä.
Saksa
Ei asumisaikaedellytystä.
Hollanti
Ei asumisaikaedellytystä kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämiselle.

Asuntoedellytys

Yleinen huomio
näissä pitäisi selvittää tarkemmin, miten tämä edellytys käytännössä toimii. Kaksivaiheinen haku? Lisääkö duunia?
Ruotsi
Asuntoedellytys ollut käytössä 2010 lähtien. (siis jotain edellytyksiä käytössä, toisin kuin edellä väitetty!) 20.6.2016 voimaan astunut väliaikaisen lain mukaan kahden aikuisen asunnossa tulee olla ainakin yksi makuuhuone, olohuone ja keittiö/keittokomero. Mikäli perheessä on lapsia, tulee asunnossa olla enemmän makuuhuoneita, vähintäänkin huone per kaksi lasta. Asunto on oltava käytössä siitä päivästä lähtien, kun perhe saapuu Ruotsiin.
Tanska
Perheenyhdistäjän on kyettävä osoittamaan, että hänellä on riittävän iso asunto itsenäisesti käytössä (vähintään 20 neliötä per asukas)
Norja
Jos maassa asuvalla ulkomaan kansalaisella on asunto, ei muita vaatimuksia pääsääntöisesti esitetä.
Saksa
Ei käytännössä sovelleta. Ei koske kv-suojelua saavia, jotka hakevat perheenyhdistämistä alle 3 kk turvapaikan myöntämisestä, eikä lapsiperheitä, eikä rajoitusta useimmiten sovelleta muihinkaan. Tässä paikallishallinnolla on harkintavaltaa, eli paikallisesti riippuu, miten tätä sovelletaan.
Hollanti
Ei käytössä.

Sairasvakuutusedellytys

Ruotsi
Ei sovelleta
Tanska
Ei sovelleta, mutta noin 7000 euron takuumaksuedellytys on voimassa.
Norja
Ei sovelleta
Saksa
Eivät vaikuta (sosiaalituet kattavat maksut, ellei palkkatuloja ole)
Hollanti
Eivät vaikuta (sosiaalituet kattavat maksut, ellei palkkatuloja ole)

Vähimmäisikäedellytys

Yleinen kommetti
Perustellaan pakkoavioliittojen ehkäisemisellä, mutta vaikutuksista ei löytynyt tietoa.
Ruotsi
Vähimmäisikä on 21 vuotta, jos hakijalle on myönnetty tilapäinen oleskelulupa. Lisäksi vaatimus siitä, että pari on asunut yhdessä jo lähtömaassa. Ikäraja ei ole voimassa, jos parilla on yhteisiä lapsia.
Tanska
Vähimmäisikä 24 avioparin molemmilta puolisoilta. Perheenyhdistämisen enimmäisikäraja on 15 vuotta lasten osalta. Jos Tanskassa asuvalla puolisolla on työpaikka, voidaan rajasta joustaa. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa perheenyhdistämisen estäminen olisi Tanskaa sitovien kv-sopimusten nojalla kielletty.
Norja
Alaikäraja puolisoille on 18 vuotta.
Saksa
Alaikäraja puolisoille on 18 vuotta, yläikäraja lapsille 18.
Hollanti
Kv-suojelua saaville ikäraja on 18 vuotta, muille maahanmuuttajille 21. Molempien puolisoiden pitää ylittää nämä rajat.

Toimeentuloedellytys Suomen kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistämiselle

Kysymys: Mitkä ovat toimeentuloedellytyksen käyttöönoton vaikutukset Suomen kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistämiselle?

Vastaus: Tästä on käyty enemmän keskustelua sivulla Perheenyhdistämisen edellytykset#Keskustelu Otakantaa-sivulla.

Katso myös

Perheenyhdistämisen edellytykset (arviointi)
Perheenyhdistämisen edellytysten vaihtoehdot

Perheenyhdistämisen muuttamisen vaikutukset

Perheenyhdistämisen edellytykset eri maissa:

Alankomaat · Norja · Ruotsi · Saksa · Tanska

Viitteet

 1. EU:n perheenyhdistämisdirektiivi 2003/86/EY [1][2]
 2. Perheenyhdistämisen edellytykset: Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset Suomessa ja Euroopassa. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystomiinta 2016. VN-TEAS-hanketta

Aiheeseen liittyviä tiedostoja