Patogeenien pitoisuudet vedessä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Vastaus

Perustelut

Vastariippuvuudet

Data

Patogeenisten mikrobien ja fekaalisten indikaattorien keskimääräiset pitoisuudet eri vesissä litran tilavuisessa näytteessä

Patogeenien pitoisuudet vedessä(/l)
ObsPatogeeniPatogeenin tyyppiVesilähdeResult
1KampylobakteeriBakteeriPohjavesi0-10
2KampylobakteeriBakteeriLuonnontilainen joki0-1100
3KampylobakteeriBakteeriVaikutuksen alainen joki90-2500
4KampylobakteeriBakteeriJärvi20-500
5KampylobakteeriBakteeriJätevesi1.00E+03-1.00E+05
6SalmonellaBakteeriPohjavesi0
7SalmonellaBakteeriLuonnontilainen joki1-4
8SalmonellaBakteeriVaikutuksen alainen joki3-58000
9SalmonellaBakteeriJärvi0
10SalmonellaBakteeriJätevesi7.00E+04-7.00E+06
11E.coliBakteeriPohjavesi0-1.00E+03
12E.coliBakteeriLuonnontilainen joki6000-30000
13E.coliBakteeriVaikutuksen alainen joki30000-1.00E+06
14E.coliBakteeriJärvi10000-1.00E+06
15E.coliBakteeriJätevesi1.00E+04-1.00E+06
16VirusPohjavesi0-2
17VirusLuonnontilainen joki0-3
18VirusVaikutuksen alainen joki30-60
19VirusJärvi1-10
20VirusJätevesi10-1.00E+03
21CryptosporidiumAlkueläinPohjavesi0-1
22CryptosporidiumAlkueläinLuonnontilainen joki2-240
23CryptosporidiumAlkueläinVaikutuksen alainen joki2-480
24CryptosporidiumAlkueläinJärvi4-290
25CryptosporidiumAlkueläinJätevesi1.00E+02-1.00E+04
26GiardiaAlkueläinPohjavesi0-1
27GiardiaAlkueläinLuonnontilainen joki1-2
28GiardiaAlkueläinVaikutuksen alainen joki1-470
29GiardiaAlkueläinJärvi2-30
30GiardiaAlkueläinJätevesi1.00E+02-1.00E+04
31ShigellaBakteeriJätevesi7.00E+04-7.00E+06

Lähteet: WHO (2004), Goteborgs VA-verk (2005), Strand (2005), Stockholms Vatten (2005) Jätevesi perustuu arvioon Sobsey et al. (1998) sekä Toze (1997) pohjalta

Laskenta

+ Näytä koodi

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>