Partiopiirin tehtävät

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Partiopiiri on toiminta-alueensa lippukuntien yhteenliittymä ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen. Piiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n edustaja omalla toiminta-alueellaan. Piiri edistää aktiivisesti suomalaisen partioliikkeen tavoitteita, joita piirit kehittävät yhteisesti keskusjärjestön kanssa Suomen Partiolaisissa. Piiri noudattaa keskusjärjestön kanssa samoja partioneuvoston vahvistamia toiminnallisia periaatteita ja ohjeita.

Partiopiirin keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen. Piirit toimivat lippukuntia lähellä, ja niissä tunnetaan jokaisen lippukunnan arki, ja näin piiri pystyy tukemaan ja auttamaan lippukuntaa hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Jos paikallinen partiotoiminta on joutumassa vaikeuksiin, piiri pystyy reagoimaan ajoissa.[1]

Partioneuvosto vahvisti kokouksessaan 14.–15.4.2007 alla kuvatut partiopiirin tehtävästä johdetut toiminnanalakohtaiset tehtävät[2]. Jokaisesta tehtävästä on oma tarkempi kuvauksensa omalla sivullaan.

Aluetyö

Piirin tehtävänä on

 • seurata lippukuntien toimintaa sekä vastata lippukunnille tarjottavasta tuesta
 • vastata, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää alueen nuorten määrään nähden
 • tuntea lippukuntiensa tilanteet ja tarpeet.

Ohjelma

Piirin tehtävänä on

 • huolehtia siitä, että lippukunnissa pystytään toteuttamaan partio-ohjelmaa
 • järjestää, arvioida ja kehittää partiotoimintaan liittyviä ohjelmatapahtumia ja koulutusjärjestelmässä piirien tehtäväksi määriteltyä taitokoulutusta
 • järjestää vuorollaan tai sopimuksen mukaan valtakunnallisia partiotapahtumia
 • edistää Suomen Partiolaisten toiminnallisia kampanjoita ja teemoja toiminta-alueellaan.

Koulutus

Piirin tehtävänä on

 • järjestää, kehittää ja arvioida koulutusjärjestelmässä piirin vastuulle määriteltyä koulutusta
 • kannustaa ja auttaa lippukuntia järjestämään niiden vastuulla olevaa koulutusta.


Viestintä

Piirin tehtävänä on

 • huolehtia piirin sisäisestä viestinnästä
 • huolehtia piirin ulkoisesta viestinnästä ja julkisuuskuvasta yleisöön ja sidosryhmiin päin
 • tiedottaa lippukunnille tarjoamistaan palveluista kuten tapahtumista ja kursseista
 • opastaa lippukuntia niiden omassa viestinnässä.

Talous

Piirin tehtävänä on

 • tukea lippukuntien hallintoa, taloudenhoitoa ja varainhankintaa
 • huolehtia, että piirin taloudenhoito on suunnitelmallista ja asianmukaisesti järjestettyä
 • järjestää tarjoamansa palvelut siten, että ne ovat kustannuksiltaan lippukuntien kannalta kohtuullisia
 • edistää partiolaisten yhteisiä varainhankintakampanjoita.

Hallinto ja toimisto

Piirin tehtävänä on

 • huolehtia, että sen hallinto on suunnitelmallista ja asianmukaisesti järjestettyä
 • puolustaa ja edistää partiotoimintaa ja valvoa sen etua piirin toiminta-alueella
 • vaikuttaa siihen, että piirin lippukunnilla on partiotoimintaan sopivat toimitilat sekä riittävästi retkeily- ja leirimaastoja kohtuullisen lähellä lippukunnan kotipaikkaa
 • edistää toiminta-alueensa partiotoiminnan historian ja perinteiden tallentamista
 • ylläpitää, arvioida ja kehittää kiitos- ja kannustusjärjestelmää
 • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa (strategia)
 • osallistua keskusjärjestön toimintaan ja pitää yhteyttä toisiin piireihin
 • tukea luottamushenkilöidensä onnistumista pesteissä
 • ylläpitää piirin toimistoa, niin että siellä voidaan tuottaa palveluita lippukunnille, piirin luottamushenkilöille, partiolaisille ja partion ulkopuolisille tahoille.

Lähteet

 1. Suomen Partiolaisten jäsenkokous 2002
 2. Suomen Partiolaisten partioneuvosto 15.4.2007