Partioihanteet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Rajaus

Mitkä ovat sellaiset partioihanteet, jotka

 • kattavasti sisältävät ne taidot ja toiminnat, joita partiolaisen tulee tavoitella,
 • säilyttävät olennaisen viestin alkuperäisestä partiolaista,
 • mutta samalla ovat ajankohtaisia nykypäivässä,
 • ovat konkreettisia ja nuorten partiolaisten helposti ymmärrettäviä,
 • ovat tärkeä osa partiolaiseksi kasvamista kyseisessä ikäkaudessa ja jotka
 • kohtuullisen helposti pystyy ulkoa muistamaan?

Määritelmä

Nykyiset partioihanteet

Nykyiset (vuonna 2008 voimassa olevat) ihanteet ovat

 • kehittää itseään ihmisenä
 • kunnioittaa toista ihmistä
 • auttaa ja palvella D↷
 • tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa
 • rakastaa ja suojella luontoa
 • olla uskollinen ja luotettava
 • rakentaa ystävyyttä yli rajojen
 • etsiä elämän totuutta

Peruskirjatyöryhmän ehdottamat ihanteet ja niiden ikäryhmät

Partiolaisen ihanteena on
Ihanne Ikäkaudet, joita koskee
kunnioittaa toista ihmistä sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja
olla luotettava seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja
rakentaa ystävyyttä yli rajojen tarpoja, samoaja, vaeltaja
tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen samoaja, vaeltaja
kehittää itseään ihmisenä vaeltaja
etsiä elämän totuutta vaeltajaD↷

Jäsenkokouksen 15.11.2008 ihannekeskustelu

Jäsenkokoukselle 15.11.2008 tehdyt esitykset Peruskirjasta:
Hallituksen esitys (versio 20.10.2008) Pohjois-Savon Partiolaisten esitys
Sivu 3/7
Partiolaisen ihanteena on
 • Kunnioittaa toista ihmistä
 • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
 • Olla luotettava
 • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
 • Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
 • Kehittää itseään ihmisenä
 • Etsiä elämän totuutta
Sivu 3/7
Partiolaisen ihanteena on
 • Kunnioittaa toista ihmistä
 • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
 • Olla luotettava
 • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
 • Auttaa ja palvella
 • Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
 • Etsiä elämän totuutta
 • Kehittää itseään ihmisenä
Sivu 6/7:
Päivän hyvä työ
Partiossa lapsi ja nuori kasvaa ottamaan vastuuta itsestä ja muista. Toisten hyvinvointiin tähtäävä toiminta palvelee yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä.
sivu 6/7
Päivän hyvä työ
Partiossa lapsi ja nuori kasvaa ottamaan vastuuta itsestä ja muista. Palvelu eli toisten hyvinvointiin tähtäävä pyyteetön toiminta tulee osaksi partiolaisen jokapäiväistä toimintaa ja ajattelua.


Perustelut PoSaPa:n muutosesitykselle

B-P:n keskeinen sanoma partiolaisille oli: "Jättäkää tämä maailma vähän parempana kuin se oli löytäessänne sen." Tässä viimeisessä viestissä kiteytyy se kirkas sanoma, että onni löytyy auttamalla ja palvelemalla muita. B-P vie ajatuksensa jokapäiväistä toimintaa pitemmälle: toiminnan päämääräksi tulee asettaa se, että omalla toiminnallaan palvelee muita vielä senkin jälkeen kun itse on poissa eikä ole työstään tai toisten kiitoksista nauttimassa. Mutta jokapäiväinen hyvä työ on olennaisen tärkeä keino siinä, että helpon säännön avulla kannustetaan pieneen toimintaan, joka vähitellen vakiintuu toimintatavaksi ja kasvaa lopulta elämänasenteeksi. Viesti on niin tärkeä, että sen täytyy saada oma kohtansa ihanteissa kaikuakseen riittävän voimakkaana.

Ilman ehdotettua muutosta koko palveluaatetta ei lainkaan mainita peruskirjassa. Kaikki muut partion keskeiset elementit löytyvät hallituksen ehdotuksesta mutta tämä ei.

Peruskirjan nykyinen versio on ollut voimassa yli 30 vuotta. Ei ole luultavaa, että uuteen peruskirjaan jääneitä puutteita lähdettäisiin useaan vuoteen korjaamaan. Sinä aikana ehtii kasvaa monta partiosukupolvea, jotka jäävät paitsi tätä tärkeää ihannetta.


Partiotyttöjen alkuperäinen laki

Partiotyttöjen alkuperäinen laki kuului seuraavasti.[1]

 1. A Guide’s honour is to be trusted.
 2. A Guide is loyal.
 3. A Guide’s duty is to be useful and to help others.
 4. A Guide is a friend to all and a sister to every other Guide.
 5. A Guide is courteous.
 6. A Guide is a friend to animals.
 7. A Guide obeys orders.
 8. A Guide smiles and sings under all difficulties.
 9. A Guide is thrifty.
 10. A Guide is pure in thought, word, and in deed.

Tulos

Kriteerit täyttävien ihanteiden luettelo on seuraava.

Partiolaisen ihanteena on
Ihanne Ikäkaudet, joita koskee
kunnioittaa toista ihmistä sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja
olla luotettava seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja
rakentaa ystävyyttä yli rajojen tarpoja, samoaja, vaeltaja
auttaa ja palvella tarpoja, samoaja, vaeltaja
tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen samoaja, vaeltaja
etsiä elämän totuutta samoaja, vaeltaja
kehittää itseään ihmisenä vaeltaja

Katso myös