PERTTI

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Asuinrakennusten perusparannusten vaikutukset asumisterveyteen ja viihtyisyyteen (Pertti)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee tutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää asuinrakennusten perusparannusten vaikutuksia asumisterveyteen ja viihtyisyyteen. Tutkimusta rahoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Hanke kuuluu valtakunnalliseen Lähiöohjelmaan.

Tutkimus käsittelee keskeisiä asuinympäristön laatuongelmia, kuten mm. sisäilman laatu, ympäristön epäpuhtaudet, kosteus- ja homevauriot, lämpö-, melu- ja ääniolot, ilmanvaihdon riittävyys, sekä asukkaiden kokemat terveys- ja viihtyvyyshaitat. Toimenpiteisiin sisältyvät sekä lähtötilanteen kartoitus että seuranta valituissa tutkimuskohteissa. Hanke toteutetaan 1.6.2010 – 31.12.2011 välisenä aikana.

THL:n tutkimusryhmä keskittyy asukkailta saatavan tiedon keräämiseen ja analysointiin. Lisäksi osaan asunnoista kiinnitetään jatkuvatoimisia mittauslaitteita Itä-Suomen yliopiston toimesta. Huoneistokohtaisesti mitattavia suureita ovat sisäilman lämpötila, kosteus, hiukkaspitoisuus ja hiilidioksidipitoisuus sekä mahdollisuuksien mukaan veden-, sähkön- ja lämpöenergiankulutus. Lisäksi asukkaille tarjotaan mahdollisuus käyttää erillistä www-sovellusta, mikä mahdollistaa kiinteistökohtaisien (mahdollisesti myös huoneistokohtaisien) kulutustietojen (vesi, sähkö, lämpö) sekä huoneistokohtaisen ilmanlaadun tarkastelun pidemmältä ajanjaksolta ja vertailun muihin vastaavanlaisiin huoneistoihin sekä kiinteistöihin.

Tutkimukseen liittyy keskeisenä osana kysely/haastattelututkimus asukkaiden kotona. Tutkimusryhmästä otetaan yhteyttä tutkimuskohteiden asukkaisiin ja sovitaan tutkimukseen osallistumisesta.

Lisäksi pyydämme asukkaita täyttämään asumisterveyspäiväkirjaa kahden viikon ajan. Kutakin päivää kohti on 10 kysymystä, jotka liittyvät päivittäisiin toimiin (mm. asunnon tuulettaminen ja lämpötilan säätö) sekä terveydentilaan.


Lisätietoja tutkimuksesta

  • Maria Pekkonen, tutkija

p. 020 610 6359 sähköposti: altti@thl.fi


Tutkimusryhmä

  • Dos., TkT, Ulla Haverinen-Shaughnessy (erikoistutkija)
  • FM Maria Pekkonen (tutkija)
  • FM Mari Turunen (tutkija)
  • fil. yo. Ari Paanala (apulaistutkija)
  • Prof. Aino Nevalainen (yksikön johtaja)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Yhteistyötahot

  • Itä-Suomen Yliopisto

Rahoittajat

  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>