Onnettomuudet työperäiset Suomi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Altistuminen

Altisteen mittasuure ja yksikkö kuvaus

Työtapaturmien sattumista ei ole analysoitu yksittäisten riskitekijöiden mukaan

Altistumisreitit ja rajaukset kuvaus

Arvio kattaa kaikki työtapaturmien sattumismekanismit

Altistuneen väestön kuvaus ja arvio altistuvien lukumäärästä. Mukana kuvaus siitä miksi ja miten tämä ryhmä muodostettiin

Työllinen työvoima, joka on vakuutettu työtapaturman varalta (kaikki palkansaajat ja maatalousyrittäjät, osa muista yksityisyrittäjistä). Best guess = 2.33 miljoonaa Min = 2.21 miljoonaa Max = 2.44 miljoonaa

Altistuvien keskimääräinen altistus kuvaus (excelissä sarake I) Lukuarvo ja yksikkö

Best guess = Min = Max =

Tausta- tai kynnysaltistus kuvaus (excelissä sarake J) Lukuarvo ja yksikkö

Best guess = 0 Min = 0 Max = 0


Annos-vaste

Tärkeimpien vaikutusten valinta kuvaus Esim. mitä outcomeja ei arvioitu kuolleisuus/sairastavuus Lukuarvo ja yksikkö

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien ilmaantuvuus. Kaikkien työtapaturmien ilmaantuvuus. Lukuihin sisältyvät tapaturmat, jotka ovat sattuneet työpaikalla tai työstä johtuvaa tehtävää hoitaessa (esim liikennetapaturmat, joissa vahingoittunut henkilö on tapahtumahetkellä ollut työtehtävissä). Lukuihin eivät sisälly matkalla kotoa työhön tai päinvastoin sattuneet tapaturmat.

Riskinarviointimenetelmä kuvaus Epidemiologinen, eläin tai rekisteri (excelissä sarake D) Lukuarvo ja yksikkö

Rekistereihin perustuva lähestymistapa.

RR per altistusyksikkö kuvaus (excelissä sarake K) Lukuarvo ja yksikkö

Ei riskusuhdearviota, rekistereihin perustuva lähestymistapa.

Altistumisen prevalenssi kohdeväestössä kuvaus (excelissä sarake M) Lukuarvo ja yksikkö

Ei prevalennsiarviota, valtakunnallisiin reksitereihin lähestymistapa.

Eläindatalle UR kuvaus (excelissä sarake L välilehdellä ’eläindata’) Lukuarvo ja yksikkö

Ei eläindataa, rekistereihin perustuva lähestymistapa.

Eläindatalle altistuksen kesto kuvaus (excelissä sarake K välilehdellä ’eläindata) Lukuarvo ja yksikkö

Ei eläindataa, rekistereihin perustuva lähestymistapa.

Kausaliteetti

Työtapaturmissa kausaliteetin käsite liittyy tapaturman sattumiseen työpaikalla tai työhön liittyvää tehtävää hoitaessa. Työtapaturmien sattumiseen johtavien syiden luonnehdintaan on kehitetty tapahtumaketjun eri vaiheita kuvaavia muuttujia, jota ei tässä analyysissä ole kuitenkaan käsitelty (ks. esim Euroopan työtapaturmatilastot (ESAW) - Menetelmät, vuoden 2001 painos. Euroopan komissio)


Keskeiset epävarmuudet kuvaus

Epävarmuuksia syntyy rekistereiden kattavuudesta. Erityisesti yksityisyrittäjiä, ulkomaisia työntekijöitä ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olleita koskevat tiedot voivat olla puutteellisia. Myös lievät tapaturmat saattavat jäädä osittain rekisteröimättä.


Lukuarvot:

[1]

[2]


Lähteet: