Mikrobiologinen laadunvalvonta

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Mikrobiologinen laadunvalvonta

Mikrobiologiset määritykset ovat talousveden laadun valvonnassa tärkeimpiä ja tiheimmin tehtäviä määrityksiä. Jatkuvaa valvontaa tarvitaan, sillä mikrobien esiintyvyys on yleensä lyhytkestoista ja vaihtelee olosuhteiden mukaan. Talousveden mikrobiologiset määritykset voidaan perustellusti nostaa tärkeimmiksi talousvedestä tehtäviksi tutkimuksiksi, koska mikrobit ilmaisevat välittömiä terveysriskejä vedenkuluttajille.

Talousveden saastumisen osoittamiseen käytetään ns. indikaattoriorganismeja, koska kaikkien mahdollisten taudinaiheuttajien määrittäminen vesinäytteistä ei ole tarkoituksenmukaista normaaliolosuhteissa. Talousvesihygieniassa käytetään yleisimmin indikaattoreita, jotka ilmentävät saastumista ulosteella. Talousvesiasetus sisältää tärkeimmät vesihygienian indikaattorit: Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli –bakteerin sekä Suolistoperäiset enterokokit. Asetuksen mukaisia mikrobiologisia muuttujia ovat myös Pseudomonas aeruginosa, Pesäkkeiden lukumäärä ja Clostridium perfringens.

Talousvesidirektiivin (98/83/EY) siirtymäajan umpeutumisen myötä talousvesiasetuksen 461/2000 soveltamisalaan kuuluvissa valvontatutkimuksissa on tullut käyttää asetuksen liitteen III mukaisia määritysmenetelmiä. Vaihtoehtoisen menetelmän käyttö on talousvesidirektiivin pohjalta mahdollista, mikäli menetelmä on hyväksytty kansallisesti vastaavuuden testaamiseen perustuvien tietojen pohjalta.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>