Meluntorjunnan tietojärjestelmä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Kysymys

Mikä on meluntorjunnan tietojärjestelmä?

Vastaus

Meluntorjunnan tietojärjestelmä (MTTJ) on Valtion ympäristöhallinnon kehittämä ja ylläpitämä, 27.5.2009 avattu tietojärjestelmä, johon kootaan yksityiskohtaisia paikka- ja muita tietoja Suomessa tehdyistä meluselvityksistä, lähinnä vuodesta 2006 lähtien.

Tavoite

MTTJ:n avulla pyritään tehostamaan meluselvitysten hyödyntämistä eri käyttäjäryhmien (viranomaiset, toiminnanharjoittajat, meluselvityskonsultit, yksityiset kansalaiset) toimesta.

Sisältö

Tietojärjestelmään kootaan aluksi EU:n ympäristömeludirektiivin vaatimat meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat. Niiden ohella järjestelmään voidaan tallentaa muita melutilanneselvityksiä, joita laaditaan esim. kaavoituksen, ympäristöluvituksen ja ympäristövaikutusarviointien (YVA) tarpeisiin.

Selvityksistä tallennettavia tietoja ovat mm. tavoitteet, tarkastelualualueet ja -ajankohdat, lähtötiedot (ml. melua aiheuttavien toimintojen sekä meluesteiden sijainnit) sekä tulokset (melualueet, melulle altistuvat asukkaat ja herkät kohteet), jotka voivat pohjautua laskentamalliennusteisiin tai mittauksiin.

Käyttö

Tietojärjestelmän käyttäjät jaetaan "tallentajiin" (viranomaiset ja toiminnanharjoittajat) ja "selaajiin". Selauskäyttö tulee tapahtumaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tarjoaman Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Oivan kautta ja on avoinna kaikille kansalaisille.

MTTJ:n pääkäyttäjänä toimii Uudenmaan ympäristökeskus (UUS).

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>